Sveriges Radio rapporterar att sex av tio kommunpolitiker tvekar på att människan ligger bakom en global uppvärmning enligt en undersökning av FOI. Dessutom uppger en av tio kommunpolitiker att fenomenet global uppvärmning inte alls äger rum.

”Det är klart att det inte är bra. De här personerna känner ju att de inte behöver ta ansvar för miljöarbetet i sin kommun”, säger Annika Carlsson-Kanyama, FOI.

Även Dagens Nyheter rapporterar