Tuidang-center Sverige: En ideell förening som stödjer de kinesiska medborgarnas utträde ur det kinesiska kommunistpartiet

kommunism kina Tuidang-center Kinesisk professor anmäla oliktänkare

Tuidang-center Sverige en ideell förening som stödjer de kinesiska medborgarnas utträde ur det kinesiska kommunistpartiet samt dess system, informerar och sprider fakta om det kinesiska kommunistpartiets brottsliga historia, bevakar utvecklingen av mänskliga rättigheter i Kina, och verkar för det kinesiska folket skall återupptäcka deras ursprungliga tradition och kultur.

Första kommentaren: Om det kinesiska kommunistpartiet

Andra kommentaren: Om det kinesiska kommunistpartiets framväxt

Tredje kommentaren: Om det kinesiska kommunistpartiets tyranni

Fjärde kommentaren: Om hur kommunistpartiet går emot universum

Femte kommentaren: Om Jiang Zemins förföljelse av Falun Gong i maskopi med det kinesiska kommunistpartiet

Sjätte kommentaren: Om det kinesiska kommunistpartiet förstörelse av traditionell kultur

Sjunde kommentaren: Om dödandet i det kinesiska kommunistpartiets historia

Åttonde kommentaren: Om det kinesiska kommunistpartiets onda sektnatur

Nionde kommentaren: Om det kinesiska kommunistpartiets skurknatur


Läs Nio Kommentarer på svenska

Lyssna på Nio Kommentarer på engelska

ninecommentaries.com

www.tuidang.se

1 kommentar

 1. Förutsägbar propagandasmörja med avsikt att störta Kina i kaos.
  Det ’hemska’ kommunistpartiet har lyckats infoga de nyttiga delarna av marknadsekonomin men undvikit att bli slav under dollarn.
  Ännu har inte Kina alls lärt sig att utkämpa infokriget utan skyddar sig bara internt.
  Och US/Uk imperialisterna kämpar febrilt för att sabotera den fredliga och samarbetsinriktade kinesiska kulturen.
  Jag tror liksom de flesta av Usas hatobjekt på win-win dvs ömsesidigt fruktbart samarbete.
  Anglosaxarna tror bara på att dominera andra dvs win – lose.
  Epochtimes startades omgående av den skumma New Age sekten Falun Gong. Det är känt att Cia ägnat mycket energi åt att skapa och manipulera sekter.
  Fa har drag av en Us/Uk-stödd regime change manöver + New Age.
  Att tro att Fa är ett spontant uppkommet uttryck för människors genuina frihetslängtan är oerhört naivt men det hör till för Usa anhängare att stänga av misstänksamheten i såna fall där Usa kan utnyttja folks naivitet för sina onda syften..
  Sektledaren Li Hongzhi utnyttjade hänsynslöst de fanatiskt troende sektmedlemmarna till gratisarbete men tog själv alla vinster.

  Ulrik Dahlgren känner tydligen närmast lustkänslor av den propaganda som vaken tar upp (för att provocera fram debatt?).
  Synd att Ulrik inte är lika intresserad av att se Us/Uks enorma ondska som orsakat alla krig och all misär. Om Ulrik tar sig tid och öppnar sig för annat än anglosaxisk propaganda kommer han så småningom att upptäcka att den beskrivningen av deras skuld är helt rättvis.
  I stället är Ulrik lurad att agera skällande bandhund för Usa.
  Svenskar låter sig nog delvis lockas av Usa därför att svenskar rasmässigt är gångbara och kanske också för att det faktiskt finns många amerikaner med svenska rötter (20miljoner?)

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here