Vaken intervjuar Daniel Nordberg inför hans resa till årets Bilderbergmöte

bilderberg protest

Daniel Nordberg från Partiet De Fria åker tillsammans med Bosse Jonsson till årets Bilderbergmöte i England. Vaken har inför resan intervjuat Daniel.

Vaken: Rätt många av Vakens läsare har följt Bosse Jonsson och hans resa till Bilderbergmötet i Schweiz 2011. Vad fick upp ditt intresse för Bilderberggruppen?

Daniel: ”Först föll mitt intresse på ekonomiska frågor, jag ställde mig frågan ’Om princip alla moderna länder besitter en statsskuld, vem är de då skyldiga alla pengar?’ När jag började intressera mig för hur penningsystemet fungerar och vad följderna av problematiken blir så börjar man så klart även undra vilka som drar i spakarna. Hela intresset startade runt 2006, när det började bli mycket snack om 9/11 och liknande, efter ”ekonomiska kraschen” 2008 så fall det mig som nybliven företagare intressant med ekonomi. Nu efter flera års intresse och extrem mängd litteratur senare så har jag kommit till insikten att just Bilderberg är en samlingsplats för de som även styr den ekonomiska utvecklingen och på ett mycket vidrigare sätt än vad många tror.”

Vaken: Det är relativt ovanligt att politiska partier uppmärksammar Bilderbergruppen även fast ledare från flera svenska riksdagspartier deltagit på de årliga mötena. Varför vill ni i Partiet De Fria åka till årets möte för att rapportera?

Daniel: ”Vi tycker det är viktigt att belysa mötet och förstå innebörden av det. Svenska folket har försatt sig själva genom stress och indoktrinering att inte tro att något som dessa herrar gör existerar. Det är foliehatts snack och konspirationsteorier osv, men informationen ligger framför folket, ändå är det få som engagerar sig och verkligen försöker skapa sig en verklighetsbaserad uppfattning. All information är viktig då den har stor innebörd i våra liv. Jag hoppas personligen kunna med tiden få människor att vakna och tänka själva, jag begär inte att någon skall tycka eller tänka som jag, utan skapa sig en egen uppfattning baserad på sanningsenlig fakta.”

Vaken: Räknar du med att svensk massmedia är på plats och rapporterar när mötet pågår 6-9 juni i år? Bland annat utrikesminister Carl Bildt och Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven kommer att deltaga.

Daniel: ”Nej, jag har svårt att se att svensk media skulle belysa mötet på plats. Några medier har ju redan skrivit om det i olika utsträckningar vilket är bra. Dock får det inte bli så att medier i Sverige belyser mötet på ett sådant sätt att vanliga människor som inte är så insatta normaliserar det. Det måste förbli fokus på just det man misstänker uträttas på mötena. Total transparens är bra, dock hade det varit bättre om inte liknande möten existerade överhuvudtaget.”

Vaken: Vad tror du att mötena är till för utifrån vad som läckt från mötena och med tanke på vilka personer som deltager på mötena?

Daniel: ”Min personliga uppfattning är att om man sätter en bankir, en mediamogul och en politiker i samma rum, så uppkommer naturligt idéer som liknar affärsidéer där alla tre parter går ut som vinnare, på bekostnad av de som inte närvarar. Många händelser runt om i världen som både just nu och som i efterhand visat sig vara barbariska och omoraliska kan kopplas till personer som årligen besöker dessa möten. Framförallt är banksystemet något som är intressant. Informationen om hur det fungerar är ganska lättillgänglig för de som söker den, dock är bankerna de mest kapital starka instanserna i världen och har därför kapital nog för att se till att det inte hamnar i rampljuset eftersom hade alla vetat om hur det fungerar, så skulle systemet inte fungera. Alltså ligger det i bankens intresse att se till att människor inte förstår eller vet något om hur systemet är uppbyggt.”

Vaken: Borde folk ha rätt till större insyn i Bilderbergmötena som till på senaste år varit väldigt hemliga och fortfarande är stängda för journalister och allmänheten?

Daniel: ”Absolut anser jag att det skall vara total transparens, dock är frågan hur trovärdig transparensen i dagens situation hade varit. Om mediamoguler besöker mötet så är nog sannolikheten ganska stor att även dessa moguler ser till att ”rätt” information syns i medier, alltså information som fortfarande gynnar de personer som är inbjudna på dessa möten.”

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here