Vad har Darwin gemensamt med Hitler? – Del 2

darwin

Sedan Platos dagar har härskare haft viljan att kontrollera alla aspekter av sina undersåtars liv, från reproduktionsprogram till massutrotning av oönskade.

Svenska statens Institut för rasbiologi grundades 1922 och var det första av sitt slag i världen. Rasbiologi eller eugeni är enligt dess grundare Sir Francis Galton ”The studies of the agencies under social control, that improve or impair the racial qualities of future generations either physically or mentally”. Eugeni har alltid varit populär hos eliten, som kunnat använda det för att kunna behandla sina undersåtar sämre än djur utan att få dåligt samvete.

Thomas Robert Malthus blev känd för att bland annat ha sagt att en massiv matkollaps skulle vara hjälpfull, då det skulle utplåna de fattiga. Detta blev senare känt som den ”Malthusiska Katastrofen” vilket i sin tur ledde fram till Darwins lära om arternas uppkomst vilken har blivit den vedertagna teorin fram till idag. Darwin beundrade Malthus teorier och med hjälp av T.H. Huxley spred de budskapet genom särskilt utvalda och viktiga vetenskapscirklar i England och senare i resten av världen. Darwins kusin, Sir Francis Galton, tog hjälp av Darwins lära, applicerade den på mänskligheten och skapade den sociala darwinismen.

Biometri kan verka vara en relativt modern vetenskap men skapades redan på 1870-talet av Galton för att kunna spåra karaktärsdrag och genetisk historia och för att kunna bedöma vilka som borde få reproducera sig.

Familjerna Darwin, Galton, Huxley och Wedgwood blev så besatta av tanken att de bara skulle avla på varandra. De trodde att inom några generationer skulle de producera en ny superras av människor. Men experimentet gick katastrofalt fel och efter bara två generationer blev 90 % av deras avkommor allvarligt psykiskt och/eller fysiskt handikappade eller dog. Kungligheter och överklassen som redan tidigare sysslade med inavel hade ett medfött hat för människan och hoppade på tåget med denna pseudovetenskap för att lättare kunna genomföra sina planer för mänskligheten.

1890 startade Cold Springs Harbour Laboratory där Charles Davenport, som anses vara den amerikanska eugenins fader, arbetade och senare blev chef 1910. Finansierade gjorde Carnegie, Rockefeller och Harriman. 1907 kom de första steriliseringslagarna i USA. Folk med defekter och dåliga resultat på tester blev tvångsintagna och steriliserade. 1910 startade och drev Mrs E.H. Harriman Eugenics Record Office i Cold Springs.

Ungefär samtidigt hade britterna startat sitt första nätverk av socialarbetare som hade till uppgift att spionera och inhämta information till den växande eugenikkulten. De fick även bestämma vilka som fick behålla sina barn, vilka som skulle steriliseras och vilka som inte fick överleva.

1911 expanderade Rockefeller rasbiologiläran till Tyskland genom Kaiser Wilhelm Institute som senare skulle komma att spela en central roll i det tredje riket. 1912 under den första eugeniska konferensen i London blir rasbiologi en ny trend och börjar ta ordentlig fart i hela världen.
H.G. Wells studerade biologi under duktiga eugenister och hjälpte till att snabbt sprida läran. 1916 började Wells älskarinna, Margret Sanger, att förespråka rasbiologi i USA. Från 1923 och framåt fick hon stora bidrag från familjen Rockefeller för att utföra sitt arbete. Sanger skrev bland annat till en av sina väninnor, Sarah Gamble, som också var delaktig genom sin man Clarence J. Gamble, att svarta ledare skulle anlitas för att agera som frontmän i steriliseringsprogram riktade mot svarta samhällen.

1924 i ”Mein Kampf” ackrediterar Hitler amerikanska rasbiologer som källan till hans inspiration. Hitler skrev bland annat fanbrev till rasbiologen Madison Grant och kallade hans bok ”The Passing Of The Great Race” för sin bibel. Hitler utvecklade sin utrotningsplan för judarna och andra subraser såväl som handikappade från Grants läror. Sedan tidigare hade Hitler ett utvecklat hat gentemot judarna för deras sätt att driva bankerna och anklagade dem för att ha en stor del av ansvaret för Tysklands dåliga ekonomiska situation under mellankrigstiden.

1927 hade rasbiologin blommat ut ordentlig och lärdes ut i kyrkor, skolor och genom statliga marknader i USA. Kyrkorna tävlade om vem som bäst kunde implementera läran i sina predikningar för att få ekonomiska ersättningar. Man sade till och med att Jesus var för rasbiologi. Samma år genomförde mer än 25 stater tvångssteriliseringslagar och högsta domstolen gav dem rätt att utöva dem. Aggressiv steriliseringspolitik fortsatte i många av staterna ända fram till mitten av 80-talet.

Bland Hitlers första åtaganden när han tog makten 1933 var att inför rasbiologilagar liknande dem i USA.

1934 klev rasbiologin upp på vita duken genom filmen ”Tomorrows Children”. Filmen handlar om en ung kvinna som blir tvingad att sterilisera sig på grund av att hennes syskon är handikappade och kriminella, varvid staten inte vågar riskera att deras gener ska fortplanta sig.

1936 hade Tyskland blivit världens ledande eugenination genom införande av dödshjälp och sterilisering av över 110 000 offer. Rockefeller skickade de tre största rasbiologerna på sin tid till Tyskland för att hjälpa Hitler att finjustera sitt system. Med hjälp av USA och England hade Tyskland dock gått för långt i sin strävan och miljoner människor skulle få betala priset.

Efter kriget skyddade de allierade de forskare som hade genomfört rasläran. Tyskarna hade skämt ut rasbiologin men eliten hade inga planer på att stoppa utvecklingen. Eugenisterna var upprörda över att deras agenda hade blivit känd och skyndade att kamoflera det hela. Eugeni blev social biologi. American Birth Control League som grundades av Margaret Sanger 1921 blev Planned Parenthood. Nya termer, så som ”transhumanism”, ”populationskontroll”, ”sustainability”, ”konservatism” och ”ekologism” dök upp och ersatte rasbiologi, raslära och social darwinism. Många eugenister blev istället kryptogenisister, antropologer, biologer, genetister etcetera. De allierade slogs bokstavligen om vem som skulle få de bästa forskarna. De smugglade ut 1000-tals vetenskapsmän ur Tyskland och placerade dem i viktiga positioner inom det militära komplexet för att arbeta med bland annat biovapen och raketforskning. Josef Mengele, dödsängeln, Otmar Freiherr von Verschuer och Wehrner von Braun blev aldrig dömda för sina brott och Verschuer fortsatte att arbeta i Tyskland efter krigslutet. Braun kom till USA och hjälpte till att starta upp NASA. Aggressiv steriliseringspolitik fortsatte i många av staterna ända fram till mitten av 80-talet.

IBM:s grundare Thomas J. Watson dekorerades av Hitler för sitt arbete med förbättrade ekonomiska relationer mellan nationerna och beundrade densamme. IBM hade försett Tyskland med sina ”Punch-Card-Computers” och med tekniker som användes i dödslägren. Tatueringarna på fångarna var IBM-identifieringsnummer som kunde tydas i datorerna. Redan 1928 använde IBM liknande teknik på Jamaica för deras ”Race Crossing study”. Den första datorn var i själva verket uppfunnen av en eugenist för rasbiologiska ändamål.

”In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, in order to contribute something to solve overpopulation”.
Prins Philip av Edinburgh 1988 enligt Deutsche Press Agentur.

Europas ekonomiska situation efter kriget gav upphov till Marshallplanen som i sin tur låg till grund för FN och EU. Sedan 1/12 2009 sitter Herman Van Rompuy (som tidigare var medlem i Bilderberggruppen) som ordförande i Europeiska Rådet.

Julian Huxley bildade 1961 tillsammans med Prins Bernhard av Holland och Prins Philip World Wildlife Fund (WWF). Prins Bernhard var för övrigt med och grundade Bilderberggruppen 1954. UNESCO-chefen och eugenisten Julian Huxley menade att eftersom eugenisterna hade skapat miljö- och naturvårdsprogrammet skulle dessa användas som verktyg för bildandet av en ny världsordning. Precis som H.G. Wells hade föreställt sig så ansåg även Huxley att den nya världsordningen skulle styras som en vetenskaplig diktatur och ledas av eugeniska principer.
Aldous Huxley, bror till Julian och författare till boken ”Brave New World” sade i ett tal på Berkley Universitetet den 20:e mars 1962, strax innan sin död, att ”Brave New World” och Orwells ”1984” inte var fiktiva utan en plan utformad av eliten för två typer av kontrollerade och förslavade samhällen. Vid jämförelse med Orwells ”1984” ansåg Aldous att hans version var rimligare då den erbjöd ett effektivare alternativ.

”And it seems to me perfectly in the cards that there will be within the next generation or so a pharmacological method of making people love their servitude, and producing a kind of painless concentration camps for entire societies, so that people will in fact have their liberties taken away but will rather enjoy it, beacause they will be distracted from any desire to rebel by propaganda, brainwashing, or brainwashing enhanced by pharmalogical methods…”
Aldous Huxley [4]

Fortsättning följer…

Källor:
4. Aldous Huzley, The Ultimate Revolution

Artikel skriven av Thomas Magnusson, Sanningssökare & optimist

Läs del 1 av den här artikeln här.

Originalartikel

4 KOMMENTARER

 1. Det var mycket information från bara en källa. Är detta en recension av en bok?
  Från en ”sanningssökande” till en annan:
  Lagstiftande sanningar måste alltid undersökas närmare. Du skriver att Tyskland gick för långt i sitt arbete med rasbiologin och att citat: miljoner människor fick betala priset – slut citat.
  Vet du om att 1500 ton(!) dokument stals av de allierade efter kriget av Tyskland? Än i dag letar de i dessa dokument efter en skriftlig order på att judar eller någon annan grupp skulle utrotas. Än så länge har inget sådant hittas.
  Ingenstans i NSDAP 25-punktspartiprogram finns uttryck för hat mot någon annan folkgrupp, och definitivt ingen s.k. ”utrotning” av varesig av romer, judar eller homosexuella. Detta är en myt för att folk ska tro på, för att ta avstånd från denna tabubelagda politiska ideologi.

  Nästa steg är då att undersöka varför denna ideologi är så tabu. Läser man partiprogrammet så förstår man att det inte finns utrymme för några oligarkers förmåner. Snarare en avsevärd förbättring för de tyska arbetarna med femdagars vecka, lagstiftad semester, lagstiftade arbetstider och lunchtider och arbetsplatser med fler än 40 arbetare; krav på kantiner eller caféer. Programmet innehöll också krav på massiv utbyggnad av äldreomsorgen, förordade
  religionsfrihet och sade sig stå på ”en positiv kristen grund”, hjälp till ensamma mödrar, barnbidrag mm.

  Det enda ”rasistiska” som kan hittas i programmet är att; endast folktyskar [Volksgenosse] kan bli medborgare. Folktysk kan endast den vara som är av tyskt blod, oavsett religion. Därför kan
  ingen jude räknas som folktysk, (punkt 4). Denna punkt var skriven av en judisk-tysk filosof vid namn Alfred Rosenberg år 1919 –tror jag att det var.

  Partiprogrammet fick Tyskland att blomstra på ett enastående sätt som inte har sett sitt like varken förr eller senare. Detta väckte avund och avsky från framför allt i England. England var hotat som industriell stormakt av Tyskland i mitten av 1930-talet. Det enda sätt att få stopp på detta var att England gick i krig mot Tyskland, vilket också skedde som bekant. Tyskland ville inte ha krig, definitivt inte mot England. Varför skulle de vilja det? När att gick så bra? Det var England som startade kriget mot Tyskland –inte tvärt om. Visst, Tyskland intog vissa områden i Polen och Tjeckoslovakien som tidigare hade varit tyska. Men den tyska ursprungsbefolkningen i dessa ockuperade områden led fruktansvärt under polska och tjeckoslovakiska regimerna så det Hitler gjorde var bara att undsätta sitt eget folk. Sen
  startade England det som kom att bli WWII.

 2. Var i ”Mein Kampf” skriver AH att han ”inspirerats” av amerikanska rasbiologer?Inte ett ord om några påstådda,kommande massmord heller för den delen….
  ”Dödsläger”?Dessvärre dog människor i läger,mesterdels pga tyfus och andra fatala sjukdomar till följd av undernäring och dåliga sanitära förhållanden,orsakat av de allierades bombningar av infrastrukturen som var livsviktig för transport av mediciner och förnödenheter till de intagna..
  Enligt Röda Kors-dokument dog ca.270.000 människor i alla KZ-läger av olika anledningar,-samma siffra anges under Frankfurt-rättegångarna och även av ”Bletchley Park Decrypts”…
  Om man sedan väljer att lita på de ortodoxa Bolshevist siffrorna a miljontals offer är frivilligt,-ingen som dock är ”vaken” bör dock luta sig tillbaka på detta.
  Varken Churchill,Du Gaulle eller Eisenhower nämner ett ord om någon påstådd massutrotning i sina memo´s,och på Jaltakonferensen,-en vecka efter öppnandet av Auschwitz,-nämns inte ett ord som pekar i den riktningen.Glöm ej heller att det tog 10 år innan utomstående fick tillträde till det ökända lägret….
  Inga lik efter något massmord har heller påträffats varken i Babij Jar,Treblinka eller Sobibor…
  Enligt World Almanac,Chambers Enc.&Jewish Enc.,var den judiska populasen högre i världen 1948 än 1938,vilket torde vara besynnerligt med tanke på den ortodoxa 6-miljoner siffran,,-detta faktum borde få varje fertilitetsforskare att hoppa högt av förtjusning…
  Naturligtvis finns absolut INGA bevis som pekar mot en planerad/utförd massutrotning i NSDAP´s namn,-men massiv bevisföring pekar emot,-det gäller bara att läsa,analysera,revidera och vara ”vaken”….
  En som summerar ihop denna mastodanta lögn är självaste Simon Wiesenthal:”There were no gaschambers”,(Books&Booksmen,1975)

  Litteraturen som behandlar detta ämne är omfångsrikt,och en nysläppt bok av Prof.Nicholas Kollerstrom,-”Breaking the spell” är en rekommenderad läsning…

 3. Vill passa på att ”lobba” för en excellent bok skriven på svenska,vilket är högst ovanligt:

  ”Vilka började andra världskriget” av Östen Kjellman,(Arminius.se)…

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here