Freedom Force International (FFI) är en världsomspännande organisation med säte i Kalifornien, det startades och leds av G. Edward Griffin, bl.a. författare till boken ”The Creature From Jekyll Island”.

Freedom Force har tre stöttepelare; Rättigheter, Jämlikhet, och Valfrihet. FFI är för enskilda medborgares rättigheter, mot en stark centralmakt, stat och regering. Regeringen ska vara
medborgarnas tjänare, inte tvärtom.

En svensk avdelning av Freedom Force International, Freedom Force Sverige, grundades den 7 maj i år.

Bo Jonsson valdes till President på mötet och Peter Storm valdes till Styrelseordförande.<