Vaccin mot rotavirus orsakar livshotande biverkningar

vaccindoser

Två studier i New England Journal of Medicine pekar nu på flera sällsynta fall av en allvarlig tarmbiverkning efter att barn genomgått vaccinering mot magsjukeviruset rotavirus.

Det handlar om så kallad invagination, då ett tarmavsnitt trär upp sig på ett annat. Tillståndet är smärtsamt och potentiellt livshotande om det inte behandlas.

Läs mer på vaccin.me

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here