Om man läser dags- och kvällstidningarna och lyssnar på nyheterna och så kallade experter så får man lätt intrycket av att covid-19 är en av de värsta katastrofer som drabbat mänskligheten i modern tid. Låt oss objektivt studera fakta i målet för att se om detta påstående verkligen är rimligt.

1918 spreds en pandemi som kom att få namnet spanska sjukan. Det var den värsta farsot som drabbat världen sedan Digerdöden och runt 50 miljoner människor, (1) motsvarade tre procent av jordens dåvarande befolkning dog. En av tre smittades och 1 på 40 avled i sviter av sjukdomen. (2)

Dödligheten beträffande covid-19 är inte i närheten av dessa siffror.

I oktober 2020 bedömde Världshälsoorganisationen, (WHO) att det fanns cirka 750 miljoner covidsmittade i världen. Sammanlagt beräknades 1 miljon människor med covidsmitta ha avlidit. (3)

Det innebar en dödlighet på 0,14 procent. (4)

I februari 2021 beräknades antalets döda ligga på 2,4 miljoner men antalet nya rapporterade covid-fall i världen minskade med 16 % i mitten på februari enligt WHO. Antalet nya rapporterade dödsfall minskade också med 10 % under samma period till 81 000. Fem av de sex WHO-regionerna i världen rapporterade en tvåsiffrig procentuell nedgång i nya fall, där endast östra Medelhavet uppvisade en ökning på 7%. Nya fall minskade med 20% i Afrika och i västra Stilla havet, 18% i Europa, 16% i Amerika och 13% i sydöstra Asien. (5)

Medelåldern för dem som avled i spanska sjukan var 28 år och på 12 månader dödade den fler människor än vad pesten gjort på ett århundrade. I Sverige dog uppskattningsv