1. Omedelbart efter tragedin, så anklagade de ukrainska myndigheterna de pro-ryska självförsvarsstyrkorna för dådet. Vad är dessa anklagelser baserade på?

2. Kan Kiev i detalj förklara varför de använder Buk missillbatterier i konfliktområdet? Och varför var dessa system utplacerade där till att börja med, särskilt då självförsvarsstyrkorna inte har några flygplan?

3. Varför gör de ukrainska myndigheterna inte något för att inrätta en internationell kommission? När kommer en sådan kommission påbörja sitt arbete?

4. Skulle den ukrainska försvaret vara villiga att låta internationella utredare inventera deras AAM och SAM-missiler, inklusive de som används i SAM bärraketer?

5. Kommer en internationell kommissionen få tillgång till spårningsdata från tillförlitliga källor angående rörelser av de ukrainska stridsflygplanen under dagen för tragedin?

6. Varför tillät de ukrainska flygledarna planet att avvika norrut från den vanliga flygrutten, mot ”anti-terroristernas operationszon”?

7. Varför var luftrummet över krigszonen inte avstängt för civil luftfart, särskilt då området inte var helt täckt av radar och navigationssystem?

8. Hur kommer Kiev offentligt att kommentera rapporter i sociala medier, enligt uppgift av en spans