I Tyskland har massiva protester arrangerats mot den totalitära repressionen och nedstängningspolitiken. Många är också mycket kritiska mot det faktum att befolkningen nu ska delas upp och få olika rättigheter och friheter baserat på huruvida de valt att injicera sig med vaccinet eller inte.

Tyskland implementerar trots detta en ny lag som ska ”återupprätta friheter” – men bara för dem som väljer att covidvaccin. Det nya kastsystemet ska implementeras gradvis med start redan i maj, skriver AFP.

Läs mer på nyadagbladet.se