Film: The Corporation


Vad skulle du kalla en privatperson som beter sig som ett företag? En film som handlar om hur den juridiska personen företag agerar.

Längd: 2 timmar, 25 minuter

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here