Professor Meyl, dagens Nikola Tesla visar inte bara på skillnaden mellan elektronmagnetiska vågor (Heinrich Hertz 1888) och skalärvågor (Nikola Tesla 1897), utan visar också olika och lämpliga sätt att tillämpa dem.

Skillnader:
1. Skalärvågor utbreder sig med varierande hastighet, ibland mycket snabbare än ljusets hastighet.
2. Skalärvågor kan transportera elektricitet trådlöst.
3. De kan ha väldiga ”over unity effect” genom att samla neutrinos (fri energi).
4. De detekterar omedelbart om mottagaren är i resonans.
5. Det finns inga sköldar mot skalärvågor.
6. De förfaller inte med avståndet, man kan skicka dem genom jorden till andra sidan.

Tekniska och medicinska för bättringar:
1. Mobiltelefoner som använder skalärvågor sänder inte ut elektroniska smog och har en till dimension att modulera information både genom frekvens och våglängd; datorer som använder dem skulle t.o.m. ha bättre effektivitet än kvantdatorer.
2. Trådlös överföring av ström utan förlust; mobiltelefoner, elektriska bilar, motorer, etc behöver inget batteri, de kan laddas genom luften medan de är igång utan föroreningar.
3. De kan överföra medicinsk information till kroppen på ett positivt sätt (bioresonans/frekvensmedicin) eller på ett negativt sätt som mind control eller att döda på avstånd.
4. DNA och cellkommunikation kan fysiskt förklaras.
5. Apparater för fri energi som samlar neutrinos kan byggas.
6. Bi, fjärilar och andra djur kommer att återhämta sig.

Professor Meyl har även upptäckt en tredje typ av våg, den magnetiska skalärvågen som är biologiskt relevant. Det finns alltså tre olika typer av vågor, den elektromagnetiska (Hertz), den elektriska skalärvågen (Tesla) och den magnetiska skalärvågen (Meyl).

Origintaltext: whitetv.se