Frank Clegg har en bakgrund hos IBM och var tidigare ordförande för Microsoft Canada. Nu engagerar han sig istället för säker teknologi i Canadians For Safe Technology och varnar för att hälsoriskerna med 5G-teknologin kan vara mycket stora och att människor riskerar att bli svårt sjuka av den medföljande strålningen.

– I min karriär har jag sett vilka oerhörda vinster som göras med teknik men jag har också sett de potentiella skador som kan orsakas när teknik inte implementeras på rätt sätt. Jag tror att vår nuvarande implementering av trådlös teknologi är osäker, konstaterar han.

– Jag är särskilt oroad över den pågående implementeringen av trådlös 5G-teknologi och ju mer jag undersöker och ju fler experter jag pratar mer desto mer orolig blir jag.

Även om det finns fördelar som exempelvis snabbare nedladdning så menar Clegg att teknologin är potentiellt skadlig och påpekar att över 240 forskare och läkare formellt har skrivit till FN, dess medlemsorganisationer och Världshälsoorganisationen där de uttryckt sin oro över 5G-teknologin och hur denna kan påverka känsliga individer – exempelvis barn, gravida och känslig natur.

Clegg noterar också att flera amerikanska kommuner och lokala myndigheter bett amerikanska Federal Communications Commission att noggrant undersöka 5G-teknologin och dess potentiella skadeverkningar.

Läs mer på nyadagbladet.se, Tidigare Microsoft-chefen: 5G kan vara farligt