Om man läser dags- och kvällstidningarna och lyssnar på nyheterna och så kallade experter så får man lätt intrycket av att covid-19 är en av de värsta katastrofer som drabbat mänskligheten i modern tid. Låt oss objektivt studera fakta i målet för att se om detta påstående verkligen är rimligt.

1918 spreds en pandemi som kom att få namnet spanska sjukan. Det var den värsta farsot som drabbat världen sedan digerdöden och runt 50 miljoner människor, (1) motsvarade tre procent av jordens dåvarande befolkning dog. En av tre smittades och 1 på 40 avled i sviter av sjukdomen. (2)

Dödligheten beträffande covid-19 är inte i närheten av dessa siffror.

I oktober 2020 bedömde Världshälsoorganisationen, (WHO) att det fanns cirka 750 miljoner covidsmittade i världen. Sammanlagt beräknades 1 miljon människor med covidsmitta ha avlidit. (3)

Det innebar en dödlighet på 0,14 procent. (4)

I februari 2021 beräknades antalets döda ligga på 2,4 miljoner men antalet nya rapporterade covid-fall i världen minskade med 16 % i mitten på februari enligt WHO. Antalet nya rapporterade dödsfall minskade också med 10 % under samma period till 81 000. Fem av de sex WHO-regionerna i världen rapporterade en tvåsiffrig procentuell nedgång i nya fall, där endast östra Medelhavet uppvisade en ökning på 7%. Nya fall minskade med 20% i Afrika och i västra Stilla havet, 18% i Europa, 16% i Amerika och 13% i sydöstra Asien. (5)

Medelåldern för dem som avled i spanska sjukan var 28 år och på 12 månader dödade den fler människor än vad pesten gjort på ett århundrade. I Sverige dog uppskattningsvis 35 000 personer.

Medelåldern för dem som dött med covid-19 i Sverige är 84 år. (6)

En person i sjuttioårsåldern med covid-19  löper cirka 40 gånger så stor dödsrisk som en person i fyrtioårsåldern, 100 gånger större än en person i trettioårsåldern. 300 gånger större än en i tjugoårsåldern och över 3 000 gånger större risk än ett barn. Det logiska borde därför vara att sikta in sig på att skydda de äldre, (7) och självklart också de med svåra underliggande sjukdomar.

Kort efter att WHO redovisat antalet smittade i oktober släpptes en rapport av John Ioannidis, profes­sor i epidemiologi vid Stanford University. I den gjordes en uppskattning av dödligheten hos covid. Analyserna byggde på serologisk data, information kring andelen individer i olika populationer med antikroppar vid olika tidpunkter under pandemin, och den korrelerades med antalet dödsfall.  Ioannidis uppdaterade senare sina resultat i i European Journal of Clinical Inves­tigation, för att kompensera för att tidigare uppskattningar huvudsakligen kom från de hårdast drabbade länderna, och kom fram till att covid har en dödlighet på 0,15–0,20 procent. (8)

Det innebär att cirka 1 på 600 smittade med covid dör.

Bland personer under 70 år beräknas 0,03–0,04 procent dö, det vill säga 1 på 3000.

Siffrorna gäller det globala snittet. Länder med en hög andel äldre eller överviktiga kommer i allmänhet uppvisa högre dödlighet än länder med få äldre och överviktiga.

Med utgångspunkt från Ioannidis beräkningar var 1918 års influensa 14 gånger dödligare än covid.

Emellertid finns en mycket viktig detalj som inte tagits med i beräkningen, påpekar Sebastian Rushworth, en svensk AT-läkare som ingående har studerat den tillgängliga datan kring covid 19 och även skrivit en detaljerad bok i ämnet: Varför det mesta du vet om covid-19 är fel”:

De som i genomsnitt dör av covid är över 80 år gamla och har flera bakomliggande kroniska sjukdomar. Personerna har följaktligen en ganska kort tid kvar att leva, påpekar Rushworth. Genomsnittspersonen som dog 1918 hade däremot inte ens fyllt 30 år, varför ett genomsnittligt dödsfall i Spanska sjukan innebar runt 50 fler förlorade livsår än ett genomsnittligt dödsfall i covid. (9)

Fram till 2009 definierades en pandemi som en smitta som skulle omfatta en exceptionellt stor del av populationen i flera regioner och länder. Med exceptionellt menades mer än 20 % av befolkningen i flera länder.  Före 2009 definierades en pandemi på följande sätt:

”En epidemi som inträffar över hela världen, eller över ett mycket brett område, som passerar internationella gränser och vanligtvis drabbar ett stort antal människor”.”(10)

Efter 2009 definierade Världshälsoorganisationen, (WHO) en pandemi på följande sätt:

”En pandemi är den globala spridningen av en ny sjukdom. En influensapandemi uppstår när ett nytt influensavirus dyker upp och sprider sig över hela världen och de flesta människor inte har immunitet.(11)

Tillkännagivande gjordes i enlighet med WHO:s globala beredskapsplan för influensa, där fas 6, den pandemiska fasen, definieras som att viruset orsakar fortlöpande utbrott på samhällsnivå i minst två länder i en WHO-region och i minst ett land till i en annan WHO-region. Utspelet återspeglade med andra ord det nya virusets spridning, inte hur allvarlig den sjukdom som viruset orsakar är.

I juni 2020 definierade WHO flockimmunitet på följande sätt:

 ”Det indirekta skydd mot en infektionssjukdom som inträffar när en befolkning är immun antingen genom vaccination eller immunitet som utvecklats genom tidigare infektion.” (12)

När Chefen för WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, höll en presskonferens i oktober samma år, sa han däremot:

”Flockimmunitet är ett begrepp som används för vaccination, där en befolkning kan skyddas från ett visst virus om en tröskel för vaccination uppnå”s. (13)

Och vidare: 

”…Flockimmunitet uppnås genom att skydda människor från ett virus, inte genom att utsätta dem för det.” (14)

Redan förra våren varnade Professor Ionnides för att det största hotet inte kommer från covid-19 utan från ”fanatiska lockdowns.” ”Vi måste alla göra vårt bästa för att begränsa spridningen”, påpekade han. ”Men vi får inte drabbas av panik.” (15) Youtube svarade med att plocka bort intervjun med motiveringen att det rörde sig om “vilseledande information.”

Sedan dess har vi sett flera exempel på när även forskningsresultat som pekar på andra förklaringsmodeller eller förebyggande rekommendationer än de officiellt basunerade, plockas bort från plattformar på internet och de som länkat till forskningen hotats med avstängning.(16)

Vi har även sett hur forskare hotas, hur Anders Tegnell jämförts med nazister samt  andra mer eller mindre skogstokiga reaktioner bortom all rim och reson.

De som opponerar sig och invänder mot nedstängningarna kallas svepande för konspirationsteoretiker och klumpas inte sällan ihop med högerextremister av forskare och media.

Hur ska vi förstå, att till synes välutbildade och annars rationella personer, reagerar med sådan panik och kräver närmast orwellska och DDR-liknande åtgärder för att stänga ner samhället och tysta människor? Och att de accepterar drakoniska åtgärder som får enormt svåra konsekvenser i decennier?

Beror det bara på okunnighet och rädsla? I de flesta fall är nog svaret ja. Självbevarelsedriften är vår starkaste drift och när människor på allvar tror att deras överlevnad är hotad är det inte ovanligt att de reagerar irrationellt. Tyvärr till den grad att de ibland är beredd att offra demokratiska rättigheter.

Rädslan för utfrysning är förstås också en viktig förklaring.

Flera framstående forskare inom epidemiologi och infektionssjukdomar har vittnat om en ”oerhörd rädsla” (17) för att öppet ifrågasätta den tills förra året oprövade strategi som snabbt blev till norm i både Europa och USA: Masstestning av asymptomatiska personer, masskarantän av icke-riskgrupper, munskyddstvång, restriktioner eller nedstängningar av näringslivet, samt, i framför allt USA, stängda eller halvöppna grundskolor och universitet. Trots att i de planer som utvecklats inför en pandemi, som forskarna visste skulle komma förr eller senare, står det inget om lockdowns eller nedstängningar av skolor och affärer utan att skydda dem med högst risk.

Martin Kulldorff biostatistiker, epidemiolog och professor vid Harvard Medical School, kallar nedstängningarna och de omfattande restriktionerna för det största sveket mot arbetarklassen sedan Vietnamkriget. Professor Kulldorff hävdar att nedstängningarna och restriktionerna varken baserats på etablerade pandemiplaner eller grundläggande principer om folkhälsa, utan på tunnelseende. Beslutsfattarna har inte tagit all kunskap om global folkhälsa i beaktande när de infört åtgärderna, hävdar han. “Det går aldrig att lyckas till 100 procent i en pandemi”, säger Kulldorff, ”men något vi definitivt lyckats med är att föra över risk från de välbeställda till de mindre välbeställda”. (18)

Fakta visar bevisligen att nedstängningarna får förödande konsekvenser för miljoner människor:

Miljontals tuberkulosfall har förblivit odiagnostiserade, uteblivna cancerkontroller beräknas leda till en kraftig ökning av dödsfall och i tredje världen har 10 000 fler barn avlidit av svält varje månad jämfört med året före. 8 miljoner amerikaner har glidit under fattigdomsgränsen, överdoser i USA når rekordnivåer och fyra gånger fler barn och ungdomar söker akut psykhjälp i vissa städer.(19) I flera länder, inklusive Sverige, rapporteras om ökat våld mot kvinnor och fler barn som ringer BRIS.

I februari 2021 meddelade FN att 2,5 miljoner människor har dött som en konsekvens av nedstängningarna.(20)

Undernäring i tredje världen har ökat, vården minskat, fler kvinnor dött i barnsäng, fler nyfödda dött på förlossningsdagen och första månaden och fler barn dött i lunginflammation, diarré och malaria för att de är undernärda eller inte blivit vaccinerade. (21) Dessutom kommer barnäktenskap öka drastiskt. Enligt Unicef riskerar 13 miljoner flickor giftas bort i kölvattnet av nedstängningarna.(22)

Anna Mia Ekström, som är professor i global infektionsepidemiologi och hiv-forskare vid Karolinska institutet, berättar att man även ser en överdödlighet hos unga vuxna i fullt behandlingsbara och förebyggbara sjukdomar som tbc och hiv. ”Så vi har förlorat åratal, kanske upp till ett decennium av utveckling på bara ett år, påpekar hon. ”Vi vet också att det haft konsekvenser för hbtq-personer och andra utsatta minoriteter där man tagit chansen att trycka till dem ordentligt i coronans namn”. (23)

Att tro att man kan framgångsrikt kan skydda de äldre genom allmänna restriktioner är naivt, hävdar Kulldorff. Om han fått bestämma hade munskydd begränsats till vården, skolor och universitet i Sverige förblivit öppna och barer och restauranger, konserter och teaterföreställningar aldrig omfattats av restriktioner. Däremot skulle alla över 60 år rekommenderats att stanna hemma från större evenmang.

Poängen, menar Kulldorff, är att hålla samhället öppet för de yngre generationerna, och när de genererat flockimmunitet med bara liten risk för sig själva, så kan de äldre också komma ut. Eftersom en del infekterade personer inte uppvisar symptom borde äldre personer med hemtjänst avtacka sig hembesök och nöja sig med hemleveranser av mat för at skydda sig, menar Kulldorff. För att minimera dödsfallen på ålderdomshemmen borde hemmen och yngre personal isolerats. I takt med att de tillfrisknat med immunitet kunde de sen återanställas i hemtjänst och ålderdomshem.

Flockimmunitet är i sig ingen strategi, påpekar Kulldorff, utan den oundvikliga slutpunkten för varje pandemi, vare sig det sker genom naturlig infektion, vaccinering eller en kombination. Frågan är hur strategin utformas, för att i möjligaste mån skydda både riskgrupper och folkhälsan på lång sikt.

En av dem som tidigt varnade för nedstängningar var Barn- och ungdomspsykiatern Sven Román. Redan sommaren 2020 varnade han för att de sekundära effekterna av nedstängningar skulle få konsekvenser i decennier framöver och leda till att miljontals barn i fattiga länder inte får vaccinationer och behandling mot malaria, att miljontals människor i fattiga länder kommer dö av tuberkulos i brist på resurser att ställa diagnoser, att miljontals människor i fattiga länder kommer svälta ihjäl på grund av den ekonomiska recessionen, att miljontals kommer dö på grund av utebliven vård och hundratals miljoner barns framtid kraftigt kommer försämras på grund av utebliven skolgång.(24)

Román, som kallar det som pågår en masshysteri, påpekade även att nedstängningarna kommer medföra isolering och en världsekonomisk nedgång som sannolikt kommer spä på psykisk ohälsa, missbruk, misshandel, arbetslöshet och oroligheter.

Tillsammans med kollegorna Nils Littorin och Sebastian Rushworth har Román startat ett läkarupprop (25) för att minska restriktioner och förbättra skyddet för riskgrupper. Att i ett läge, där covid-19 inte längre utgör ett akut hot och Sverige haft underdödlighet i drygt en månad, införa hårdare nedstängningar än våren 2020 är orimligt, menar de tre läkarna.

De kräver bland annat:

– Att onödiga samhällsrestriktioner inklusive distansundervisning i grund- och gymnasieskola upphör.

-Att planerna på vaccinpass skrotas.

-Att skyddet för riskgrupper ökar

-Att regeringen och FHM i framtiden alltid presenterar en risk/nytta-analys för de restriktioner som införs.

Även  flera jurister går nu ut och varnar för  att de panikåtgärder som införs hotar demokratin.(26)

De covidsjukas lidande eller död ska förstås inte förringas, lika litet som anhörigas lidande, men i slutändan landar det vi skådar i spåren av det som sker med hänvisning till covid 19 i två frågor:

Är det värt att offra våra demokratiska rättigheter på grund av en sjukdom som är mer eller mindre ofarlig eller åtminstone inte dödlig för 99,9 %  av befolkningen?

Är det värt att stänga ner hela världen om det sker till priset av miljoner barns lidande och för tidiga död?

Michael Delavante, Vad du inte visste om covid-19 

 

Källor:

(1) Pandemisk influensa, folkhalsomyndigheten.se, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/pandemiberedskap/pandemisk-influensa/ Se även: Spanska sjukan krävde femtio miljoner liv, Else Christensen, varldenshistoria.se, 18.3.20.

(2) 1918 Pandemic (H1N1 virus), https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html. Se även: Spanska sjukan – värsta farsoten sedan Digerdöden, Jonas F Ludvigsson, lakartidningen.se, 2018-03-06.

(3) COVID-19 Virtual Press conference transcript – 12 October 2020, 12 October 2020, Press briefing transcript, https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript—12-october-2020.

(4) Varför det mesta du vet om covid-19 är fel, Sebastian Rushworth, AT-Läkare, 25 januari 2021, sebastianrushworth.com

(5) New global Covid cases fell 16% last week, says WHO,  www.theguardian.com, 17 Feb 2021.

(6) Varför det mesta du vet om covid-19 är fel, Sebastian Rushworth, AT-Läkare, 25 januari 2021, sebastianrushworth.com

(7)  Hoppas på ett snabbt botemedel är naivt, Martin, Kulldorff, Expressen,  14 apr 2020.

(8) Varför det mesta du vet om covid-19 är fel, Sebastian Rushworth, AT-Läkare, 25 januari 2021, sebastianrushworth.com

(9) Varför det mesta du vet om covid-19 är fel, Sebastian Rushworth, AT-Läkare, 25 januari 2021, sebastianrushworth.com

(10) Last JM, editor. A dictionary of epidemiology, 4th edition. New York: Oxford University Press; 2001.

(11) What is a pandemic? www.who.int, 24 February 2010

(12) Coronavirus disease (COVID-19): Serology, 9 June 2020, |https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-serology

(13) WHO chief says herd immunity approach to pandemic ’unethical’, 12 Oct 2020, www.theguardian.com.

(14) WHO chief says herd immunity approach to pandemic ’unethical’, 12 Oct 2020, www.theguardian.com.

(15) Den svenske covidrebellen i USA, UIlrika Gerth, Kvartal,  23 februari 2021.

(16) Del 1. Docent Ralf Sundberg om PCR-test, nedstängningar, D-vitamin och vaccin i Swebbtv Vetenskap nr 23.

(17) Den svenske covidrebellen i USA, UIlrika Gerth, Kvartal,  23 februari 2021.

(18) Den svenske covidrebellen i USA, UIlrika Gerth, Kvartal,  23 februari 2021.

(19) Den svenske covidrebellen i USA,U Ilrika Gerth, Kvartal,  23 februari 2021

(20) Coronarestriktionerna har skördat 2,5 miljoner liv, Axel Lundqvist, Expressen, 28 feb 2021.

(21) Miljontals har dött av restriktionerna, Johan Bergendorff, svt.se, 3 mars 2021. Se även: Coronarestriktionerna har skördat 2,5 miljoner liv, Axel Lundqvist, Expressen, 28 feb 2021.

(22) Child Marriage in COVID-19 Contexts – Disruptions, alternative approaches and building programme resilience,  https://www.unicef.org/esa/reports/child-marriage-covid-19-contexts

(23) Miljontals har dött av restriktionerna, , Johan Bergendorff, svt.se, 3 mars 2021

(24) Nu pågår den största masshysterin någonsin, Sven Roma´n, Expressen, 3 december 2020.

(25) Stoppa de skadliga corona-restriktionerna, Sven Román, 12 mars 2021.

(26) ”Bekämpningen av corona hotar avskaffa demokratin”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här