Enligt amerikanska ”Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) är ett utbrott av kikhosta i USA det värsta på 50 år. En stor del av dessa fall har varit bland vaccinerade barn. Vaccineringen löser alltså inte problemet.

palbergstrom.com