En tredje “påfyllnadsdos” planeras nu i Sverige som troligen kommer att erbjudas en stor del av befolkningen under 2022. Riskgrupper kan komma att erbjudas ytterligare en injektion redan till hösten.

Läs mer på nyadagbladet.se