Vaccinorsakade sjukdomsepidemiutbrott – Skapande av Pandemier

vaccinlobby sjukhus i USA autismens orsak DNA i vacciner testperson insjuknat tvångsvaccination Alan Rees Vaccinskador ska bokföras

Året var 1921. USA gick in i ett decennium av robust välstånd. Senare kallad ”The Roaring Twenties”, var det en tid av exempellös ekonomisk expansion. Skuldpengar från Wall Street banker var gott och lätt att få. Den ”stora kriget” var över.

Amerika spände sina industriella muskler. Fabriker byggdes och utvidgas i varje större stad. Bilar började rulla av Detroit monteringsband i rekordstort antal. Aktiemarknaden började skapa miljonärer. Folk var friska och lyckliga till stor del beroende på att den fruktade sjukdom (som decennier senare blev känd som ”1918 influensapandemi”) hade försvunnit. Två hela år hade gått utan några fruktade dödsfall rapporterats. Amerika hade anledning att fira, och firas gjorde det!

I själva verket var den amerikanska allmänheten så optimistisk och lycklig 1921, att relativt få människor var sjuka. För första gången på årtionden, var sjukhussängar tomma. De nyfödda American Medical Association, som bildats av John D. Rockefeller bara några år tidigare, var orolig. Verksamheten var på upphällning.

Vinsterna från vacciner och läkemedel var på väg nedåt. Något måste göras och det omedelbart. Falska rykten om smittkoppsepidemier skapades för att lösa problemet och hålla den medicinska maffians kassaapparater igång.

Vi vet att detta lömska plan verkligen hände, tack vare en medborgargrupp i Kansas City, Missouri, vid namn ”The Advertiser Protective Bureau” De anmälde och fick lokalavdelning av AMA, Jackson Medical Society, i staten Missouri åtalad. ”Protective Bureaus” officiella rapport av denna kallblodiga intrig lyder som följer:

”Hösten 1921 var hälsan hos stadens innevånare ovanligt god, till nackdel för läkarna. Så Jackson Medical Society hade ett möte och beslöt där att skapa en epidemi i staden. Enligt protokollet från detta möte: Man beslöt att rekommendera, till hälsostyrelsen, att en smittkoppsepidemi tillkännagavs ha uppkommit i staden.” (Undersökning senare avslöjade att det inte fanns några tecken på en epidemi vid den tiden, i staden, eller någonstans i staten eller i regionen!)

”Man beslöt om en VACCINATIONSDAG, då läkare skulle stationeras på alla skolor, kliniker, offentliga byggnader och sjukhus för att ge ’gratis’ vaccinationer.” (Vaccinationer är aldrig ”gratis”. Skattebetalarna är alltid tvingade att betala för var och ett av dessa.)

”Det rekommenderas vidare att genom omfattande publicitet slå fast att vaccineringen skulle förebygga smittkoppor, och att påpeka att det var absolut nödvändighet att vaccinera varje man, kvinna och barn i staden.”

”Protective Bureau” bevisade i domstol att det inte fanns någon epidemi innan vaccinationerna! Domstolens protokoll visar att Läkaresällskapet tillverkade stora mängder av affischer, flygblad, skapade berättelser i tidningar och annonser med fasansfulla och spöklik bilder på sjuka barn som täcktes av omfattande sår orsakade av smittkoppor och andra öppna sår. Det panikartade budskapet var tydligt — VACCINERA ALLA, eller stå inför en DÖDLIG sjukdom. Det pågick en ”omfattande epidemi” i staden, sjukdomen var ”ytterst smittsam” och skulle ”drabba de som inte vaccinerats” (Låter det inte precis som idag 88 år senare?)

Den medicinska maffians propaganda var framgångsrik och över en miljon tidigare friska och lyckliga amerikanska medborgare var så hypnotiserade och terroriserade att de lät sig injiceras med gifterna i vaccinet. Alla skolbarn i offentliga skolor i området vaccinerades medan de var i skolan! Föräldrar som vågade ifrågasätta vaccineringen av sina barn blev utstötta och offentligt förtalade.

Domstolsprotokollen är i detta fall mycket tydliga. Områdets vårdplatser var veckorna och månaderna efter ”massvaccineringar” till brädden fyllda med, av vaccinet framkallade, SMITTKOPPSFALL!

Tiotusentals människor blev sjuka, och många hundra oskyldiga dog och många fler blev krymplingar för gott ! Naturligtvis basunerade tidningarna då ut hur klokt det var av det medicinska etablissemanget att främja vaccinationerna och de påstod att dödssiffran skulle vara mycket högre utan vaccinationskampanjen! Otaliga miljoner dollar i vinst genererades av detta massiva ”medicinska” bedrägeri.

Tack vare ”The Advertiser Protective Bureau”, så avslöjades detta omfattande bedrägerie och ett framgångsrikt åtal ledde till fällande dom. Under rättegången bevisades bortom allt ”rimligt tvivel” tre häpnadsväckande fakta.

Fakta 1: Affisch- och reklambilder, som utnyttjas så framgångsrikt av ”läkare”, med sjuka och döende barn var inte ens lokala smittkoppsfall vilka de framställts som! ”The Advertiser Protective Bureau” dokumenterade att det var bilder på engelska barn som var offer för ”i domstol bevisade” fall av smittkoppsvaccin FÖRGIFTNING! En av bilderna var på en 5 veckors baby – Mona Stevenson, från Humphrey Street, Burnley. Ett tidigare friska och lyckliga barn som vid 5 veckors ålder hade vaccinerats mot smittkoppor. Fyra veckor senare lades hennes lilla kropp, full av koppor, i en liten kista och begravdes. De fasansfulla bilderna på lilla Mona och andra liknande fall i England hade tidigare publicerats i brittiska tidningar där information också gavs om de brottmålsrättegångar som följde. Fullständiga uppgifter om rättegångarna, liksom bilder, ingick också i en omfattande medicinsk bok med titeln ”The History and Pathology of Vaccination” av Edgar M Crookshank, MD professor i bakteriologi vid Kings College, London.

Fakta 2: Vacciner som innehåller ”levande” virus eller försvagade virus orsakar allmänt mer sjukdomar än vaccinet någonsin kan förhindra.

Fakta 3: Vaccinorsakade sjukdomar är ett extremt effektiv socioekonomiska verktyg. Det har potential att generera miljarder dollar av oförtjänta vinster och permanent förändra sociala strukturer inom stora grupper av människor.

Fastän ”Protective Bureau” vann detta brottmål i domstolen förlorade det amerikanska folket Ärendet borde skapat rubriker på tidningarnas förstasidor i hela nationen och visat modus operandi hos vissa korrupta ”läkare”. Hur, med hjälp av bedrägeri, svek och skojeri, de gjorde förtjänster på miljontals dollar medan tusentals oskyldiga, tillitsfulla och naiva amerikaner led och dog. Hela denna smutsiga affär, med alla dess gravera detaljer, hölls utanför den amerikanska pressen. Det inflytande John D. Rockefellers AMA (amerikanska läkareföreningen) hade, uppbackat av miljontals dollar, säkerställde detta.

Förvånansvärt är att trots att tusentals människor hade dött eller blivit krymplingar, genom dessa dråp, fick de inblandade läkarna endast lindriga straff i form av symboliska böter. Det medicinska etablissemanget som helhet var inte det minsta upprört med anledning av denna exponering utan har med oförminskad styrka fortsatt med samma brott mot mänskligheten dvs. skapa vaccinorsakade sjukdomar och skinna folk tills denna dag.

Det är ett bevisat (om än mindre kända) faktum, att skapande av epidemier och pandemier är praxis hos den globala ”medicinska maffian”. För att maximera vinsterna och omforma geografiska regioner, igångsätter de ofta en falsk flagg operation. Om det finns ett utbrott av ett milt säsongsmässigt virus, kallar de det en influensapandemi, ger den ett fantasinamn och skapar faktiskt sedan en pandemi genom massvaccineringar genom användning av försvagade eller ”levande” virus! Kom ihåg AMAs Dr Simon Louis Katzoff chockerande uttalande: ”läkare lever av sjukdom, så att allmänheten kan förvänta att sjukdomar finns till förfogande för att möta kraven från den medicinska professionen”.

Andra dokumenterade fall av vaccininducerade sjukdomar som orsakat epidemiska utbrott.

Fall 1: Inspirerade av sina kollegor i Kansas City, inträffade exakt samma händelser i Pittsburgh, PA under ledning av Pittsburgs ”hälsodirektör”, dr C.J. Voux under hösten 1924. Liksom i Kansas City, väckte en grupp av allmänhetens ”vakthundar” åtal mot Voux och hans vaccinfrämjare. Som i Kansas City, befanns dessa skyldiga. I det här fallet fastställdes det att över 100000 vaccininjektioner ”sålts” till invånarna i Pennsylvania, trots NOLL dokumenterade fall av smittkoppor i regionen. Det bevisades tydligt att först efter miljoner injektioner hade utförts så började smittkoppsepidemi.

Denna vaccininducerade ”epidemi” orsakad av människan resulterade i 330 döda och minst 1680 fall av allvarlig smittkoppor som orsakade permanenta, förödande skador på de överlevande. Dessutom orsakade det staden en total monetär förlust på 3 069 616 dollar. Trots att dr. Voux och hans medbrottslingar hade tjänat mer än 10 miljoner dollar på sjukhus och intäkter för vård var de inte tvungna att betala skadestånd eller någon ersättning. Liksom vid rättegången i Kansas City, blev böterna obetydlig, och ärendet fick inte stor spridning.

Fall 2: Den första satsen av Dr Jonas Salks poliovaccin orsakade tusentals fall av polio hos de som blev vaccinerade. (Ett av dessa var Franklin D. Roosevelt som drabbades veckorna efter vaccineringen.) Detta berodde till en liten mängd ”levande” virus i vaccinet själv. Dr Sabin införde 1958 sitt ”förbättrade” vaccin med ”försvagade” virus och året därpå gjordes vaccinet obligatoriskt för alla barn i skolåldern i ett antal stater. Detta medföljde en ökning av polio med 300% i dessa stater. Till exempel rapporterade Tennessee 119 poliofall 1958, efter ”vaccinering” ökning till 386 fall 1959, Ohio 17 fall 1958, 52 fall 1959, Connecticut 45 fall 1958, 123 fall 1959, och North Carolina: 78 fall 1958 jämfört med 312 fall 1959 efter obligatorisk vaccination av skolbarn. Senare tids resultat är lika förödande. De enda inträffade fall av polio i modern tid är de som är en följd av vaccinering.

Polio orsakas av ett vattenburet virus och uppkommer genom inmundigande av vatten förorenat med viruset.

Under det tidiga 60-talet då vattenbehandlingsanläggningar blev standardiserade i Amerika gjorde kloreringen av vattnet att polioviruset effektivt utplånades. Bekämpning av polio hade inget samband med vaccinationskampanjerna.

Faktum är, som författaren Ed Haslem dokumenterat så väl i sin bok ”Dr Mary’s Monkey” att dr. Sabins orala vaccin faktiskt var förorenat med muterat virus från grönapa (SV-40 virus för att vara specifik) vilket har orsakat miljontals fall av mjukvävnadscancer och dödsfall. (Cancerbranschen har naturligtvis under årens lopp tjänat miljarder dollar p.g.a.. denna ”förorening”) Dr Maurice Hilleman har faktiskt erkänt att han varit delaktig i detta.

Fall 3: HIV-virus tillfördes medvetet ”hepatit” vacciner, som ympades in i tusentals homosexuella män och intravenösa narkotikamissbrukare i Amerikas innerstäder vilket resulterade i ”AIDS-epidemin” på 80-talet. Avsiktligt placerat i sprutor med smittkoppsvaccin, infördes också HIV i afrikanska länder som ett verktyg för etnisk rensning och folkmord. Den hemliga utveckling, användningen av HIV/AIDS som ett biologiskt vapen och dess apvirus ursprung, tillsammans med den fantastiska berättelsen om hur de inblandade forskarna är knutna till president Kennedy mordet är väl dokumenterad i ”Dr Mary’s Monkey”. De hemliga biologiska experiment som utfördes i laboratorium, ansvariga för denna kaos, är idag överflyttade till NIH, NAIDS, ”National Cancer Institute” och Ft. Detrick, Maryland. ”Centers for Disease Control” (CDC) i Atlanta blev centralt nav för skapande och spridning av pandemier.

Fall 4: 1976 begås ”Svininfluensa” fiaskot och bedrägeriet. En ensam soldat i Ft. Dix kollapsar och dör när han deltar i en intensiv ”forcerad marsch” i Ft. Dix efter att ha blivit vaccinerad med ett ”experimentellt” vaccin. Omedelbart sätter CDC igång och förklarar att en landsomfattande svininfluensapandemi pågår. Av en tillfällighet, naturligtvis, råkar CDC redan ha mer än 200 miljoner doser av svininfluensavaccin i lager, bestående av ”levande”, men försvagat virus och experimentella adjuvanser (tillsatser).

President Gerald Ford, (med dokumenterad anknytning till Big Pharma och Nixons hemliga virala vapenlaboratorium och också en viktig medlem i ”Warren Kommissionens” mörkläggning av Kennedy-mordet) rullade upp ärmarna på nationell TV och tog plikttroget vaccinet. 40 miljoner doser gavs till naiva amerikanska mänskliga försökskaniner. En mängd av autoimmuna sjukdomar (Guillan-Barrés syndrom och lupus) samt ett stort antal dödsfall kunde omedelbart tillskrivas vaccinet och massvaccinationskampanjen avbröts. (Man kan fråga sig vad som hände med de överblivna 140 miljoner doserna av vaccin.) År 1979 gjorde TV nyhetsmagasinet 60 Minutes en dokumentärfilm om denna skandal. Mot alla odds och trots hot från Big Pharma, sändes ett objektivt 60 minuters program gång. Det blev ingen uppföljning av historien, inga straffrättsliga åtal utfärdades någonsin. Det blev ingen ”massmord mot betalning” rättegång. Som ett resultat har USA till stor del glömt 1976 års svininfluensaskandal!

Fall 5: Under det första Gulfkrigets Operation Desert Storm, blev 140 000 soldater i understödstrupperna tvångsvaccinerade med ett experiment mjältbrandsvaccin. Detta försöksvaccin innehöll ett ”olja i vatten” adjuvant kallas skvalen (alias MF-59 från Novartis). Trots omfattande undersökningar som visat den höga giftigheten hos ”olja i vatten” tillsatser, vid sådana ansedda forskningslaboratorier som UCLA, samtyckte den amerikanska militären till injektioner med detta experimentella vaccin. Som ett resultat härav utvecklade samtliga 140000 soldater det som senare kom att kallas ”Gulfkrigssyndromet”. Denna obehagliga historia förklaras i en mycket ärlig och trovärdig bok av Gary Matsumoto med titeln ”Vaccine-A”.

ALLA moderna ”epidemier” är orsakade av vaccinationsnålar

Som denna författare flera gånger har deklarerat under många radiointervjuer var den dödligt 1918 influensapandemi en följd av att ”levande” virus smittat tyfusvaccin som var obligatoriskt för de amerikanska och allierade soldater under första världskriget. På den tiden var virus ännu inte upptäckt och infektioner ansågs endast vara av bakteriell art. Dessa dödliga tyfusvaccin tillverkades av John D. Rockefellers forskningslaboratorier och kinesiska läkemedelsfabriker. Vaccinet hade sitt ursprung i virus, som skördas från mänskliga patienter med tyfoidfeber. Dessa virus injicerades därefter i svinbesättningar, för att förökas, och slutligen injicerades kyckling- och kalkonägg för vidare odling. (Det slutliga ”vaccin materialet” injicerades i hundratals miljoner människor. Resultatet blev en massiv ”pandemi” som orsakade att så många som 50 miljoner människor miste livet världen över.

1918 års virala pandemi var ett ärligt misstag och resultatet av en kombination av ett mycket dålig vaccin och grov okunnighet om virus och de sjukdomar de orsakar. Men fortsatt förnekande av dessa fakta, och de efterföljande återkonstruktionerna av mördarvirus i Ft. Detricks laboratorium (1997-2003) är oförlåtliga och utgör ett veritabel brott mot mänskligheten.

Dessutom kan faktiskt endast en modern ”svininfluensaepidemi” uppstå genom injektion av aktiva virus via en vaccinationsnål. Gör inte misstaget att tro att världen upplever en riktig pandemiexplosion vid denna tidpunkt utan den kommer säkert när och om den planerade massvaccineringen genomförs i hela världen.

Inneboende faror med Duplex vacciner tillverkade med konstgjorda virus

”Moderna utövare av medicin”, inklusive några välmenande ”osteopater”, vill att världens ska tro på myten att vacciner som innehåller försvagade ”levande” virus inte kan orsaka den virussjukdom som de är riktade mot. Detta är en mycket farlig missuppfattning av följande vetenskapliga skäl.

Traditionella ”vanliga” vacciner mot mässling, påssjuka och röda hund till exempel, innehåller små mängder av försvagade ”levande” virus som har försvagats, men inte till 100% inaktiverats. Forskning har visat att dessa försvagade ”levande” virus skapar en mycket mild form av sjukdomen i människokroppen hos de som vaccinerats, vilket i sin tur skapar en cellulär immunitet mot denna patogen. Vetenskapen bakom detta är korrekt, och gäller för det mesta. För att hålla riktade den virala sjukdomsalstraren i en ständigt försvagade tillstånd tillsätts en bestämd mängd formaldehyd och eter samt i vissa beredningar kvicksilver i form av tiomersal som konserveringsmedel. Den etablerade teorin bakom all ”vaccinering” är att uppnå ”herdimmunitet”, ett begrepp som Pasteur införde i slutet av 1800-talet. (”Herdimmunitet” bygger på teorin att immunitet för hela populationen uppnås om tillräckligt många vaccinerar sig. Övers. anm.). Liksom med alla vacciner, kommer en viss liten del av de immuniserade att utveckla svår, fullt utvecklad sjukdom som orsakas av försvagade virus i vaccinet själv, och ytterligare några procent kommer att uppvisa biverkningar pga. de kemikalier som tillsätts till vaccinet. Men om en stor majoritet av de vaccinerade är ”skyddade” från sjukdomstillståndet är vaccinet godkänt och stämplat som ”säkert och effektivt”.

Vetenskapen har också visat att varje viralt patogen har egna unika egenskaper som orsakar specifika symtom i den mänskliga värden. Således har varje viralt patogen också unika fingeravtryck avseende hur det förökar sig. Varje virus har också olika grader av effektivitet i sitt försvagade tillstånd.

Dessutom har vissa virus visat förmåga att mutera och förvärva ytterligare genetiska förändringar över tiden. Detta gäller särskilt de så kallade ”nya” rekombinationsvirus som har ”återskapats” i världens vapenlaboratorier!

När virus-RNA skarvas med andra virala gener, är resulterande ”Frankensteinvirus” mycket oförutsägbara. Studier som genomförts (f.n. opublicerad) av Terrence Tumpey, Jeffrey Taubenberger, och andra vid NIH och CDC visar att dessa ”återuppståndna pandemi virus” inte uppvisar normala egenskaper liknande naturliga influensavirus såsom de säsongsåterkommande H3N2 virusstammarna. De förra beskrivs bäst som ”Viral Wild Cards” (Dvs. virus med helt oförutsägbara egenskaper. Övers. anm.)

Ett av problemen med denna huvudstupa, galna frenesi där amerikaner skall vaccineras med en rad i laboratorium återskapade virus, försvagade eller annorlunda, i ett oprövat experimentellt vaccin är att detta inte har genomgått långsiktiga kliniska prövningar för att utröna hur viruset ändrar sig eller om det ens förblir försvagat med tiden.

I avsikt att förment minimera denna säkerhetsfråga, rekommenderar CDC nu av alla ting en Duplex vaccination. En Duplex vaccination innebär i princip två vaccineringar. Första injektionen består av en dos med mycket försvagade ”levande” virus för att skapa ett inledande immunsvar mot det specifika virus som injiceras. Inom ett par veckor efter första vaccineringen ges en boosterdos. Detta vaccin innehåller endast ett lätt försvagat, eller till och med ett fullt aktivt virus. Denna andra spruta är till för att skapa ett mycket kraftigt immunsvar.

Detta är, lindrigt sagt, dålig vetenskap och gränsar till vansinne p.g.a.. självklara och ganska uppenbara skäl. Forskarna vid NIH har i olika publikationer medgett att potentialen hos dessa nyskapade virus beror på onormala, närmast slumpvisa, tendenser även i virusets försvagade tillstånd. Ingen vet riktigt vad som kommer att hända under tiden som oundvikliga ”genetiska avarter” uppkommer. Det är mycket troligt att även MYCKET försvaga Frankensteinvirus snabbt kan få tillbaka sin fulla kraft även i närvaro av eter och formaldehyd.. Den andra vaccineringen med fullt aktivt virus kan lika lätt förändras till något mycket farligare än det ”ursprungliga” rekombinationsviruset som det vaccineras mot.

Jag hävdar att de forskare som är ansvariga för denna pandemi inte är dumma. De känner till dessa fakta lika bra som jag.

Därför kan jag bara dra slutsatsen att hela denna affär följer samma Modus Operandi som de av den medicinska eliten sedan 1920 skapade smittkoppsepidemierna. Den har orkestrerats först och främst för pengar, och i andra hand för social och geografisk omstrukturering av den ”mänskliga besättningen”.

Dessutom måste man förstå att denna ”Nya 2009 års Influensa” inte lätt kan överföras mellan människor. (Se publicerad studie i referenserna). Om denna rapport är korrekt, hur började pandemin och varför finns behovet av massvaccineringar?

Mänskligheten kräver ett svar, och kräver det NU!

 – A. True Ott, PhD, ND

 

De som inte kan minnas det förflutna är dömda att upprepa det.

 – George Santayana

 

De som är okunniga om det förflutna, kan inte förväntas komma ihåg det.

 – True Ott, PhD, ND

 
Av A. True Ott, PhD, ND, Vaccinorsakade sjukdomsepidemiutbrott – Skapande av Pandemier

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here