Efter Nikola Teslas död så gick John Trump som är Donald Trumps farbror igenom Teslas dokument, han kom efter tre dagar fram till att arbetet var spekulativt och inte kunde appliceras. Fast det uppgavs att Teslas ritningar och dokument försvann så fortsatte man utveckla många av hans uppfinningar i det dolda. Nu har USAs marin börjat använda patent som säger sig kunna ändra verklighetens struktur med patent som kan liknas vid UFO-teknik.

Tekniken liknar vad visselblåsare säger att USAs militärindustriella komplex arbetat på under lång tid. Frågan är varför dessa patent nu officiellt används av USAs marin?

banned.video