Det här är ett svar till artikeln, ”När brunt möter grönt” av Mathias Wåg på researchgruppen.

Artikeln handlar om hur idéer och tankegångar från högerextrema grupperingar blandar in sig i den alternativa rörelsen och därav skapar denna så kallade ”brungröna” röra.

Webbsidor och webbtidningar som Vaken.se och Nya Tider har börjat blanda alternativrörelsens typiska frågor som bankkritik och GMO-motstånd med
antisemitiska konspirationsteorier.

När jag startade vaken.se för mer än 10 år sedan så gjorde jag det med en vision att hjälpa världen. Jag såg att vårt system inte fungerade, människor var olyckliga och naturen fick lida. Även om jag inte hade förväntat mig att Svensk media skulle uppmärksamma vårt arbeta för sanning och rättvisa så hade jag inte heller förväntat mig att vi skulle bli metodiskt anklagade för att göra motsatsen.

Artikeln citerar Ramus Fleischer som har skrivit en (undermålig) avhandling om konspiracism.

– Konspiracism är en världsåskådning som kretsar kring konspirationsteorier, där man på förhand utgår från att allt som sker i världen är resultatet av konspirationer och att alla konspirationer ytterst hänger samman i en enda megakonspiration, säger Ramus Fleischer.

Det var mitt egna forskande som fick mig att inse att värden är utsatt för ett kriminellt internationellt nätverk. Det är egentligen inget konstigt med det. Vi har under tusentals år blivit utsatta för olika imperier och diktaturer och i dagens globala samhälle så är det självklart att detta leder till olika globala kriminella nätverk.

För mig handlar vårt arbete om att studera värden utan förutfattade meningar eller skygglappar. Att våga ifrågasätta normer och traditioner samt att stå upp för frihet och rättvisa. Detta tycker jag att Vaken.se har lyckats med.

Artikeln fortsätter att påstå att:

Våren 2013 startades Partiet de fria av personer från Vaken.se och den närstående bloggen Infowars.se.

Det här är dock helt felaktigt. Ingen från Vakens administration har varit delaktig i starten av Partiet det fria. Jag vet att flera har visat intresse för partiet efter uppstarten, men det är två helt skilda projekt med olika drivkrafter.

Efter det så ställs fokusen på att kritisera partiledaren Carl Norberg för ett flertal uttalanden om sionism.

Sionisterna har idag infiltrerat merdelen av maktstrukturen i västvärlden, och fungerar som en skuggregering. Säger Carl Norberg.

Carl får stå för sina egna åsikter och jag har vet inte alls vad han tycker eller tänker. Jag vill dock noggrant påpeka att Vaken.se inte på något sätt pekar ut sionisterna som ansvariga för en världskonspiration. Det finns många grupper som är utpekade som toppen av pyramiden; Frimurare, Vatikanen och USA:s regering är några starka kandidater. För mig är det inte viktigt att peka ut en grupp som ansvarig för våra problem. Denna typen av tänkande är alltid fel och farlig. Det är uppenbart att det är vi själva som är ansvariga eftersom vi följer dessa negativa ledare. Den enda lösningen på våra problem är att alla tar på sig ett större ansvar för att stå upp för det som är rätt.

Artikeln fortsätter att citera Jon Weman som påstår att denna typ av idéer är antisemitiska.

– Det handlar om lite dunklare kretsar där finanskritiken från början bara var
ett inslag i rent judehat. Man har glidit längre och längre bort från det och talar om sionister, globalister eller dylikt. Du kan även stöta på formuleringar som ”alla judar är inte sionister och alla sionister är inte judar”, ”de vanliga judarna är också lurade av sionisterna” etcetera. Men man har inte lyckats komma bort från den grundläggande konspirativa tankefiguren.

Det är denna typ av påståenden som är det största problemet för sanningsrörelsen. I och med att Adolf Hitler kritiserade judar och banksystemet så kan ingen längre kritisera varken Israel eller banksystemet, utan att bli brännmärkta som antisemiter.

Anledningen att judar är nära kopplade till banksystemet kommer inte ursprungligen ur Hitlers idéer. Det var på grund av det historiska faktumet att judar var den grupp som hanterade stora delar av banksektorn under den tid som kyrkan förbjöd kristna att låna ut pengar mot ränta. Denna lukrativa position gjorde att flera judiska familjer blev mycket mäktiga och fick stort inflytande i politik och handel som vi kan se än idag.

Många förstår inte att vårt moderna banksystem baserar sig på ett uråldrigt bedrägeri. De krediter som vi lånar av banken för att t.ex. köpa en bostad är inte riktiga pengar. Krediterna skapar banken själva under förutsättningen att de sedan ska få tillbaka krediterna när låneperioden gått ut. Runt 90% av de pengar som finns i dagens samhälle är krediter och det betyder helt praktiskt att när du tar ett lån av banken så är det bara runt 10% som är riktiga pengar. Betalar du en ränta på 5% för ditt lån så motsvarar det 50% ränta på den del som banken faktiskt lånar ut.

Det som händer när banken skapar krediter är att den utsätter sig för en risk. Om kunden inte kan betala tillbaka