World Economic Forums ledare Klaus Schwab arbetar för att en så kallad fjärde industriell revolution ska bli verklighet – där människan ska smältas samman i en fysisk, biologisk och digital identitet.

En viktig inspiratör till den teknokratiske ultraglobalistens livsverk är den israeliske historikern, författaren och transhumanisten Yuval Noah Harari.

Harari växte upp i en judisk familj med östeuropeiska och libanesiska rötter. Fadern var vapeningenjör i israeliska statens tjänst. Från det att Harari var åtta år skolades han vid Leo Beck Education Center i Haifa och här sägs det att han ska ha ingått i en klass för särskilt intellektuellt begåvade barn. När Harari senare skulle inställa sig för militärtjänst lyckades han skjuta upp uppbådet på grund av universitetsstudier. Han blev sedan helt befriad från militärtjänsten på grund av vad som sades vara hälsoproblem.

Mellan 1993 och 1998 fördjupade sig Harari i medeltidens historia och militärhistoria vid Hebreiska Universitetet i Jerusalem. Han avslutade sin doktorsexamen vid Jesus College i Oxford år 2002 och det var här han kom i kontakt med Jared Diamonds skrifter, som Harari senare hävdat att haft ett starkt inflytande på hans egna skrivande.

Egna verk
Yuval Noah Harari fick stor uppmärksamhet med boken Sapiens: A Brief History of Humankind, som först publicerades på hebreiska. Boken släpptes på engelska år 2014 och har sedan dess översatts till ytterligare 45 språk. I boken undersöker Harari människans historia och hur den tekniska utvecklingen sett ut från stenåldern till 2000-talet. Uppföljningsboken Homo Deus: A Brief History of Tomorrow publicerades år 2016 och här tar Harari upp sin syn på människans framtida möjligheter. Hans utgångspunkt i boken är att människan i framtiden kommer att lyckas med att nå odödlighet och besitta nästintill gudomliga krafter. Boken lyfter också fram termen ”dataism” som en filosofi, eller ett tankesätt, där man dyrkar ”big data”. Hararis senaste bok 21 Lessons for the 21st Century publicerades år 2018 och fokuserar mer på nutida problem, vilka enligt Harari är kärnvapenkrig, ekologiska katastrofer, terrorism, tekniska störningar och så kallade ”fake news”.

Läs mer på nyadagbladet.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här