Lauren Southern från The Rebel förklarar vad som menas med en globalist. Vilken är deras verkliga agenda egentligen och hur påverkar den oss?

palbergstrom.com