Doktor Swinburne Clymer var på många sätt en man före sin tid och säkerligen kontroversiell. Han attackerades av det medicinska etablissemanget för att han i sin bok Dietics från 1917 sammankopplade diet med sjukdom och mental hälsa. Doktor Clymer fick sin läkarexamen år 1902 på Collage of Medicine and Surgery i Chicago och började att praktisera Osteopati. Beskyllningar om bedrägeri kantade dr Clymers karriär. I 1923 år utgåva av Journal of the American Medical Association påstås det att dr Clymer aldrig tog examen på något ansett medicinskt institut. Fördömandena Clymer fick från det medicinska etablissemanget har troligtvis något att göra med vad han hade att säga.

Även om dr Clymer var omgärdad av kontroverser avslöjar hans bok Your Health and Sanity in the Age of Treason giftiga tillsatser i livsmedel och fluor med dokumentation vilken majoriteten är allmänt erkända vetenskapliga studier som kan verifieras många gånger om. Vad som gör denna bok unik är det faktum att dr Clymer var den första som påpekade uttalande av eliten som indikerade att dessa gifter var medvetet utsläppta ”…för mental utarmning och försämrad moral hos massorna…”

Boken är försedd men följande undertitel; ”Food and Liquids Used as a Medium in Deliberately and Carefully Planned Methods Developed by the Vicious Element of Humanity, for the Mental Deterioration and Moral Debasement of the Mass, as a Means Toward Their Enslavement.”

Doktor Clymer ger läsaren en kraftig varning för framtiden, ”Föreställ dig själv om du kan, att bli medveten om att du gradvis förlorar din manlighet; att ditt sinne hastigt försämras och att du inte längre är förmögen att tänka klart, oförmögen att planera dina framtida handlingar. Ditt motstånd blir så försvagat att du inte längre har kontroll över dig själv. I korthet, du förvandlas hastigt till en idiot, en zombie som med lätthet följer andras befallningar…”

Bertrand Russells bok The Impact of Science on Society är enligt Clymer ett exempel på hur eliten önskar dominera massorna. Russell säger att under en vetenskaplig tyranni, ”Diet, injektioner och befallningar kommer att kombineras från tidig ålder i syfte att producera karaktärsdrag och övertygelser som myndigheterna finner önskvärde, och allvarlig kritik mot de styrande krafterna kommer att bli psykologiskt omöjlig.”

Dietylstilbestrol – Endokrin rubbning

Doktor Clymer identifierade det syntetiska östrogenet Dietylstilbestrol, tillverkat 1938 i syfte att uppnå eliten mål. Clymer förklarar att några av de giftiga tillsatser som diskuteras i boken kanske inte varit avsedda för ge uttryck för elitens syften men ”de tjänade deras syften beundransvärt…” Doktor Clymer förtydligar:

”Användningen av Stilbestrol av lekmän med absolut ingen kunskap om det farliga ämnen ge använde för att behandla kycklingar och kött, en massmedicinering utan licens men en farlig och hälsoskadlig kemikalie som kan ha universella ödesdigra resultat på alla som äter sådan förvanskad mat. Detta gäller speciellt barn, ungdomar samt unga kvinnor och män. Detta kan resultera i sterilitet eller cancer, något hett eftertraktad av mänskligheten fiender.”

Eftersom Stilbestrol är en syntetisk kemikalie, ”… är den naturliga skyddsaktiviteten hos kroppen organ ineffektiv i att förhindra skadliga resultat. Naturligt östrogen å andra sidan kan brytas ned och dess möjliga skadliga effekter kan göras ineffektiva.” skriver doktor Clymer. Stilbestrol användas som behandling för flera olika typer av cancer och klimakteriesymptom men som doktor Clymer skriver, ”Läkare vana vid användandet av endokriner håller generellt överrens om att Stilbestrol är ett farligt läkemedel om det inte används av erfarna personer.”

Doktor E. Malcolm Sotkes skrev i en artikel publicerad i Western Journal of Surgery, Obstetics and Gynecology i september 1948: ”Stora enstaka doser av (naturligt) östrogen avsöndras snabbt… långvarig, upprepad dosering i små doser (som i daglig konsumtion av kött genomsyrat med Stilbestrol) kan öka vävnadsrespons på hormonet.”

Doktor Clymer varnar att sådana kemikalier är till för feminisering av män:

”Var vaksam människa borde vara inbegripen med flera viktiga fakta: ”Metoderna eller sätten genom vilket det är möjlig att ändra mannens karaktär med samma lätthet som djuren. Mannen är en krigare av naturen, försvararen av sin familj, hans egna rättigheter och privilegier; en individ, en fri man… En varelse som har gjort stora ting och som, opåverkad kommer att göra ännu större ting. Denna människa ska förvandlas till något mindre än en kvinna; oförmögen och till och med ovillig att försvara sig själv, och än mindre sin familj eller land; förva