Knäppa youtube-klipp på ”UFOn” och prat om judiska konspirationer användes som ett uppenbart försök till att svartmåla det snabbt växande sanningsrörelsen i världen. Vaken.se har inget med detta att göra utan delger viktig information om korruption och organiserad brottslighet med fokus på att det är vi som bär ansvaret och inte någon enskild grupp.
Här kan du se hela intervjun samt läsa våra svar som tydligt visar hur SVT Agenda medvetet vinklar och förvränger.

[ Uppdatering 2011-12-18 – Granskningsnämnden har fällt SVT Agenda för osann antisemitisk koppling. ]

Svar på tal, SVT Agenda om sanningsrörelsen

Efter programmet så är det tydligt att det handlar om ett försök att svartmåla sanningsrörelsen. Det som jag tycker är viktigast att påpeka är att jag och Vaken.se, som sagts så många gånger tidigare, tar helt avstånd från antisemitism eller annan form av diskriminering. Det är sorgligt att se att SVT används på detta sätt till att sprida lögner och förtal om vår tids kanske viktigaste folkrörelse.

Här följer lite kommentarer på programmet. Vi på vaken.se kommer att bemöta programmet och fylla på artikeln efter som. Man kan även läsa i forumet samt kommentarerna till denna artikel.

Övertramp i SVT Agenda
Inför sändningen
Informationen som massmedia inte vill att du ska se


Övertramp i SVT Agenda

I SVT Agenda den 1 maj 2011 sänds ett reportage om sanningsröreslen. Här går jag igenom programmet steg för steg och tittar närmare på det som jag anser vara de grövsta övertrampen som SVT Agenda gör.

Agenda 24:50 (Programmet: http://svtplay.se/v/2410952/agenda/del_15_av_20_-_textat)

Studioröst: Och då är det dags att ställa frågan: Var det flygande tefat som låg bakom kärnkraftsolyckan i Fukushima? Det här är bilder som finns på youtube och ett av de senaste exemplen på konspirationsteorier som frodas på nätet. Och en annan teori som i veckan fick ny näring är att USAs president egentligen inte alls är amerikan. Och det här är tankar som den så kallade Vakenrörelsen saluför på nätet och på torget.

Kommentar: Klippet om UFOn går inte att hitta på vaken.se och har aldrig omnämnts på sidan, varken i den redaktionella delen, i det offentliga forumet eller på våra manifestationer. Påståendet är alltså en lögn. Att associera UFOn till mig, vaken.se samt de användare som besöker vaken.se är alla grova förolämpningar och riskerar att minska vår trovärdighet.

Klippet går att hitta på youtube från bl.a en tysk tv-sändning. (https://www.youtube.com/watch?v=V4zfebX9EzI). Ingen stans på nätet hittar jag någon konspirationsteori som kopplar klippet till orsaken till olyckan i Fukushima. Detta tyder på att det är SVT Agenda själva som har skapat denna konspirationsteori.

Agenda 26:15

Speakerröst: Mikael Cromsjö på Järntorget i Göteborg. På hans internetsite vaken.se samlas de som tror att svininfluensan är utplanterad, att judarna ska ta över världen, att Barak Obama inte är amerikan och att det aldrig flög in något flygplan i Pentagon 2001 och att den officiella sanningen om allt detta och mycket mer tystas ner.

Mikael Cromsjö: Alla dessa saker kan man koppla till organiserad kriminalitet och den här kriminaliteten är så omfattande att den manipulerar och infiltrerar alla de stora institutionerna som vi har.

På bild visas nyheter från vaken.se, vilka är: Mobilen ökar risken för cancer, Vad du inte visste om katolska kyrkan – Del 1, Mind Control i Sverige, EU-lagstiftning förbjuder hälsopreparat, Michael Reynolds talar på KTH i Stockholm den 9 maj, De gröna på Cypern uppmanar till en utredning av chemtrails, Är polis inblandad i olaglig vapenförsäljning i Sverige?, Alex Jones – Flight 253 juldagen 2009 var ett inside job, Läkemedelsindustrin vill förbjuda läkeörter, Remember Building 7, Akira Kurosawas profetia om framtiden.

Kommentar: Det påstås tydligt att jag, Mikael Cromsjö, har en sida som samlar folk som bl.a. tror att judarna tar över världen. Jag och redaktionen på vaken.se har dock aldrig nämnt någon sådan idé och jag har flera gånger i bl.a TV (SVT Debatt) och på Vaken.ses webbplats sagt att jag tar avstånd från alla former av antisemitism, diskriminering eller utpekande av folkgrupper . Detta är alltså ytterligare en direkt lögn. Samtidigt visas snabbt nyheter från hemsidan i bild, men det går för fort för att man ska hinna läsa vilket gör att det låter som om speakerrösten läser upp de faktiska rubrikerna på sidan vilket är missledande.

Sedan klipps det in mitt i ett stycke från vår intervju där jag säger att alla dessa saker kan kopplas till organiserad kriminalitet. Detta gör en felaktig syftning till det som tidigare sagts av speakerrösten (judarna tar över världen). Originalmeningen är: Om vi tittar på världen idag så kan vi se att det finns svält, fattigdom, multipla krig och en enorm miljöförstöring och alla de här olika sakerna kan man koppla direkt till organiserad internationell kriminalitet. (4:22 in i intervjun, hela intervjun: https://www.youtube.com/watch?v=RPyLiI8R7rw). Att associera antisemitism och teorier att judar ska ta över världen till mig, vaken.se samt de användare som besöker vaken.se är alla grova förtal. Det är även en direkt fara för mig och andra av vakens användare som riskerar att bli utsatt för våld från någon som tror att påståendet är korrekt.

Utöver detta så hinner Agenda även göra flera felaktiga och missvisande påståenden. Att allt detta är misstag är lätt att utesluta då jag själv mycket tydligt sa till reportern på SVT Agenda att jag inte hade hört talats om UFOn över Fukushima, att det inte var inom vårt intresseområde samt att jag tar avstånd från all form av antisemitism.

Är detta ett acceptabelt sätt för stadssponsrad TV att agera på? Det tycker inte jag och jag skulle önska att SVT ber om ursäkt och ger mig möjlighet att sända ett eget inslag för att reda ut missförstånden.


Inför sändningen

Nu i söndags sände SVT Agenda ett program som skulle titta närmare på föredragshållaren David Icke och den så kallade sanningsrörelsen som växer upp runt om i världen. Inför programmet intervjuades bl.a. Jag, Mikael Cromsjö grundaren bakom Vaken.se som är Sveriges största kanal inom alternativmedia.

Agenda presenterar programmet så här på sin hemsida:
”Obama är inte född i USA och tefat flyger över Fukushima. Nätet underlättar för konspirationsteoretikerna och i veckan kommer deras guru till Stockholm”

Programmet ska alltså undersöka ”konspirationsteoretiker” och deras ”Guru”. I och med att jag blir intervjuad samt att det är David Icke som kommer till Sverige så kan vi anta att de menar att det är jag som är representant för ”konspirationsteoretikerna” i Sverige och att Icke är vår ”Guru”.

I den 30 minuter långa intervjun som finns att se på Vaken.se samt i tidigare telefonintervjuer får reportern från Agenda möjlighet att få svar på flera frågor runt sanningsrörelsen av mig.

Hon frågar mig om jag anser mig vara en konspirationsteoretiker och jag svarar att jag inte anser det, speciellt med den definition som massmedia försöker att skapa runt begreppet. Jag föredrar att använda termen konspirationsmedveten samt att beskriva oss som sanningsrörelsen eller mer specifikt vakenrörelsen. Hon väljer dock fortfarande att använda den term som jag inte vill förknippa mig med.

Hon frågar mig om vad jag anser om David Icke och jag svarar att han är en av många inom alternativmedia och att jag tycker att har rätt i flera saker men att det även finns saker som jag inte håller med om. Jag betonar även flera gånger vikten av att vi själva tar ansvar och inte följer någon annans sanningar. Ändå väljer Agenda att presentera David Icke som vår ”Guru”.

Hon nämner även UFOn och fukushima för mig och jag svarar att jag aldrig har hört talats om det och att det inte är något som jag tror diskuteras på Vaken.se. Googlar vi på ”fukushima AND vaken.se OR David Icke” så ser man att det jag säger stämmer. Det som faktiskt diskuteras flitigt är hur myndigheter försökt att tona ned och ljuga om allvaret i den med råga största miljökatastrof som människan har orsakat. Efter ytterligare googling så hittar jag en länk till en tysk nyhetssänding som tar upp UFO-observationen över Fukushima som publicerats på föreningen Cui Bonos nyhetssida. UFOn över fukushima är alltså inte ett ämne som representerar sanningsrörelsen.


Informationen som massmedia inte vill att du ska se

Det har länge varit klart, att svensk massmedia inte vågar bemöta frågorna som den alternativa median i Sverige lyfter fram, istället väljer man att smutskasta, ljuga, och felrepresentera. Teorier om UFOn, onda judar, månlandningen, och likande förs gång efter gång fram i ljuset för att få slippa att bemöta maktpolitiken och korruptionen som sidor som Vaken.se avslöjat i många år med ett mycket stort stöd från samhället, bland annat av välkända ekonomer, journalister, akademiker och professorer, före detta officerare i militären, domare och en rad andra människor världen runt.

Exempel på information som massmedia ständigt undviker, inte vågar diskutera, och ignorerar

Det Angloamerikanska imperiet har förklarat krig mot mänskligheten:

I denna artikeln går vi igenom hur den härskande klassen förstör den nationella suveräniteten och vill införa en global tyrannisk oligarki. Demokratiska regeringar och rörelser för social rättvisa blir gång efter gång störtade och deras ledare ofta mördade av det Angloamerikanska imperiet. Rebeller från knarknätverk och hemliga operationer, används för att destabilisera demokratier och självständiga stater i tredje världen, och för att hjälpa droghandeln av ämbetsmän, politiker och världens rika globalister. IMF, BIS och VB är finansiella vapen av USA:s nationella makt, som används för att sätta länder som inte spelar med i globaliseringens tyranni i schack, allt enligt officiella utrikes- försvars- och säkerhetsmanualer.

USA: En ledande terroriststat:

Denna artikel avslöjar den amerikanska imperialismens rötter i de ekonomiska, politiska och strategiska behoven hos den dominerande sektorn i den amerikanska härskande klassen, med Council on Foreign Relations, CFR, i spetsen. Sedan slutet av andra världskriget har USA agerat genom ombud för att antingen omintetgöra vänsterrevolter eller för att störta ”fientligt sinnade” regeringar, t.ex. de stater som Washington och de multinationella företag de tjänar anser utgör ideologiska konkurrenter.

Al-Qaida: CIAs verktyg i upproren från Libyen till Jemen:

Washington DC, 3 april – Efter två veckor av imperialistiska attacker, blir Libyen stormat av al-Qaida terrorister, inbördeskrig, Natos flyganfall, kryssningsmissiler, Predator-drönare, och C-130 attackhelikoptrar – allt möjliggörs av de CIA-stödda al Qaida-rebellerna från Cyrenaika. Amerikanska, brittiska, franska och holländska kommandosoldater har tagit ledningen för rebellerna, och beväpnar dem med moderna vapen i uppenbar strid mot vapenembargot som anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1973. Al-Qaida stjäl också tunga vapen på egen hand, som presidenten i Tchad har rapporterat. Den sjungande morgondagens enfaldiga amerikansk-brittiska färgrevolutionsretorik har upplösts, och avslöjar verklighetens brutala, cyniska, imperialistiska drift att tillintetgöra den moderna nationalstaten.

Sveriges nya grundlag ett hån mot demokratin:

EU är Bilderberggruppens projekt, som syftar till att genomföra en världsdiktatur genom gradvisa steg och fördrag, så att inte folk ska inse vad som sker förrän det är för sent. Bilderberggruppens bästa allierade är de sovande, lättmanipulerade och icke-tänkande massorna. Bilderbergs största oro är ”ett globalt politiskt uppvaknande”, att de sovande massorna ska vakna upp och genomskåda Bilderbergs agenda som syftar till att störta demokratin i världen och upprätta en världsdiktatur.

Media tysta när eliten förbereder ”global valuta” och ”ny världsordning” med George Soros i USA:

Allmänheten äger inte tillträde till jättekonferensen INET, som just nu går av stapeln i USA. Under närmast total mediatystnad träffas ledande vänsterprofiler, finanssocialister och globalister för att förbereda en ”ny världsordning” och ”global valuta” under ledning av den kontroversielle vänstermiljardären George Soros.

Eko-diktatur eller demokrati?:

David Shearman är emeritus professor i medicin vid universitetet i Adelaide och även gästforskare vid Institutet för naturgeografi och miljövetenskap och lag. Shearman var också en av bedömarna för (IPCC) ”Intergovernmental Panel on Climate Changes” tredje och fjärde utvärderingsrapport och alltså en hängiven anhängare av tanken att människan är ansvarig för den globala uppvärmningen.

I boken ”Green or Gone” från 1997 beskrev David Shearman mänskligheten som en ”elakartad eko-tumör”. I nya boken ”The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy” hävdar han att auktoritärt styre är det naturliga för mänskligheten. För att rädda planeten från klimatförändringarna bör man skapa ett ledarskap av ekologiska elitkrigare, menar David Shearman.

Finansieringen av klimatforskningen:

Denna studie behandlar vilka ledande aktörer som varit inblandade i att forma den nuvarande klimatdiskursen, vilka målsättningar dessa haft och hur frågan kom att tas upp och integreras inom det europeiska samarbetet. Att studiet av människans påverkan på klimatet utvecklades som ett framträdande forskningsområde kan till stort krediteras de anslag som kom från amerikanska militära forskningsfinansiärer som Office for Naval Research samt den forskning om kärnvapensprängningar som den amerikanska militären och Atomic Energy Commission utförde under 1950-talet.

Hur oligarkerna blåser massorna – Del 1:

Man kan omöjligen förstå varför världen ser ut som den gör om man inte har satt sig in i hur det finansiella systemet fungerar. Ursprunget till dagens bankväsende inleddes när välbärgat folk under medeltiden började förvara guld & silver i guldsmedernas valv. Guldsmederna skrev ut kvitton och ägarna betalade sen sina skulder genom att ta ut delar av de insatta tillgångarna. Eftersom det var så opraktiskt att flytta omkring metallerna utvecklades ett system som innebar att det bara var på papperet de bytte ägare när man handlade eller betalade skulder. Metallerna låg alltså kvar i valven och de kvitton som skrevs ut blev sedan allmänt vedertagna som pengar. Så föddes det moderna bankväsendet.

Finansiärerna bakom vaccinering, populationskontroll och statsterrorism:

I denna långa artikel går vi igenom hur samma globalistfamiljer och organisationer ligger bakom finansieringen av de dåligt testade och giftiga vaccinerna, populationskontroll och steriliseringsprogram som har steriliserat miljontals människor världen runt. Hur CIA och IMF har stött kupper mot demokratiska regeringar, samt sponsrat statsterrorism som har resulterat i miljontals döda civila.

Männen bakom Hitler:

”Det kom som en chock att upptäcka att flera av USA:s största företagare var i maskopi med nazisterna både före och efter Pearl Harbour inklusive I.G Farben den kolossala industri som skapade Auschwitz. Dessa ledare sammanlänkades av en organisation som jag kallar Brödraskapet.”

Orden står att läsa i Professor Charles Highams avslöjande bok ”Trading with the enemy – The Nazi American Moneyplot” som byggde på dokument ur US National Archives och bevisade hur eliten i väst, finansierade och stöttade Hitlers regim.

Antony Sutton – en sann hjälte:

Antony Cyril Sutton föddes i London den 14 februari 1925. Efter studier i huvudstaden tog han en Doctor of Science-examen vid universitetet i Southampton och studerade sen vid Göttingens universitet i Tyskland innan han i början av 60-talet kom till USA där han från och med 1968 verkade vid Stanford University i Kalifornien och blev forskare vid Hooverinstitutet där han fick tillgång till de nationella arkiven. Vad han fann chockade honom och föreföll först fullkomligt obegripligt, men dokumenten talade sitt tydliga språk och gick inte att misstolka. Dokumenten visade att USA och Storbritannien tillsammans med bankirer och affärsmän från andra länder i väst, finansierade och hjälpte kommunisterna i Ryssland och nazisterna i Tyskland.

Eliten bakom den Ryska Revolutionen:

Dr Cleon Skousen, politisk kommentator och före detta F.B.I anställd berättar i sin bok ”The Naked Capitalist” hur storbankirerna i världen låg bakom såväl kommunismen som fascismen

Vill du veta mer? Klicka på studera för att läsa bland hundratals viktiga artiklar.

Uppdatering 2011-12-18 – Granskningsnämnden har fällt SVT Agenda för osann antisemitisk koppling.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här