Under söndagen samlades tusentals holländare i huvudstaden Amsterdam för att visa sitt missnöje med landets hårda coronarestriktioner och nedstängningarna av samhället. Polisen svarade i sin tur med att använda våld och vattenkanonerna mot sina egna medborgare.

Demonstranterna krävde att restriktionerna upphör och att folket återfår sina fri- och rättigheter, och bar med sig flaggor och skyltar med fraser som ”Frihet: stoppa belägringen” och skanderade slagord där man återkrävde sin frihet och att de nederländska medborgarna får tillbaka sina rättigheter som de såg ut innan coronarepressionen hårdnade.

Läs mer på nyadagbladet.se