Tragedy and Hope går igenom trovärdiga bevis om agendan bakom Den Nya Världsordningen. Under diskussionen så gås det igenom hur man kan lägga pusslet av tillgänglig information om organisationerna som verkar för Den Nya Världsordningen.

tragedyandhope.com