Texas guvernör Greg Abbott efterlyser ett konstitutionellt konvent tillsammans andra guvernörer för att motverka Obamas urholkande av demokratin och den amerikanska konstitutionen.

Guvernören i Texas Greg Abbott hävdar att Obama och den federala staten har spårat ur och att Amerikas stater som garanter för och ursprungliga skapare av konstitutionen och den federala staten måste ta tag i frågan.

Det började under sommaren 2015 när Abbott uttryckte farhågor över den militära övningen Jade Helm som bland annat berörde Texas. I juni skrev han på en lag som ger Texas rätt att återkräva guld för att bygga upp en egen guldreserv. När Obama nu angriper andra tillägget ser han ett behov av att agera innan det går för långt.

Abbott föreslår att man inför nio tillägg till konstitutionen för att återställa lagens och konstitutionens rätta innebörd:

  • Förbjud kongressen genomföra regleringar som bara gäller en stat
  • Krav på kongressen att balansera sin budget
  • Förbjud administrativa myndigheter från att skapa federala lagar
  • Förbjud administrativa myndigheter från att hindra / förekomma statliga lagar
  • Tillåt två tredjedelars majoritet av stater att ändra på beslut av Högsta Domstolen
  • Krav på sju domars majoritet i Högsta Domstolen för att kunna stoppa en demokratisk införd lag
  • Återställ balansen mellan den federala och statliga makten genom att begränsa statens makt till vad som uttryckligen är beskrivet i konstitutionen
  • Ge statliga representanter möjlighet att stämma federala representanter när dessa övergår sina befogenheter
  • Tillåt två tredjedels majoritet av stater för att åsidosätta en federal lag eller policy

Ett konstitutionellt konvent mellan Amerikas stater som Abbott efterlyser är ett av två sätt som tillägg kan tillföras konstitutionen enligt Artikel V i konstitutionen.

Källa

palbergstrom.com