Konspirationsteorin byter betydelse

Enligt svenska akademins ordlista betyder konspirationsteori: ”En ofta ironisk, fantasi­full teori som förut­sätter samman­svärjning. Ironi betyder förlöjligande under skenbart beröm.” Idag varnas det ofta om konspirationsteorier. Detta är inte konstigt då det är klart vi inte ska tro på ironiska fantasier.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB, går ut och varnar för konspirationer runt covid-19. I denna 84 sidors rapport kan man läsa. ”..ursprungligen betydde ordet att hitta förklaringar till brottsligt beteende. Först i mitten av 1900-talet började samhällsvetare använda termen konspirationsteorier för att förstå hur människor kunde dras till förenklade förklaringar av stora händelser. Ofta kallas andra för konspirationsteoretiker i syfte att nedvärdera eller stigmatisera deras åsikter. Men från det att man betraktat dessa förenklingar som en psykologisk avvikelse, en ”paranoid stil” menar forskningen idag att konspirationsteorier är mycket vanligt förekommande.”

Man har alltså omskapat detta ords betydelse, så från att vara en teori om en faktiskt komplott, numera rentav vara ett vanligt förekommande psykologisk defekt.

Destabilisera vårt öppna samhälle

I samma rapport går även att läsa att: ”Konspirationsteorier, des- och missinformation är uttryck för en pågående destabilisering av det samhälleliga samtalet. Desinformation definieras som den avsiktliga spridningen av ”alla former av falsk, oriktig eller vilseledande information”. Missinformation innebär att oavsiktligt eller omedvetet sprida densamma.”

Enligt EU-kommissionens policy framgår att: ”I skiftande grad utgör dessa fenomen ett hot mot informations- och kommunikationsflöden i öppna demokratiska samhällen. I en tid då allt fler människor inhämtar sin information och kommunicerar online är vi som individer men även (kunskapsintensiva) organisationer särskilt sårbara. Fältet ligger öppet för informationspåverkan, som av MSB har definierats som ”potentiellt skadlig kommunikation som främmande makt eller deras ombud ligger bakom (medvetet eller omedvetet)” och som har potential att ”skapa misstro medborgare emellan samt mellan medborgare och stat”

Det anses alltså vara en säkerhetsrisk med denna falska information som kan härledas till främmande makt. Vi kan fortsätta att läsa från rapporten: ”Konspirationsteorier är på grund av sin narrativa form och dramaturgiska struktur perfekt lämpade att effektivt transportera desinformation och att vidarebefordra den som missinformation. Därigenom är konspirationsteorier användbara verktyg i informationspåverkan”

Lärdom av propaganda

Ibland är det mycket verklig information som vi kan få ut av att läsa offentlig propaganda från myndigheter. Jag skulle även vilja säga att mycket av det som sägs är korrekt. Min tes är denna:

Sanningsrörelsen är i grunden en folkrörelse där vi presenterar fakta och bygger upp teorier om korruption och konspiration. Det handlar i grunden om en kritik mot banksystemets uppbyggnad och bristande folkligt inflytande i demokratiska processer. Denna rörelse har blivit infiltrerad av främmande makt för att ”skapa misstro”. Denna desinformation i form av fantasifulla konspirationer sprids och delas vidare i våra nätverk. Denna främmande makt är troligen intresseorganisationer med anknytning till bank och politik som har störst att förlora på att bli exponerade av vår rörelse.

Tyvärr är dessa konspirationsteorier, som sagts i rapporten ”perfekt lämpade att effektivt transportera desinformation”, då den dramaturgin tilltalar oss. Sanningen med dess trista fakta är långt ifrån lika spännande och mystisk.

Studera fakta

Nog finns det mycket mystik och magi i de verkliga konspirationerna , men jag anser att de ofta överdrivs medvetet för att just tilltala massan. Man skapar en story, ofta helt fantastisk och otrolig med mycket lite konkreta bevis. Gärna baserat på hörsägen och overifierade vittnen. Goebbels uttryck, ”ju större lögnen är, desto större är utsikterna för att den ska bli trodd”, verkar vara sann.

Min känsla är att mycket av det populära teorierna som sprids just nu är desinformation. Troligen långt mer än hälften. Jag kan inte säga exakt vad som är desinformation eller sanning, men vi kan veta om en teori består av mer fakta än drama och välja att avstå från att sprida vidare det som vi inte har faktabaserat stöd från samt verkligen förstår. Vårt enda hopp är att ta ett ansvar att hitta det som verkligen är baserat på fakta och undvika allt annat.

Mitt råd är, sluta tro på saker som du inte förstår. Tro inte på saker för att det låter bra eller spännande. Tro på fakta. Om du inte har fakta, så leta efter den tills du har den, men om du delar information om teorier som du bara hör rykten om, eller sett någon video på internet från någon ”expert” så bör du INTE sprida den.

Snälla lyssna på detta budskap, annars riskerar du att bli du ett kugg i propagandamaskinen.

En enad folkrörelse under fakta

För att vi i sanningsrörelsen och frihetsrörelsen skall kunna värna om vårt öppna samhälle och inte tillåta dessa främmande makter att ta kontroll så måste vi skärpa oss. Vi kan inte fortsätta att sprida missinformation i form av konspirationsteorier utan istället noggrant välja ut det som är baserat på fakta, utan otroliga påståenden.

Jag arbetar med att skapa ett manifest för vår rörelse där vi kan ena oss under sakfrågor som är verkliga och diskutera vilka ämnen som är tveksamma. Stöd arbetet med att starta fraktala råd i Sverige och värden och skapa ett nytt samhälle. Kontakta mig om du är en frihetskämpe som tror att du har det som krävs.

Ljus och Kärlek

Mikael Ananda Cromsjö, Vad är skillnaden på en konspirationsteori och en teori om en konspiration?

Stöd arbetet för Frihet och Sanning med Swish 0730880846, meddelande ”gåva”.

frihetskalendern.se

1 KOMMENTAR

  1. ”Samhälleliga samtalet” pratar MSB om. Samma MSB befolkat av politruker som gärna slår ned på fritt yttrande. MSB är ett dåligt skämt.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här