För inte så länge sen hörde jag ”den anglosaxiska missionen” nämnas – en plan för mänskligheten som lät så otrolig att den kanske rent utav kunde vara sann.

Planen involverade ett antal händelser som i sin tur utlöste andra händelser och summan av dessa skulle resultera i en halvering av jordens population. Det var en plan som skulle gjort Hitler stolt. En plan som innehöll både användning av kärnvapen, virus och implementering av polisstater och undantagstillstånd.

Kunde detta vara sant? Jag beslöt mig för att granska delar av vår moderna historia och utgå ifrån att så inte var fallet. Men kaninhålet visade sig vara mycket djupare än jag någonsin kunnat föreställa mig…

2007 fick President Bush igenom NSPD-51 och HSPD-20, två direktiv som ger presidenten rätt att agera utan medgivande från kongressen i lägen som hotar nationens säkerhet på alla tre nivåer; den lagstiftande, den rättsliga och den verkställande, som efter beslutet hamnar i samma instans, nämligen presidentens. Detta avseende problem oavsett geografiskt läge när det gäller population, infrastruktur, miljö, ekonomi och federala funktioner. Presidenten kan på detta sätt utlösa militärt undantagstillstånd på eget bevåg, vilket skulle kunna utnyttjas av andra i hans regering om de så önskade. Men vem och vilka skulle vilja nyttja ett sådant inflytande på presidenten, och varför?

Vi tittar lite snabbt på organisationer som påverkar och samarbetar med USA:s regering och finner följande:

1. Council on Foreign Relations (som är en förgrening av Round Table i USA) vars funktion är att vara en oberoende, opartisk medlemsorganisation, tankesmedja och utgivare för sina medlemmar, regeringsmedlemmar, företagsledare, journalister, utbildare och studenter, kommunala och religiösa ledare och andra intresserade medborgare för att på så sätt hjälpa dem att bättre förstå vår värld och utlandspolitiska beslut rörande USA och andra länder. Deras ledning består bland andra av Robert E. Rubin, Richard N. Haass (president), Madeleine K. Albright, Tom Brokaw, Henry R. Kravis, Colin L. Powell, David M. Rubenstein, Fareed Zakaria, Leslie H. Gelb med flera. CFR grundades 1921 av bland andra Edward Mandell House, som var president Woodrow Wilsons huvudrådgivare. Året efter beslutade sig både Rockefeller Foundation och Carnegie Foundation att finansiera CFR och dess agenda.

2. Trilateral Comission upprättades 1973 av David Rockefeller efter att ha blivit inspirerad av Zbigniew Brzezinskis bok ”Between Two Ages”. Brzezinski visade sig ha mycket gemensamt med Mandell House i att de båda ansåg att ”… människor, ekonomier och regeringar i alla nationer måste tjäna de multinationella bankernas och bolagens behov”. Ledningen i TLC består bland andra av Mario Monti, Michael Fuchs, Joseph S. Nye, jr., Allan E. Gotlieb, Yotaro Kobayashi, Erik Belfrage, Peter Sutherland, Paul Volcker med flera. TLC syftar till ett närmare samarbete mellan de tre regionerna som är Europa, Asien och Amerika och att lättare kunna bemöta problemen som dessa regioner stöter på. En tidig idé var att man skulle ena de tre regionerna då USA efter hand mer och mer tappat sin roll som dominerande nation. De tre regionerna har idag blivit the Pacific Asian Group, the North American Group och EU och arbetet med att få in fler medlemmar fortskrider hela tiden.

3. Bilderberg grundades i all hemlighet 29-31 maj 1954 under sitt första möte på Hotel de Bilderberg i staden Oosetbeeek i Holland. Gruppens mål och mission var att skapa en målmedveten aristokrati mellan Europa och USA, och man skulle komma överens i frågor om politik, ekonomi och strategi i det gemensamma styrandet av världen. NATO blev deras centrala operationsbas. Denna mytomspunna organisation består av en kärngrupp och inför deras årliga möten inbjuds varje gång nya deltagare. På 2010 års möte som gick av stapeln i Sitges, Spanien, den 3-6 juni, återfanns bland andra Davigion Étienne, Urban Bäckström, Drottning Beatrix av Nederländerna, Carl Bildt, Josef Ackermann, Bill Gates, Richard Holbrooke, Henry Kissinger, Mario Monti, Henry R. Kravis, Lars Renström, Robert E. Rubin, Paul E. Volcker, Jacob Wallenberg, Robert B. Zoellick, Thomas Enders, Jessica T. Mathews, Dieter Zetsche med flera.

Jag låter läsaren själv undersöka ovanstående namn och dra sina egna slutsatser om vad dessa individer skulle kunna dra för nytta utav att närvara eller vara medlemmar i ovanstående organisationer och hur detta kan hjälpa dem att lättare utföra sina åtagna uppgifter. Syftet med denna artikel är dock inte att upplysa er om ovanstående organisationer, utan lägg detta på minnet och notera hur dessa medlemmar/deltagare senare blir rollspelare i scenariot som kommer att utspela sig nedan. Nu till den riktiga storyn…

”There´s a need for a New World Order, but it has different characteristics in different parts of the world. Now, none of this may succeed this time, but this to me is sort of the outline, by which someday in the next few years, a solution will emerge.”
Henry Kissinger

”You must teach the people to love their leader.”
Idi Amin

Varför lär vi oss inte av våra misstag? Bara under 1900-talet har över 200 miljoner människor blivit mördade av tyranner och despoter runt om i världen. I forna Sovjet mördades över 100 miljoner genom tortyr, krig, svält och rena avrättningar. Hitler tog död på cirka 22 miljoner genom sitt agerande. Mao Tse Tung har över 60 miljoner på sitt samvete. I Guatemala har cirka 300 000 fått sätta livet till. Kambodja har haft 2 miljoner döda. Turkiet förlorade 1,5 miljoner människor. Uganda mördade ”bara” 300 000 människor och i Rwanda dog runt 800 000 i onödan, för att nämna de mest avskyvärda scenerna.

Var kommer dessa ageranden ifrån? Varför mörda så många när ingen motsätter sig? Tyrannerna har redan fått total kontroll, så vilka ideologier driver de elitiska psykopaterna till dessa avskyvärda dåd?

Anglosaxiska Round Table-grupper har i alla tider under sin existens backat upp alla försök till totalitarism genom medel som kommunism och fascism, för att kunna garantera en centralmakt som styr över folket och skapar en planekonomi. Eliten har alltid önskat styra över folket genom monopol och vapenmakt. Den kinesiska modellen har visat sig fungera bäst hittills och har varit den modell som uppmuntrats mest. Sedan andra världskriget har Kina varit ett prövoland för elitens experimenterande och detta gjordes möjligt genom att utmanövrera det nationalistiska partiet med Chiang Kai-Shek i toppen och tillsätta Mao ZeDong. Carroll Quiqley (president Clintons mentor tillika författare av bland annat Tragedy & Hope) sade att OSS och senare CIA ansåg Mao vara den som kunde bringa stabilitet i landet.

1973 skrev David Rockefeller i New York Times bland annat följande.

”One is impressed indefinetly by the sense of national harmony. From the loud patriotic music at the board onward, there is a very real and persuasive dedication to chairman Mao, and to maoist principles. It has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community of purpose. The social experiment in China under chairman Mao´s leadership is one of the most important and successful in history.”

”China was able to turn the corner and become the leading superpower because they have a policestate and they are able to force people to stop reproducing.”
Eric R. Pianka

Kina har fått fler utmärkelser av FN än något annat land för sina framgångar och är framtidsmodellen, enligt eliten, med sin enbarnspolitik. Föräldrar som får fler än ett barn bötfälls eller fängslas. Framtvingade aborter och en samhällssyn som förespråkar män har lett till att Kina idag har mer än 30 miljoner fler män än kvinnor. Polisstaten krossar eventuellt motstånd och medlemmar i subversiva kyrkor, Falun Gong-anhängare och strejkande arbetare grips och skickas till arbetsläger. Blod och vävnadsprover tas från alla fångar och katalogiseras för att senare underlätta för den så lukrativa organhandeln [1, 2]. Organhandel till högstbjudande på världsmarknaden är en vanligt förekommande och mycket lönsam verksamhet. Rika japaner som köper organ från kineserna och inte själva kan besöka Kina, får dem istället levererade i en så kallad Mobile Excecution Chamber där fången dödas i fordonet och organet levereras färskt till flygplatsen [3]. Även gamla och handikappade används för dessa ändamål.

Samma system av avhumanisering används idag tyvärr i hela världen och det finns ett syfte bakom galenskapen.

”Depopulation should be the highest priority of foreign policy towards the third world.
Henry Kissinger 1974

Fortsättning följer…

Noter:
1. Horrific New Evidence of China Organ Harvesting Revealed, Jan Jekielek, The Epoch Times
2. Japan’s rich buy organs from executed Chinese prisoners, av Clifford Coonan och David McNeill
3. China makes ultimate punishment mobile, av Calum MacLeod, USA TODAY

Artikel skriven av Thomas Magnusson, Sanningssökare & optimist

Originalartikel, Vad har Darwin gemensamt med Hitler? – Del 1

2 KOMMENTARER

  1. Alex Jones,lol…..Han spelar i samma liga som andra välbekanta lögnare,-Vrba,Wiesel&Wiesenthal för att nämna nagra..Roosevelt&Churchill bör väl definitivt hamna under kategorin ”massmördare”,märkligt nog inte ett ord om dessa i denna artikel…..

  2. ”The war was the best thing that could have happened…now we can create the United States of Europe”Sir John Colville…

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här