Bäckström var en av tre svenska deltagare vid årets Bilderbergkonferens i Sitges (Barcelona). I sin debattartikel i Expressen påpekar han vikten av att Sverige ska säljas ut till utländska företag som en del i den ekonomiska återhämtningen.

Delar ur debattartikeln:

”Rusta Sverige för globalt valutakrig. Den svenska regeringen bör ta sitt ansvar för att minska risken för ett globalt valutakrig genom att stimulera investeringar i näringslivet”, skriver Urban Bäckström.

”Det går bättre för Sverige. Arbetslösheten minskar, företagen blir fler och BNP stiger i år mer här än i många andra länder. Sverige har klarat sig ganska bra genom finanskrisen.”
(- En sanning med stor modifikation – aldrig tidigare har folket varit med om ett så aggressivt förändringsagenda som nu. Sverige styrs av främmande makter dels via EU och dels via storbankerna och företagen. Vi snackar om ett ”corporate take over”)

”Behovet av anpassning ställs på sin spets när den amerikanska riksbanken talar om att än en gång genomföra stora köp av amerikanska statspapper med nytryckta dollarsedlar.

Detta har redan satt press nedåt på dollarkursen och kan mycket väl fortsätta.”
(- Ska Sverige stå på tå för det privatägda Federal Reserve? Detta har alternativ media redan nosat fram att US-dollarn ska krascha)

”Eftersom de svenska hushållens skulder redan är mycket höga kan det vara en farlig väg att söka spä på deras konsumtion. Det skulle kunna kasta oss in i en ny finanskris. Då är det mer naturligt att försöka stimulera företag att investera mer i Sverige. En naturlig lista av sådana åtgärder är bland annat de som regeringen själv har angivit i det inledande citatet, liksom sådana som förespråkades av Globaliseringsrådet.”
(- Med andra ord sälja ut Sverige till utländska storföretag. Urban sitter med i Globaliseringsrådet och har dessutom tillsammans med Carl Bildt och Jacob Wallenberg fått klara direktiv om den politiska agendan vid Bilderberggruppens årliga konferens.)

”Under den ekonomiska krisen uppvisade regeringen stundtals imponerande handlingskraft. Sverige hanterade krisen mer framgångsrikt än de flesta andra länder.”
(- Duktig marionettstat som gör som storebror säger)

Urban Bäckström är vd i Svenskt näringsliv och sitter med i Globaliseringsrådet. Han har bland annat tidigare arbetat som riksbankschef och statssekreterare i finansdepartementet. Utöver detta har han nu också gjort sig själv till en kandidat för lagbrottet ”Trolöshet vid förhandling med främmande makt” enligt 3 kap 19 § i brottsbalken står: ”Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller eljest bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller eljest sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, dömes för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst tio år, eller på livstid.”

Hela debattartikeln finns här

Av Eric Johnson

Originalartikel

infowars.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här