93 av 100 undersökningar (93%) de senaste tio åren visar att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress i våra celler. Detta är ”övertygande bevisat” och den trådlösa tekniken har därför stor potential att orsaka många olika sjukdomar, konstaterar forskarna bakom en ny rapport. Oxidativ stress är nära kopplat till cancer, Alzheimers och åldrande.

Oxidativ stress kallas ett tillstånd av skadlig obalans på cellnivå där produktionen av fria radikaler är större än vad kroppens eget försvar av antioxidanter förmår motverka. Oxidativ stress kan skada cellernas DNA och är en bakomliggande mekanism till en lång rad olika sjukdomar, bland annat cancer,Alzheimers, inflammatoriska sjukdomar, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och grå starr.

”Övertygande bevisat”

En internationell grupp av forskare från Ukraina, USA, Finland och Brasilien har analyserat de senaste tio årens forskning på effekter av strålning från trådlös teknik med fokus på oxidativ stress. Det gäller exempelvis mobiltelefoner, mobilmaster, trådlösa nätverk och surfplattor. Forskarna fann 100 undersökningar som studerat detta och av dem visar 93 att strålningen orsakar oxidativ stress. Forskarna anser därmed att detta är ”övertygande bevisat” och att oxidativ stress bör erkännas som en av de viktigaste mekanismerna bakom strålningens skadeverkningar.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se