Den nya influensan H1N1 har en genetisk sammansättning som inte setts förut. Viruset är en gåta för virologerna. Omfattande analyser tyder på att svininfluensaviruset består av spanskasjukan-virus från 1918, fågelvirus och två nya H3N2 virus-gener. Debatten om huruvida det kan vara ett genetiskt tillverkat virus fortsätter. Klicka på ”läs mer” för hela artikeln.

I aprilnumret av Nature citerades en forskare som sa: ”Var i helvete viruset fick alla dessa gener ifrån vet vi inte.”

”Den nya influensan H1N1 har en genetisk sammansättning som inte setts förut. Viruset är en gåta för virologerna. Omfattande analyser tyder på att svininfluensaviruset består av spanska sjukan-virus från 1918, fågelvirus och två nya H3N2 virus-gener. Debatten om huruvida det kan vara ett genetiskt tillverkat virus fortsätter”

Det här skriver Dr Russell Blaylock, professor i neurokirurgi och biologi och ansedd som en av USA:s främsta inom sitt område, i en artikel publicerad den 7 juli i år kallad ”Är vaccinet farligare än svininfluensan?”

Dr Blaylock varnar inte bara för kvicksilvret i det nya vaccinet, vilket han menar kan leda till både autism och schizofreni för barnet om gravida får det. I en nyligen gjord intervju i Dr Bill Deagles utmärkta radioprogram The Nutrimedical Report ger han även en utförlig beskrivning av farorna med Skvalen, en adjuvant, det vill säga tilläggsbehandling i vaccin för att få snabbare effekt.

Skvalen är ett kolväte och antioxidant som finns i människans hjärna och nervsystem där den fyller viktiga funktioner. Om man däremot injicerar det så går immunförsvaret till attack. Problemet är att det angriper inte bara det Skvalen som injicerats, utan även allt det naturliga Skvalen som är så viktigt för vår hälsa.

Förutom Skvalen ska det nya vaccinet tydligen innehålla bland annat följande:

Polysorbat 80, något som innehåller etylenoxid vilket är giftig att inandas. Ämnet irriterar både huden och andningsapparaten och inandning kan göra att lungorna vätskefylls flera timmar senare.
Tiomersal, vilket innehåller kvicksilver, ett av jordens giftigaste ämnen.
Fosfater, bland annat dinatriumvätefosfat som sägs vara mycket giftigt för vattenrelaterade organismer och kunna orsaka högt blodtryck, sämre sköldkörtelfunktion, höjt blodsocker, myrkrypningar, sömnlöshet och muskelsmärta.

USA:s smittskyddsmyndighet CDC har beskrivit svininfluensan som en blandning av virus som finns hos grisar, fåglar och människor. I aprilnumret av Nature i år citerades en forskare som sa:

”Var i helvete viruset fick alla dessa gener ifrån vet vi inte.”

Värt att notera under den hysteri som råder är att enligt WHO:s senaste mätningar så har cirka 1 700 personer i världen hittills dött av svininfluensan, medan den vanliga influensan sägs döda mellan 250 000 och 500 000 per år.

Dr Jaan Suurküla är en läkare som är kritisk till vaccineringar och säger att eftersom det nya vaccinet utformats på samma sätt som de tidigare så finns det ingen anledning att tro att det ska fungera bättre. Det nya vaccinet släpps utan de säkerhetstester som är nödvändiga och vaccinets skyddseffekt är totalt obevisad hävdar han. På sin hemsida presenterar han flera studier som visar på att vaccinationer inte utgör det skydd man försöker slå i oss. Bland annat skriver Dr Suuküla:

”Flera rapporter som bekräftar att bevisningen på att vaccinet fungerar på influensa är bristfällig och snedvriden av allt att döma av kommersiella skäl. Vacciner inbringar miljarder årligen till läkemedelsindustrin och det finns därmed ett uppenbart incitament till faktaförvanskning.”

Han skriver också:

”Svininfluensavaccinet är inte bara ineffektivt utan därtill även potentiellt skadligt, inte minst eftersom det innehåller skvalen som kan vålla alvarliga autoimmuna reaktioner med i värsta fall livslång sjukdom. I korthet kan vi konstatera att det inte är tillfredsställande bevisat att influensavaccinering skyddar dig. Däremot är det tillfredsställande bevisat att du löper risk för allvarliga biverkningar.”

Det finns 24 olika vetenskapliga artiklar i 10 olika länder om skvalen och dess skadliga effekter. Bland annat så har den Polska Vetenskapsakademin gjort studier som pekar på att skvalen allvarligt kan skada hjärnan och nervsystemet. En studie från 2002 visar på att skvalen också är ansvarigt för Gulf War Syndrom vilket bland annat inkluderar symtom som kronisk trötthet, yrsel, hudproblem och fibromyalgi.

Dr Alan Phillips, en ansedd läkare från England skrev för flera år sedan en mycket avslöjande och intressant artikel kallad Myter om Vaccinering, där han bland annat slog fast:

”Det finns 100-tals med publicerade medicinska studier som dokumenterar vacciners misslyckande och allvarliga effekter, dussintals böcker skrivna av läkare, forskare, och oberoende undersökare som avslöjar allvarliga missgrepp i immuniseringens teori och praktik. Ironiskt nog är de flesta barnläkare och föräldrar helt okunniga om detta.”

Professor Michel Chossudovsky, som tidigare tjänstgjort som rådgivare åt WHO, UNDP och UNFPA avslöjade att läkare och epidemiloger i Storbritannien hotas med avsked om de offentligt ifrågasätter felaktigheter och brister i den data som presenteras om svininfluensan.

Amerikanska FDA, Food and Drug Administrations rapportsystem över vaccinskador innehåller ca 11 000 rapporter/år om allvarliga reaktioner. De tror att bara 10 % av alla vaccinationsskador rapporteras överhuvudtaget. Det stöds av NVIC, National Vaccine Information Centers undersökningar som visade att i New York vara det bara 1 av 40 läkarmottagningar som rapporterade skador eller dödsfall efter vaccinationer, med andra ord: 97,5 % rapporteras aldrig.

Vad vi däremot vet är att nyligen gjorda studier visade att när barn i Storbritannien fick Tamiflu mot svininfluensan så drabbades över hälften av biverkningar som illamående och mardrömmar. Medicinen är inte lika harmlös som folk verkar tro sa en brittisk läkare till Pulze Magazine och studierna gjorda av brittiska motsvarigheten till Socialstyrelsen visade att biverkningar är mycket vanliga.

Ett av de två bolag som fått uppdraget att framställa vaccinet mot svininfluensan är The Baxter Company som varit inblandade i två gigantiska skandaler. Det första var när tiotusentals blödarsjuka injicerades med HIV-virus, inklusive tusentals barn, och Baxter fortsatte sälja vaccinet även efter att smittan var känd.

Den andra var när Baxter släppt ett influensavaccin som innehöll fågelinfluensavirus till 18 länder. Tack vare att ett labb i Tjeckien upptäckte viruset i vaccinet undvek vi en världsomfattande epidemi då. Novartis, det andra företaget, klargjorde nyligen att de inte kommer att ge något gratis vaccin till fattiga länder, alla ska betala.

Vad är det då som gör att vissa dör av svininfluensan?

Cytokiner är små proteiner vilka fungerar som signalmolekyler mellan cellerna och de produceras av immunförsvaret, ofta som svar på en infektion. Flera forskare, bland andra Dr Blaylock menar att det är den cytokinstorm som uppstår, det vill säga kroppens reaktion på viruset, som leder till att det blir dödligt. Kroppen börjar överproducera dessa inflammatoriska cytokiner och det förstör vävnader och skadar lungorna så de flesta dör av lungbesvär. Forskarna tror att yngre har en kraftigare produktion av cytokiner och att influensan därför slår hårdare mot dem. Att dämpa ner cytokinstormen skulle förmodligen ha räddat de flesta menar Dr Blaylock.

Hur kan man då dämpa cytokinstormen?

Här går åsikterna isär. Dr Blaylock menar att en fiskolja av bra kvalitet kan mildra stormen en hel del. Andra menar att det tvärtom ökar cytokinreaktionen.

Under fågelinfluensan spelade följande cytokiner en viktig roll: TNF-alpha, Tumör nekrotisk faktor-alpha, en cytokin central för utveckling av inflammation och skada vid ledgångs-reumatism, IL-6, interleukin 6 som bildas av en rad olika celler i samband med trauma eller inflammation, samt IFN-gamma, en viktig cytokin för immunförsvaret vad gäller virus, intracellulära bakterier och tumörkontroll. Ett hämmande av dessa skulle kunna visa sig effektivt mot viruset tror vissa forskare.

ACE, Angiotensin-converting enzyme, är ett äggviteämne i blodkärlsväggen och blodet som är viktigt för vilket blodtryck vi har. Ju mer ACE desto högre blodtryck. Det finns studier som indikerar att ACE-hämmare kan lindra cytokinstormen men än så länge är inget bevisat. Kost som ska vara bra för att hämma ACE och reducera cytokiner sägs vara grönt te, äpplen, granatäppel-juice, rödvin, gurkmeja, svartpeppar, vitlök, e-vitamin och kokosolja.

Är man frisk är det viktigaste förstås att förebygga smitta. Näringsmedicinare Bertil Wosk har gett ett antal förslag som jag tycker är utmärkta. Här är några av dem:

– Undvik nära kontakt med personer som är sjuka.
– Undvik att röra vid slemhinnor (till exempel ögon, näsa och mun) utan att först tvätta händerna, så slipper du smittas om du råkat ta i något föremål som influensavirus nyligen fastnat på.
– Tvätta händerna noggrant med vatten och tvål, särskilt om du har berört ytor som kan vara kontaminerade eller om du hostar och nyser.
– Öka syremängden i rummen där du bor och arbetar genom att öppna fönster. Syret i luften dödar virus.
– Se till att du får ordentligt med sömn och undvik stress. Stress och sömnbrist nedsätter immunförsvaret.
– Ät näringsrik mat, undvik raffinerad mat och särskilt raffinerade oljor, margarin, socker och snabba kolhydrater. I bra mat finns den näring som ditt immunförsvar behöver medan snabba kolhydrater däremot försämrar immunförsvaret.
– Gör nässköljningar varje dag.
– D-vitamin, 2000 IE per dag. Brist på D-vitamin är en av orsakerna till att man insjuknar i infektionssjukdomar.
– Rensa kroppen genom att detoxa.
– Ta ett bra multivitamin/mineraltillskott.
– Ta extra tillskott av zink.

Vad du inte visste om svininfluensan

Källor:

Om Dr Blaylock:
www.twine.com
www.nutrimedical.com

Om kopplingar till 1918:s influensa:
www.independent.co.uk
blogs.discovery.com

Dr Suurkülas hemsida:
veg4health.net

Om biverkningar:
nyhetskanalen.se

Dr Phillips artikel:
www.klokast.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här