Tvångsvaccinering kryper allt närmare våra svenska barn

10
vaccin

Uganda kan tycks långt bort men vad som sker där gällande nya lagar om vaccinering är en allvarlig varning till svenska föräldrar då det uppenbart handlar om en världsomspännande strategi för att införa tvångsvaccinering.

Föräldrar i Uganda som inte vaccinerar sina barn kan få sex månaders fängelse enligt en ny lag signerad av president Yoweri Museveni. Barn måste också ha immuniseringskort för att få gå i skolan.

Kalifornien genomdrev i juni 2015 en liknande lag SB 277 som dock inte är lika dramatisk som den i Uganda. Straffet blir istället att barn som inte vaccineras utesluts ur skolan. Lagen träder i kraft i 1 juli i år. Fler stater i USA är på gång med samma sak. Australien går samma väg.

Även Sverige går mot tvångsvaccinering. I Sverige har moderaten Sofia Arkelsten lagt ett förslag för just detta med Motion 2015/16:430 “Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram”.

Utveckling är mycket oroande då det inte bara är ett hot mot våra barns hälsa utan mot demokratin. Varje form av tvångsmedicinering bryter mot grundläggande rättigheter och om det finns någon demokrati kvar måste riksdagen stoppa detta vansinne.

Det finns klara bevis för att vaccin kan ge upphov till autism, andra skador och sjukdomar. I USA har idag 1 av 50 barn autism. Runt år 2030 räknar man med att den siffran kommer vara 1 av 2 barn. Sverige kommer följa efter om vaccineringshysterin inte stoppas.

palbergstrom.com