Talare på demonstrationen mot 5G i Stockholm var bland annat professor emeritus Rainer Nyberg, initiativtagare till 5G Appeal, idag undertecknad av över 230 vetenskapsmän och läkare som varnar för allvarliga konsekvenser av 5G-utbyggnaden och begär att utbyggnaden stoppas. Även Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen hör till talarna.