Stephen Lendman berättar på PressTV om hur USA skapat Al-Qaida och använder dem både som strategisk fiende och allierad. NATO och USA stöttade Al-Qaida i Libyen i syfte att störta landets regering. I Libyen var dessa bevis tydliga, bland annat var en av de s.k. libyska rebellernas befälhavare medlem av Al-Qaida och i Benghazi hissades Al-Qaidas flagga över stadens domstol. Samma mönster ser ut att inträffa i Syrien då Al-Qaida öppet stödjer de krafter som vill störta landets regering. Samtidigt deltager de terroristgrupper som tagit makten i Libyen i stridigheterna.

Russia Today rapporterar om hur Al Qaaida och USA samarbetar