Vi undertecknare av denna skrivelse vill skyndsamt se att det i avvaktan på det aviserade vaccinet mot coronan vidtas vissa åtgärder av mycket stor vikt för den svenska folkhälsan.

Alltsedan Coronasmittan först rapporterades  i årsskiftet 2019-2020 har det varit en strid ström av mycket negativa meddelanden som strömmat ut från de etablerades media. Detta har i sin tur framkallat en rädsla hos såväl allmänheten som hos de som varit involverade i vård , forskning osv. Denna rädsla är dessutom en av de viktigaste faktorerna för att sätta ned immunsystemet. Samma förminskning av immunsystemet har också förmedlats vid de offentliga presskonferenser som Myndigheterna hållit.  Innehållet i dessa presskonferenser har begränsat sig till allmänna epidemiologiska åtgärder såsom hålla distans, handhygien, isolera de gamla etc och då och då med tillägget avvakta ett vaccin.  Det sista meddelandet är för oss som varit med ett tag att betrakta som en falsk trygghetsflaggning. Exempelvis utlovades redan 1984 att ett aidsvaccin skulle vara tillgängligt inom två år. Det har nu passerat 36 år och med många misslyckade försök utan att ett effektivt och säkert vaccin finns tillgängligt. Vid SARS1  epidemin gjordes också vaccinförsök, men uddlösa. Vid svininfluensan tillverkades vaccinet Pandemrix. Där hann sjukdomen ebba ut nästan samtidigt med massvaccinationerna. Så någon utvärdering var svår att göra på vaccinets effektivitet. Däremot lämnade det vaccinet efter sig en stor skara med främst ungdomar som fick narkolepsi.

Men hur som helst, inställningen till vacciner kan variera , men däremot är det ett känt biologiskt faktum att det absolut största skyddet mot oönskade infektioner utgörs av vårt egna immunsystem – och det är just detta man vill trigga genom en vaccination. Men vårt immunsystem är, för att upprätthålla optimala funktioner,  beroende av ett antal vitaminer främst vitamin C och vitamin D med dess precursor kolesterol. Dessutom är en del mineraler mycket viktiga såsom zink, magnesium och selen.  Speciellt är en fullgod status av dessa ämnen mycket viktig vid en artificiell provokation av immunsystemet , genom en vaccinering.  Om det omvända förhållandet är vid handen kan biverkningsskadorna bli ödesdigra.

Det mest kända historiska exemplet är de stort genomförda vaccinationerna som gjordes på aboriginernas barn i Australien under mitten på 1900-talet. Dessa led av en stor brist på vitamin C vilket medförde att flertalet helt enkelt dog av just vaccineringen. Archie Kalokerinos har beskrivit detta i sin bok ”Every second Child”.

Alltså vill vi föreslå att man omedelbart från Myndigheternas sida stärker svenskarnas immunsystem genom en generös tilldelning av redan använda tillskott av exempelvis vitamin D så att detta är optimalt snarast  och speciellt hos de grupper som vill låta sig vaccineras i första linjen. Detta bör genomföras redan nu.

Dessa preventiva åtgärder är också verksamma vid eventuellt andra infektioner som grasserar under vinterhalvåret. Nu när den andra vågen också har börjat ta fart i Sverige så noteras ett svagt ökande antal dödsfall. Eftersom diagnosmetoden med PCR har stora brister så är det inte klarlagt att dessa dödsfall ens är en följd av Corona.  Av det borde det också framgå att ett vaccin designat mot Coronaviruset knappast skulle ha någon verkan mot övriga infektioner. Däremot ger ett stärkande av vars och ens immunsystem ett visst skydd mot alla angripare.

Tyvärr har man inte från Myndigheterna belyst vikten av det egna immunsystemet och hur man kan kan optimera detta, ettdera med kost eller ortomolekylära medel , vitaminer och mineraler. Vi har ju kunnat notera speciellt i epidemins början i Sverige en stor överdödlighet bland de som invandrat från Afrika, dvs de som var svarta med mycket melanin som försvårade en egenproduktion av D-vitamin under somrarna.

Man har heller inte dragit lärdom av de nationer som trots höga infektionstal ändå lyckats begränsa dödligheten. I Kina kunde man exempelvis mycket snart slå fast att en infektion av Coronan blev mycket lindrigare om man behandlade den med oralt eller IV-C-vitamin. Därför delade man i Kina ut gratis C-vitamin till vårdpersonal så att man minimerade smittspridningen till de patienter de hade ansvar för. Detta står i bjärt  kontrast till Sveriges handlande där man istället i många fall gav dessa morfin för att de skulle slippa lida – och likväl upphöra belasta fortsatt sjukvård.

Denna Uppmaning riktad till två svenska myndigheter är underskriven och författad av

Ingemar Ljungqvist, Uppsala Dr Sc  och bl.a en av fyra svenskar som talade vid världens första världskongress om Cancer 1994 i Sydney.

Peter Aspelin, Uppsala, de-leg läkare pga EDTA-behandlingar

Sven-Erik Nordin,  Gnarp. cancer-överlevare, författare Ansvarar för svaradoktorn

Annika Dahlqvist, Njurunda, pionjär inom LCHF-rörelsen, Gnistanpristagare 2009

Marianne Liljeholt, Arboga, sjuksköterska sedan 1982, visselblåsare om skandalös äldrevård:  ”Jag skriver under detta brev och det är den viktigaste underskrift jag någonsin gjort

Bengt Larsson,  Växjö, grundare av 2000-Talets Vetenskap introducerade kolloidalt silver i Sverige mitten 1990-talet

Hans Dahl,  Åtvidaberg,  djupt grävande amatörjournalist

Linda Karlström, Kronoby Finland, hemmamamma, föreläsare om vacciners risker och skador

Kalle Hellberg, Blidsberg,  entreprenör, elektroniktekniker och sanningsspridare

Mikael Nordfors, Köpenhamn, läkare , initiativtagare till World Freedom Alliance

Nonna Larsson, Höör, författare till ”Skriv om Kärlek”

 

Utan att klart säga JA till skrivelsen har vi fått följande uppmuntrande hälsningar:

Erik Enby, Göteborg, extra leg läkare,banbrytare inom mikrobiomet:  Jag tycker att  skrivelsen är bra och jag vill att den om möjligt skall bli ännu vassare.

Vaccinet på väg!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här