Tuidang-center Sverige en ideell förening som stödjer de kinesiska medborgarnas utträde ur det kinesiska kommunistpartiet samt dess system, informerar och sprider fakta om det kinesiska kommunistpartiets brottsliga historia, bevakar utvecklingen av mänskliga rättigheter i Kina, och verkar för det kinesiska folket skall återupptäcka deras ursprungliga tradition och kultur.

Första kommentaren: Om det kinesiska kommunistpartiet

Andra kommentaren: Om det kinesiska kommunistpartiets framväxt

Tredje kommentaren: Om det kinesiska kommunistpartiets tyranni

Fjärde kommentaren: Om hur kommunistpartiet går emot universum

Femte kommentaren: Om Jiang Zemins förföljelse av Falun Gong i maskopi med det kinesiska kommunistpartiet

Sjätte kommentaren: Om det kinesiska kommunistpartiet förstörelse av traditionell kultur

Sjunde kommentaren: Om dödandet i det kinesiska kommunistpartiets historia

Åttonde kommentaren: Om det kinesiska kommunistpartiets onda sektnatur

Nionde kommentaren: Om det kinesiska kommunistpartiets skurknatur


Läs Nio Kommentarer på svenska