För inte så länge sen hörde jag ”den anglosaxiska missionen” nämnas – en plan för mänskligheten som lät så otrolig att den kanske rent utav kunde vara sann.

Planen involverade ett antal händelser som i sin tur utlöste andra händelser och summan av dessa skulle resultera i en halvering av jordens population. Det var en plan som skulle gjort Hitler stolt. En plan som innehöll både användning av kärnvapen, virus och implementering av polisstater och undantagstillstånd.

Kunde detta vara sant? Jag beslöt mig för att granska delar av vår moderna historia och utgå ifrån att så inte var fallet. Men kaninhålet visade sig vara mycket djupare än jag någonsin kunnat föreställa mig…

2007 fick President Bush igenom NSPD-51 och HSPD-20, två direktiv som ger presidenten rätt att agera utan medgivande från kongressen i lägen som hotar nationens säkerhet på alla tre nivåer; den lagstiftande, den rättsliga och den verkställande, som efter beslutet hamnar i samma instans, nämligen presidentens. Detta avseende problem oavsett geografiskt läge när det gäller population, infrastruktur, miljö, ekonomi och federala funktioner