Det är ICNIRP som bestämmer hur mycket mikrovågsstrålning du måste tåla från mobilmaster och WiFi mm. Vad är ICNIRP? Vilka står bakom dem? Hur har de fått så stort inflytande? Vad skyddar deras värden egentligen mot? Finns det kritik? Här reder vi ut några av de vanligaste frågorna kring de rekommenderade gränsvärdena/referensvärdena för strålning.

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection är en organisation med säte i Tyskland som bestämmer hur mycket strålning du ska tåla. De så kallade ”referensvärden” eller gränsvärden, för tillåten mikrovågsstrålning från trådlös teknik, exempelvis mobiltelefoner, WiFi, mobilmaster, surfplattor, samt för tillåtna nivåer av elektromagnetiska lågfrekventa magnetfält från el- och kraftledningar, mera är framtagna av ICNIRP 1998.

Denna relativt lilla organisation i Tyskland har fått mycket stort inflytande över hur mycket icke-joniserande strålning från teknik som människan och miljön anses tåla. Här är en lista på deras 13 medlemmar av huvudkommissionen.

ICNIRP:s gränsvärden har sedan rekommenderats av såväl WHO, EU som de svenska myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten (i form av Allmänna råd) och Arbetsmiljöverket.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här