Riksbanken planerar skapa upp till 800 miljarder för att mildra de ekonomiska effekterna av corona-pandemin och den ekonomiska krisen. Riksbanken är villig att agera kraftfullt för att rädda ekonomin. Men tyvärr har våra folkvalda politiker inte gett Riksbanken befogenhet att dela ut pengarna på ett effektivt, rättvist och hållbart sätt.

De upp till 500 miljarder som Riksbanken ville stödja landets företag med, kan idag bara slussas ut via bankerna, men det är inte säkert att bankerna kommer använda pengarna för att faktiskt stödja utsatta företag. Och de 300 miljarderna i kvantitativa lättnader riskerar att fastna på finansmarknaderna istället för att komma ut i realekonomin.

Vi vill ge Riksbanken en helt ny och bättre kanal för att distribuera pengar: “helikopterpengar” direkt till medborgarna. När nyskapade pengar ges till medborgarna ökar efterfrågan på varor och tjänster så företagen i sin tur kan få ökade intäkter och ekonomin kan återhämta sig. På så vis kommer nya pengar ut och gör samhällsnytta istället för att fastna på finansmarknaderna. Pengarna kan även användas till att amortera, betala räntor och hyror vilket både räddar utsatta människor från sms-lån och skuldfällor samt småföretag, fastighetsvärdar och banker vid en finanskris.

Skriv under uppropet

Positiva Pengar skickar in uppropet till regeringen och riksdagsledamöterna före 16 April, som är sista dagen att inkomma med synpunkter på förslaget till ny riksbankslag. I det nya lagförslaget vill vi Riksbanken ska ges befogenhet att dela ut helikopterpengar till medborgarna.

Läs mer om helikopterpengar och de mer grundläggande reformer som krävs för att skapa ett demokratiskt, hållbart och rättvist penningsystem här.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här