Det är troligt att nästan 13 miljoner färre barn kommer att ha fötts under 2022-2023, och detta kan vara relaterat till massvaccinationen mot COVID-19-infektion.

Hur många färre barn kommer att ha fötts i världen under 2022 och 2023 som en möjlig effekt av COVID-vaccination?

I Sverige har födelsetalen sjunkit avsevärt under alla de 21 månader för vilka vi har statistik sedan januari 2022, det vill säga under perioden när COVID-vaccinet kan ha påverkat födelsetalen. Studier av Pfizers mRNA-vaccin på råttor i Japan har visat att vaccinrester hittades över hela kroppen och i särskilt höga koncentrationer i äggstockarna. En annan studie visade att koncentrationen och rörligheten hos spermier minskade upp till fem månader efter den andra dosen av mRNA-vacciner, om detta också visas över en längre period är oklart eftersom det inte har studerats.

I Sverige minskade antalet födslar per 100 000 kvinnor i åldern 18-45 för 2022 med 8,6% och för perioden januari-september 2023 med 12,3%. Beräkningen baseras på trenden från de föregående tio åren och nya statistik från Statistiska centralbyrån. Om man studerar födelsetalen från 1900 till idag finns det ingen jämförbar nedgång. I enskilda år har minskningen av barnafödande varit större men har alltid föregåtts av en babyboom.

Om vi omvandlar detta till antalet färre födda barn och extrapolerar för hela 2023 blir det 24 784 färre födda barn under 2022-2023.

I Sverige har totalt 26 404 325 doser administrerats, varav 94,9% är mRNA-vacciner, per den 2 november 2023 enligt Läkemedelsverket. För varje administrerad dos av COVID-vaccin finns det 1 färre fött barn per 1 065 doser.

Till den 4:e december 2023 har totalt 13,53 miljarder doser av COVID-vaccin administrerats globalt enligt Our World in Data. Om vi går efter den svenska siffran på 1 färre fött barn per 1 065 doser, skulle totalt 12,7 miljoner färre barn ha fötts under 2022-2023, just under perioden då COVID-vacciner kan ha påverkat födelsetalen.

Skriv under Nobelprisets protestupprop

Utredning avslöjar möjlig koppling mellan covid-19-vaccination och nedgång i födelsetal 2022-2023: ett globalt och svenskt perspektiv

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här