Den amerikanska militären har tillsammans med ett flertal aktörer under 6 månaders tid förberett en stor militär operation med målsättningen att massvaccinationerna ska genomföras på kortast möjliga tid genast när coronavaccinet är tillgängligt. Den ansvarige generalen Gustave Perna berättar man har genomfört omfattande övningar för att kunna få ut sprutorna i hela landet inom ett tidsfönster på bara 24 timmar efter att man fått klartecken att verkställa operationen.

General Perna berättar på en presskonferens i Washington, D.C. att man redan förberett sig för massdistribution av coronavaccinet under sex månaders tid tillsammans med det amerikanska smittskyddsinstitutet.

– Det här är ett stort uppdrag, men det är ett uppdrag vi är redo för, säger Perna.

Läs mer på nyadagbladet.se, USA: Coronavaccinet ska distribueras i stor militär operation

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här