Journalisten Johannes Jakobsson skriver i sin bok ”rasister i kavaj ….”
” Vaken.se är en sajt. 2008 gick medlemmar från sajten med i nazisternas tåg på Nationaldagen.”

Bakgrunden enligt Johannesson (efter korrenspondans med Vaken) är en två år gammal ”rapport” på Vaken.se om vakenmedlemmar som skulle vandrat i SMR:s demonstrationståg 2008 i STockholm.

Det finns varken ”medlemmar” eller några sådana ”rapporter” i verkligheten. Vaken är en helt öppen rörelse med ett öppet forum. Eventuella rökspår till detta påstående handlar i så fall om ett foruminlägg. En sökning på Vakens site ger dock inga träffar på detta. Vem som helst kan diskutera på detta öppna forum och vilken tokstolle som helst, även nazister, kan påstå vad som helst i avsikt att vinna stöd och uppmärksamhet för sina personliga åsikter. Enstaka individer utan sans och vett är inget som Vaken.se tar ansvar för.

Jacobssons redovisade faktaunderlag står inte på långa vägar i proportion till denna grova anklagelse.

Inte minst, åtskilliga Vakenanhängare som var på plats kan intyga att ingen följde med i något demonstationståg.

Jacobsson skriver också:
”Nazisterna tycker illa om judarna. Det gör också de flesta som läser och skriver på vaken.se också.”

Ett fullständigt faktabefriat påstående. Det är fritt fram för vem som helst att ta del av forumet.

Vem som helst som ägnar lite tid åt detta kan konstatera att ovan enormt kränkande påstående är en direkt lögn.
Att plocka fram enstaka ”fakta”/individer, att blåsa upp dem maximalt och sedan smälla av dem publikt så att det dövar alla åhörare, saknar moral och journalistisk sed. Det är kort och gott inte ”sant”. Det är en propagandateknik likt den som nazisterna använde sig av när även de ville förbättra ”samhällets hygien” och beskyllde både judar och kommunister för än det ena än det andra.

När Vaken nu begärt bevis från EXPO om deras anklagelser om antisemitism så spelar de upp samma melodi. De plockar ut ett enstaka citat från någon författare omnämnd på Vaken som de anklagar för att vara antisemitiska.

Men citat saknar mening om sammanhanget och budskapets ”nettoeffekt” är det direkt motsatta.

Men åter igen, EXPO söker inte sanning de söker grogrunder för sin egen existens och inflytande och då är vilken skrämselpropaganda och vilka lögner som helst tillåtna.

Nu har Expo åter igen publicerat en artikel där man försöker smutskasta Vaken.se på alla tänkbara sätt. Vaken låter sig dock inte störas i sitt arbete. Vi fortsätter glatt utan ilska och agg mot varken Expo eller någon annan. För vi vet vad vi står för och det är kunskap och frihet för alla varelser!

 

Läs mer:
http://www.klarsikt.humancreations.se/post/2010/12/26/EXPO-Plagas-av-sanningsrorelsen-Del-2.aspx
http://oskorei.motpol.nu/?p=4063
http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=876