Vi blev väl mottagna när vi delade ut flygblad och böcker på ABF-huset under Socialistiskt Forum på lördagen. Många kände till vaken.se och flera kom fram och ställde frågor och var intresserade av vår verksamhet. Jag kan känna hur det politiska klimatet blir mer och mer tillåtande för att titta på de brännande frågorna som vi står inför. Nu hoppas jag att vi kan knyta nya kontakter med andra grupper som arbetar med att sprida kunskap.