Mycket har förändrats under de senaste årens pandemiska kris världen över. Anpassningar, förändringar och att tänka nytt har blivit vardagsmat. Den globala pandemin har dock inte enbart ändrat våra rörelsemönster, så till vida att de allra flesta plötsligt skulle arbeta hemifrån och inte kunde gå ut eller var tvungna att anpassa sig på andra sätt. Den har också ändrat, fördjupat och fokuserat våra intressen, häribland investeringar, framför allt bland unga.

Det visar sig nämligen att ungas intresse för att investera i aktier och kryptovalutor har ökat markant under de senaste två årens pandemi. Den största ökningen ses på unga i åldrarna 21 till 30 år och vilka investeringar som gjordes under 2019 jämfört med 2020. Här kan man se att intresset har ökat och allt fler har gjort investeringar.

 

Intresse för kryptovalutor växer

Den stora ökningen av intresse för aktier har inte kommit ensam, allt fler unga har nämligen i samma vända också börjat intressera sig för kryptovalutor. Och inte enbart i att investera i dessa utan att också förstå vad kryptovalutor är för någonting, hur dessa är uppbyggda, hur dem fungerar och vad man kan använda dem till. Den stora intresseökningen har gjort att många vill sätta sig in i de blockkedjor som kryptovalutor är uppbyggda av och förstå dessa.

Kurser för att förstå exempelvis Cardano vs Solana har därför lanserats. Det är således kurser som intresserade kan gå för att lära sig om de bakomliggande strukturerna för kryptovalutor. Hur kryptovalutor är uppbyggda och vad en blockkedja egentligen är, är nämligen inte helt självklart. För att investera i kryptovalutor är det inte ett måste att förstå exakt hur hela mekanismen bakom fungerar men det kan vara en fördel. Som med det mesta så handlar det om att ju mer kunskap man har desto lättare blir det att faktiskt göra kloka val som är baserade på denna kunskap. Så även med kryptovalutor.

 

Varför unga och varför just nu?

Att det blivit alltmer populärt med aktier och kryptovalutor bland unga och just under en pågående pandemi är egentligen ingenting konstigt. Under pandemin har unga människor i generella termer haft mer tid till att faktiskt sätta sig in i hur finansmarknaden såväl som hur börsen och alla dess uppgång och nergångar fungerar. Många har också börjat tänka mera på ekonomin, vilket är naturligt att göra när man hamnar i ett krisläge.

Att det är just unga som investerar i kryptovalutor är egentligen inte heller någonting förvånansvärt. Eftersom unga är mer benägna till att hoppa på nya saker, att testa nytt och att faktiskt försöka lära sig nya saker, så är det också unga som blir intresserade av att investera i kryptovalutor. Däremot är det viktigt att komma ihåg att unga faktiskt också är mer benägna till att ta risker. Och att investera, oavsett om är i kryptovalutor eller i aktier är alltid att ta en risk. Därför är det viktigt att som ung som är intresserad av att investera i kryptovalutor eller aktier att man faktiskt tänker igenom saker både en och två gånger.

En investering är självklart någonting man aldrig kan veta med hundra procent säkerhet hur det kommer att gå för, men just därför behöver man med stor sannolikhet ha kontakt med människor som är vana vid att göra just riskbedömningar och vet hur man ska tänka. En del av poängen är att man ibland lyckas och ibland inte. Men man måste också vara medveten om hur och var man investerar, för även om det är risk kan det vara en större eller en mindre risk. Det är någonting som man bara kan lära sig med erfarenhet och kunskap.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här