En studie publicerad 2012 visar att vaccination mot influensa ökar risken för att drabbas av andra respiratoriska virus. Underlaget för studien var 115 barn som antingen fick vaccin eller placebo. Under 9 månader hade de vaccinerade ökad risk för att drabbas av andra virusinfektioner via andningsvägen.

Increased risk of non-influenza respiratory virus infections associated with receipt of inactivated influenza vaccine

palbergstrom.com