Partiet De Fria grundades i år och har snabbt väckt uppmärksamhet med sin politik som ser väldigt olik ut alla de etablerade partiernas.

Bland annat vill de skrota riksbanken och låta riksdagen ge ut pengar istället för bankerna.

Vaken har intervjuat ledarna av partiet, frågor och svar följer nedan:

Hur skulle ni på ett par meningar beskriva ert Partiet De Fria?
Partiet De Fria är ett nytänkande parti som kan ändra Sverige i grundvalarna. Partiet De Fria är ett parti för alla som älskar frihet, fred och rättvisa. Staten ska tjäna medborgarna – Inte tvärt om! Det verkar alla partierna ha glömt eller förträngt.

Vad är ert långsiktiga mål med er politik?
Att successivt vrida tillbaka den negativa trend som frihetsberövarna lurat på folket, dvs statens och storföretagens dagliga inskränkning av medborgarnas frihet och integritet.
Detta kommer ske stegvis i takt med partiets storlek och mandat ökar.


Vad tycker ni om Vaken och alternativa medier?

Vaken och alternativa medier fyller en viktig uppgift i samhället genom att ge folket en annan vinkling av nyheterna och samhällsdebatten. Ofta tas ämnen upp som aldrig hamnar i de vanliga nyhetsmedierna.

Varför tror ni att t. ex. mycket av det som tas upp på Vaken förlöjligas eller göms undan av massmedia?
Allt som presenteras på nätet som inte stämmer överens med mainstream konsensus brukar oftast förlöjligas alternativt attackeras särskilt om artiklarna ligger väldigt nära sanningen. Detta är inget nytt. Redan Arthur Schopenhauer sa ”Först så förlöjligas det – sen attackeras det våldsamt – för att slutligen accepteras som någonting självklart”.

Hur har ni tänkt lämna EU?
Det står ju numera i grundlagen att Sverige är medlem.
Genom att vinna en jordskredsseger i valet 2018, lägga förslag till ny grundlag i riksdagen och därefter antingen hålla en folkomröstning i frågan eller utlysa nyval. Sedan, efter att vi då förhoppningsvis vunnit i frågan/valet, klubbar vi igenom den nya grundlagen och går sedan ut ur EU.

Ni skriver att riksdagen ska ge ut pengar istället för bankerna. Vad menar ni med att banker skapar pengar genom skuld och hur skulle kunna påverka landets och folkets ekonomi om riksdagen gav ut skuldfria pengar?
Sverige skulle bli befriat från det korrupta bankväsendet som lägger ränteoket på folkets axlar. Det är inget som är nödvändigt eller som det finns behov av. Politikerna har helt enkelt vikt sig för bankernas krav – det finns inget som hindrar att riksdagen ger ut pengar istället. Varför man inte använder riksbanken till detta beror på att riksbanken för länge sedan har övergett folket och går hand i hand med bankerna. T.ex sitter Stefan Ingves, chef för Sverigs Riksbank, med i B.I.S (Bank for International Settlements) och kontroversiella tankesmedjor.

Hur ska Riksdagen kunna betala allt ni föreslår utan att det uppstår hyperinflation?

Till att börja med vill vi förklara lite om ränta; Staten ska inte ta ränta på bostadslån eftersom mark och hus är bestående. Lånet är säkrat i dessa värden.

Där staten lånar ut till banker och företag ska dock ränta tas ut på marknadsmässiga grunder. Denna ränta är dock en kostnad som uppstår efter att pengarna skapats. De skapas inte ur skuld så att säga. Då blir bara räntan en kostnad som alla andra. Vi ska inte motsätta oss att banker tar ut ränta men när låntagarna kan få amorterings och räntefria lån hos Riksdagen så försvinner nog mycket av bankernas utlåning.

När det gäller s k fiat valuta så är konsten att ha balans i ekonomin. För mycket pengar leder till överhettning och inflation, för lite pengar leder till lågkonjunktur och depression. Problemet när pengar skapas ur skuld är ju att skulden skapade pengarna, dvs alla nuvarande pengar är egentligen skuldsedlar. Banken skapade ju inte pengarna utan Riksdagen skapar nu pengarna som då är fria från ränta och skuld. Om räntorna inte kan betalas går möjligen gäldenären eller banken i konkurs men något mer händer inte. Hela landet drabbas inte. När det gäller pengars skapande måste man ha i åtanke att i nuläget skapar banker alla pengar genom att bara trycka in lånebelopp utan täckning på låntagarnas konton. Då skapas pengarna i och med lånet.

Vi vill stoppa det och ge riksdagen ensam rätt att skapa pengar. Den måste då varje år skapa pengar motsvarande alla banklån som tidigare tagits i landet under ett år annars uppstår deflation, lågkonjunktur och i värsta fall depression p g a pengabrist. Det var det som hände på 30-talet när bankerna krävde in alla utstående lån t ex. Då minskade penningmängden och depression följde.

Skillnaden när Riksdagen ger ut pengar är att de pengarna är både skuld- och räntefria. Bara det är värt mycket. I nuvarande system så fungerar det som ett pyramidspel eftersom pengar för räntan inte skapas. Därför råder hela tiden en brist i systemet. Till slut snurrar det för fort och vi får en bankkris, som leder till en kreditkris, som leder till en depression. Det är oundvikligt med nuvarande system.

Genom den här omläggningen så har riksdagen ganska mycket pengar som den kan och måste fördela. Det är således inga direkta kostnader utan bara så att Riksdagen väljer var man ska släppa ut pengarna, t ex via bostadslån som är bundna i bostaden, genom att sponsra kollektivtrafiken, genom att sponsra SVT, och så vidare.

Det är bara kanaler att få ut pengarna i cirkulation. Riksdagen är ju mer eller mindre tvingad att ge ut lika mycket pengar som bankerna tidigare givit ut via lån annars kan ju, förutom de problem som nämnts ovan, kronan stiga gentemot andra valutor och Sverige förlora konkurrenskraft gentemot utlandet. Alla de sociala reformerna kostar således inte medborgarna något alls. Den som förlorar på det här är alla bankerna som nu blir av med en stor del av sin utlåning.

Detta här skulle politikerna kunna gjort för länge sedan men i stället har de valt att låta pengarna, för närvarande ca 1.000 miljarder per år hamna i bankirernas fickor. Alla statsministrar åtminstone sedan Tage Erlanders tid har känt till det här liksom varje finansminister samt alla politiker i finansutskotten. Det tycker vi är alla bevis som behövs för att påvisa att de är korrupta. Inte konstigt att bankpalatsen breder ut sig medan folket får träla för småpengar. 1.000 miljarder av folkets pengar försvinner ju varje år ner i bankirernas fickor.

Många anser att man legitimerar etablissemanget genom att gå och rösta, hur ser ni på det synsättet och skulle det göra någon skillnad om folk röstade på er istället för att inte rösta på något parti?
Vi förstår synsättet fullt ut och hur folk tänker kring detta och framtill vi startade Partiet De Fria så var det helt korrekt. Partiet De Fria syftar till att bryta ner det förslavande systemet som har byggts upp. Så en röst på PDF skulle verkligen göra skillnad, medan en röst på de 8 riksdagspartierna skulle bara ge mer av samma typ av politik oavsett vem som vann. Detta beror på att partierna enbart har olika retorik men tyvärr samma slutmål, d.v.s. en totalitär stat där staten bestämmer allt och där folket blir lydiga redskap åt etablissemanget.

Hur är det i framtiden möjligt att förhindra storkrig med alltmer avancerade vapen och flera stormakter som vill kontrollera mindre mäktiga länder? Hur ska Sverige hantera sitt försvar?
Vi behöver ett starkt försvar för att säkert kunna bryta oss loss ur klorna på EU (NATO). Det försvar vi vill bygga upp skall dels vara folkligt förankrat, dels alliansfritt och självständigt men framförallt vara ett modernt försvar som skall vara lätt att uppdatera/uppgradera för att garantera folkets säkerhet och nationens intresse att hålla sig just neutralt och alliansfritt.Ett land som aldrig hotar andra länders gränser som aldrig hotar att ingå avtal om allianser med övriga länder blir oattackerbart ur etisk synvinkel. Men detta kan ändock ske. Därför behöver vi ett starkt och modernt försvar som ligger i framkanten rent teknologiskt. Motkravet blir att aldrig använda teknologin mot folket. En garanti för det är att hålla hemvärnet djup involverat i försvaret.

Hur tycker ni att public service fungerar idag och är detta någon ni vill ta bort eller förändra?

För att citera publicservice.se som beskriver deras egna värdegrund: ”Vad är public service? Public service är radio och tv i allmänhetens tjänst. Uppdraget för SVT, SR och UR är att ge svenska folket allt från nyheter och dokumentärer till underhållning och utbildning – på ett sakligt och objektivt sätt.
Stora public servicebolag som BBC, NRK, YLE, DR och många fler finansieras av radio- och tv-avgifter på ett liknande sätt som i Sverige. Det säkerställer en oberoende finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Och det är viktigt för demokratin.”

Problemet är att man inte uppfyller och efterlever sina egna värderingar. TV och radioprogrammen blir mer och mer lik dom privata bolagens sändningar med vinklade reportage och produktplacering. Man minskar kontinuerligt på fria öppna debatter kring viktiga samhällsfrågor och låter således inte folket delta. Man presenterar en rambild av vad som är ”normalt”. Utan någon som helst folklig debatt.

Den tredje statsmakten måste återgå till att arbeta i folkets tjänst, inte för korrupta storföretag och bankirer. Vi anser att riksdagen skall finansiera public-servicepaketet via sina finansieringskanaler som vi beskrev tidigare.

Vi vill även rent konkret ta bort fördumningsstv och ersätta dessa program med mer debatt, historieprogram, naturvetenskapsprogram och miljö. Mer dokumentärfilm om hur man t.ex bedriver jordbruk, hur man försvarar sig själv, etc fler hands on dokumentärer och andra bra-att-veta program.

Vad innebär ideologin och begreppet ”En Ny Världsordning” för er?
Den första gången vi som startade partiet kom i kontakt med begreppet den nya världsordningen var efter att George H. W Bush myntade orden i en amerikansk TV-sändning till folket i samband med första Irakkriget i början av 90-talet. Allt sedan dess har globaliseringen tagit fart med hjälp av diverse styrgrupper i samhället bestående av mäktigt finansfolk, mediamoguler och makthavare. Efter attacken på WTC i September 2001 fick dessa krafter vatten på sin kvarn och har sedan dess bara ökat pressen för total globalisering. Det enda positiva med globaliseringen som vi ser det är internet som hjälpt miljarder människor att kunna kommunicera och dela information. Detta är dock lite off topic men är värt att nämna i sammanhanget. Vi som parti kommer värna för ett fritt och ocensurerat internet.

Till Partiet: www.defria.se
FAQ om De fria: LÄNK
Partiet De Fria på Facebook.

Vaken intervjuar Partiet De Fria

2 KOMMENTARER

  1. Om min syn på Sveriges möjligheter att förändra sin nationalekonomi till något för framtiden hållbart på min blogg här.

  2. […] Folk har frågat; Mördades Peter Storm? Peter Storm skrev en bok, som aldrig hann ut, och jag har skummat igenom manuset, som behöver bearbetas rejält om det ska ut, och det handlar nog främst om politik och hans bråk med myndigheter. Storm grundade ”Partiet de fria” och Vaken.se gjorde en intervju med honom. […]

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här