Doktor Swinburne Clymer var på många sätt en man före sin tid och säkerligen kontroversiell. Han attackerades av det medicinska etablissemanget för att han i sin bok Dietics från 1917 sammankopplade diet med sjukdom och mental hälsa. Doktor Clymer fick sin läkarexamen år 1902 på Collage of Medicine and Surgery i Chicago och började att praktisera Osteopati. Beskyllningar om bedrägeri kantade dr Clymers karriär. I 1923 år utgåva av Journal of the American Medical Association påstås det att dr Clymer aldrig tog examen på något ansett medicinskt institut. Fördömandena Clymer fick från det medicinska etablissemanget har troligtvis något att göra med vad han hade att säga.

Även om dr Clymer var omgärdad av kontroverser avslöjar hans bok Your Health and Sanity in the Age of Treason giftiga tillsatser i livsmedel och fluor med dokumentation vilken majoriteten är allmänt erkända vetenskapliga studier som kan verifieras många gånger om. Vad som gör denna bok unik är det faktum att dr Clymer var den första som påpekade uttalande av eliten som indikerade att dessa gifter var medvetet utsläppta ”…för mental utarmning och försämrad moral hos massorna…”

Boken är försedd men följande undertitel; ”Food and Liquids Used as a Medium in Deliberately and Carefully Planned Methods Developed by the Vicious Element of Humanity, for the Mental Deterioration and Moral Debasement of the Mass, as a Means Toward Their Enslavement.”

Doktor Clymer ger läsaren en kraftig varning för framtiden, ”Föreställ dig själv om du kan, att bli medveten om att du gradvis förlorar din manlighet; att ditt sinne hastigt försämras och att du inte längre är förmögen att tänka klart, oförmögen att planera dina framtida handlingar. Ditt motstånd blir så försvagat att du inte längre har kontroll över dig själv. I korthet, du förvandlas hastigt till en idiot, en zombie som med lätthet följer andras befallningar…”

Bertrand Russells bok The Impact of Science on Society är enligt Clymer ett exempel på hur eliten önskar dominera massorna. Russell säger att under en vetenskaplig tyranni, ”Diet, injektioner och befallningar kommer att kombineras från tidig ålder i syfte att producera karaktärsdrag och övertygelser som myndigheterna finner önskvärde, och allvarlig kritik mot de styrande krafterna kommer att bli psykologiskt omöjlig.”

Dietylstilbestrol – Endokrin rubbning

Doktor Clymer identifierade det syntetiska östrogenet Dietylstilbestrol, tillverkat 1938 i syfte att uppnå eliten mål. Clymer förklarar att några av de giftiga tillsatser som diskuteras i boken kanske inte varit avsedda för ge uttryck för elitens syften men ”de tjänade deras syften beundransvärt…” Doktor Clymer förtydligar:

”Användningen av Stilbestrol av lekmän med absolut ingen kunskap om det farliga ämnen ge använde för att behandla kycklingar och kött, en massmedicinering utan licens men en farlig och hälsoskadlig kemikalie som kan ha universella ödesdigra resultat på alla som äter sådan förvanskad mat. Detta gäller speciellt barn, ungdomar samt unga kvinnor och män. Detta kan resultera i sterilitet eller cancer, något hett eftertraktad av mänskligheten fiender.”

Eftersom Stilbestrol är en syntetisk kemikalie, ”… är den naturliga skyddsaktiviteten hos kroppen organ ineffektiv i att förhindra skadliga resultat. Naturligt östrogen å andra sidan kan brytas ned och dess möjliga skadliga effekter kan göras ineffektiva.” skriver doktor Clymer. Stilbestrol användas som behandling för flera olika typer av cancer och klimakteriesymptom men som doktor Clymer skriver, ”Läkare vana vid användandet av endokriner håller generellt överens om att Stilbestrol är ett farligt läkemedel om det inte används av erfarna personer.”

Doktor E. Malcolm Sotkes skrev i en artikel publicerad i Western Journal of Surgery, Obstetics and Gynecology i september 1948: ”Stora enstaka doser av (naturligt) östrogen avsöndras snabbt… långvarig, upprepad dosering i små doser (som i daglig konsumtion av kött genomsyrat med Stilbestrol) kan öka vävnadsrespons på hormonet.”

Doktor Clymer varnar att sådana kemikalier är till för feminisering av män:

”Var vaksam människa borde vara inbegripen med flera viktiga fakta: ”Metoderna eller sätten genom vilket det är möjlig att ändra mannens karaktär med samma lätthet som djuren. Mannen är en krigare av naturen, försvararen av sin familj, hans egna rättigheter och privilegier; en individ, en fri man… En varelse som har gjort stora ting och som, opåverkad kommer att göra ännu större ting. Denna människa ska förvandlas till något mindre än en kvinna; oförmögen och till och med ovillig att försvara sig själv, och än mindre sin familj eller land; förvandlad till en slav…”

Doktor Clymer oro för Stilbestrol har blivit rättfärdigad med tiden då kemikalien fasats ut i dess användring som tillväxthormon under sent 1970-talet för oro över den orsakat cancer. Läkemedlet tillverkas inte längre alltsedan år 1997.

Nutid – Bisfenol A

Idag råder det oro över att höga betydande mängder Bisfenol A (BPA) har funnits i en stor andel av västvärldens befolkning. Liksom Dietylstilbestrol är BPA ett syntetiskt östrogen med liknande effekter i den mänskliga kroppen. BPA är kanske ett mycket större hot eftersom det skiljt från Stilbestorl som främst konsumerades genom kött hittas i många livsmedelsprodukter inkluderat maten vi äter. En aktuell studie från Canadian Health Measures Survey fann att över 90 % av kanadensare har mätbara nivåer av BPA i sin urin. Studien som utfördes av CDC fann Bisfenol A i urinen på 95 % av den vuxna befolkningen som testades år 1988-194 och i 93 % av vuxna och barn som testades år 2003-2004. Andra studier har visat att Bisfenol A orsakar en feminisering av män och reducerat spermiehalt.

Som doktor Frederick vom Sall säger i det lokala inslaget från Fox News nedan har nivåer av BPA under en biljarddels gram funnits förändra cellfunktion och celltilltäxt. Vidare har BPA kopplats till tillväxt av cancerceller och påverkat reproduktionssystemen hos råttor.

Fluor

Ytterligare en fara mot mänsklig hälsa som identifierades av Doktor Clymer är Natriumfluorid. Vi får berättat för oss att fluorid tillsätts dricksvatten för att skydda våra tänder. Idag förslår en del att fluor och andra former av massmedicinering ska förbättra vår kognitiva förmåga. In sin exposé om fluor citerar Doktor Clymer Rene M. Vale, en före detta kommunist och partiarbetare ur hennes bok Red Court, publicerad år 1952. Hon skriver:

”I regioner av landet där motståndet av mest troligt att utvecklas såg vi till att virussjukdomar slog till and när antibiotika hotade våra program tog vi till andra metoder för att fördärva befolkningen. Fluoridering av dricksvattnet fanns vara något av det mest framgångsrika…”

Doktor Charles E. Perkins som var i personligt kontakt med Doktor R. Swinburne Clymer skickades av USA:s regering för att sköta IG Farbens kemiska fabriker i slutet av andra världskriget. Vad som följde är citat ur ett brev vilket Perkins skrev till Lee Foundation for Nutritional Research i Milwaukee, Wisconsin, daterat 2 oktober 1954.

Ur Perkins brev:

”De tyska kemisterna utarbetade varje påhittig och långsökt plan för masskontroll som föreslogs och implementerades av den tyska ledningen. Denna plan var att kontrollera befolkningen i ett givet område genom massmedicinering av dricksvattnet. Genom denna metod kunde de kontrollera befolkningen i hela områden, reducera befolkningen genom medicinering i vattnet i syfte att orsaka sterilitet hos kvinnor. I denna plan av masskontroll hade natriumfluorid en framträdande roll.”

”Vi får berättat för oss av ideologer som förespråkar fluoridering av dricksvatten i detta land att deras syfte är att minska fallen av karies hos barn och att detta är denna ursäkt samt prominensen hos de som är ansvariga för den nuvarande spridningen av artificiell fluoridering i detta land.”

”Hur som helst, och jag vill göra detta klart, den verkliga orsaken bakom fluoridering är inte för att förbättra barns tänder. Om detta vore fallet finns det många enklare sätt detta kunde göras på som är billigare och mycket effektivare. Det verkliga syftet bakom fluoridering av vatten är att reducera motståndet hos massorna för att dominera, kontrollera och för att bekämpa frihet.”

”Jag fick berättat för mig att hela planen av en tysk kemisk som varit en chef inom Farbens kemiska industrier och som även varit framträdande inom nazi-rörelsen.”

Doktor Clymer citerar även ett brev från 1956 skrivit av kommissionären för New Yorks vatten, Arthur C. Ford. I detta brev talar Ford öppet emot fluorider som ”extremt giftiga ämnen…”

Ford skriver:

”Vi är medvetna om att fluorider är extremt giftiga ämnen och bevis existerar som visar att även vid de rekommenderade nivåer på en per miljon i dricksvattnet har folk skadats.”

”Vi känner till respektabla, självständiga medicinska myndigheter över hela USA och inom lokala områden som har funnit bevis på fluoridskador på folk som bor i områden med fluoriderat vatten. Dessa medicinska myndigheter håller inte med fluoridhypotesen och har kommit med grava frågor angående säkerheten göra detta med en hel befolkningen, inkluderat de unga och gamla, sjuka så väl som friska.”

”Fluorid, förutom att vara en giftig substans utsöndras inte helt efter den hamnat i kroppen, en signifikant procent ackumuleras i kroppen. Fluoridering av dricksvatten är mycket omdömeslöst eftersom barn dricker varierande mängder vatten.”

Australiensisk TV har rapporterat hur fluor påverkar den mänskliga hälsan negativt och om försök att expandera fluoridering av vattnet på kontinenten.

Medan spermienivån sjunker över hela världen och GMO-grödor sprids i miljön är exponeringen av flera gifter som t. ex. BPA en fortsatt hot. I USA har flera forskare på EPA fördömt fluoridering och verkat för att skapa ett nationellt uppehåll av fluoridering av dricksvatten. Invånarna i Wichita, Kansas, har blivit aktiva i att öka medvetenheten kring fluorid vilket lett till attacker från lokal media. Medvetenheten i dessa ämnen är essentiellt inte bara för de som lever idag utan för kommande generationer. Öppna erkännanden av syftet med att kemisk för ändra människan borde lämna oss med en känsla av plikt att varna andra om det grava hot som vi möter.

Originalartikel

oldthinkernews.com, Bok från 1958 avslöjar en kemisk attack mot mänskligheten

3 KOMMENTARER

  1. Det finns en intressant dokumentär om aluminium men jag har den bara på tyska, kanske kan någon lyckas hitta den på engelska någonstans. http://youtu.be/l4NbykCMafU

    Aluminium i allt och överallt. Skadar människor enormt.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här