Reportern Stew Peters intervjuade (nedan) Karen Kingston som är fd Pfizer-anställd. Hon bekräftar att det bortom alla tvivel finns grafenoxid i covidvacciner och att vaccintillverkarna utelämnat ingrediensen för att det vet att ämnet är giftigt och för att det har kraftfulla egenskaper.

Karen Kingston arbetar som klinisk analytiker inom läkemedelsindustrin. Hon är även en vetenskapsskribent och var tidigare analytiker på vaccintillverkaqren Pfizer. Kingston säger att läkemedelsindustrin, massmedierna och de stora sociala mediejättarna (Facebook m fl) har undanhållit allmänheten fakta om covidvaccinerna. Hon säger att det är viktigt att förstå att alla mRNA-vacciner, oavsett tillverkare, innehåller nanopartiklar (pegylated lipid nanoparticles). Det framgår för var och en som studerar patenten av mRNA-vaccinerna. Ämnets förekomst återspeglas även i dokumentation hos FDA och andra källor.

En anledning till att grafenoxid inte listas i patenten är att det är betecknas som en affärshemlighet (trade secret) vilka per definition inte behöver offentliggöras, men den verkliga orsaken är förmodligen att det är välkänt att grafenoxid är giftigt för kroppen, säger Kingston. Hon uppger även att grafenoxid är en huvudingrediens i hydrogel som är en AI-mall som används i forskning, som finansieras av Bill Gates och Elon Musk, vilket möjliggör ett gränssnitt (interface) i kroppen gentemot internet.

Karen Kingston vill inte gå in i en diskussion med Stew Peters om hypoteser. Hon säger att det bästa just nu är att enbart titta på data, men en realistisk hypotes är att läkemedelsindustrin i samarbete med teknikindustrin i ett gigantiskt kliniskt experiment på världspopulationen försöker finna rätt dosering av grafenoxid/hydrogel för att få ett IoT-gränssnitt att fungera praktiskt. Människorna är i så fall experimentella IoT-enheter (Internet of Things, IoT) i ett globalt teknologiskt ekosystem där 5G-tekniken är en central parameter.

Läs mer på newsvoice.se