Se nya versionen av dokumentärfilmen Terrorstorm med 17 minuter nytt material och svensk text.

Tar upp problemet med statssponsrad terrorism, visar på konkreta historiska exempel av statsterrorism och motiven bakom detta samt exempel på nutida flask-flagg operationer som attacken 9/11 2001 och bombningen av Londons tunnelbana 7/7 2005.