Gela Amini var en av arrangörerna till March Against Monsanto i Stockholm, 25:e maj i år. Den 25:e maj hölls flera hundra liknande manifestationer globalt mot Monsanto och GMO med totalt uppskattningsvis två miljoner deltagare. Motståndet mot Monsanto har växt de senaste åren samtidigt som Monsanto och andra bolag. Jobbar mot myndigheter för att skaffa sig allt större kontroll över livsmedelskedjan.

Från bilder och filmer från er manifestation i Stockholm såg det ut som om det dök upp mycket folk och över hela världen var uppslutningen stor, varför tror du att folks engagemang mot GMO och Monsanto är så starkt?

– Min uppfattning är att folk är upprörda över den bristande kunskapen inom området. Folk är rädda för sin egen hälsa och deras barn. Med mängden natrulig kontaminering som redan finns i form av tungmetaller och kemikalier så tillkommer nu ännu ett dvs GMO. Politikerna vill likställa GMO med naturlig förädling vilket inte är samma sak.

Tycker du att massmedias rapportering om riskerna med GMO och hälsoeffekter av de bekämpningsmedel som används för GMO-grödor har varit bra? Om du inte hittat all information om GMO i massmedia, hur fick du tag på information om GMO som gjorde att du är motståndare till GMO och företag som producerar GMO, t. ex. Monsanto.

-Det som gjort att informationen inom media är bristande är att ramverket förmildrar evidens och fakta.

I och med privatiseringen av GMO-Tekniken så skapade man en mall över vilka krav som GMO tekniken behövde leva upp till för att godkännas. GMO företagen behövde egentligen bara bevisa att GMO inte var farligt och inte att den är sund/bra för kroppen och omgivningen. Den bristande bevisningen inom GMO-tekniken lever inte upp till kriterierna för forskning med hög evidens:

Att man kan återskapa samma eller liknande resultat genom att replikera studien. Att studien är oberoende och att studien är longitudinell ”Långsiktig” dvs över flera generationer.

Dessa kriterier har varit den modell som gett oss nya kunskaper och ökat vetandet. Nu är det inte så längre. Nu måste man först tillfråga GMO-företaget om tillåtelse för att bedriva studien på deras teknik. Efter godkännande så får man utföra studien. Därefter måste resultatet lämnas tillbaka till GMO-företaget som i sin tur väljer om studien får publiceras.

Denna modell är den rådande och vinstintresset har skapat en miljö där rädslan för monetär förlust väger tyngre än transparent forskning.

De fåtal oberoende studier som publicerats har fått stark motstånd och den kritiken är ogrundad. Det har lett till att jag frågat runt och informerat mig. Den publicerade informationen som massmedia presenterat är oftas inte oberoende och består i många fall av tvärsnittsstudier vilket inom forskning har lägst evidens.
Inför March Against Monsanto, har vi arrangörer varit ute och letat efter talare och då fick vi möjlighet att tala med bönder, fröodlare och forskare. Jag hade en uppfattning om hur illa läget var men efter att personligen träffat och frågat dessa människor så uppskattar jag läget till att vara betydligt värre än jag tidigare anat.

Vi på Vaken skrev för några år sedan om studier på försöksdjur som visade på svåra skador på de djur som ätit GMO-grödor, t.ex. cancer och sterilitet. Vad tycker du om att samma grödor fortfarande äts av människor och inte har lett till djupare studier och försäljningsförbud efter flera år?

-Det här är precis det vi försöker informera folk om. Ingen vet vilka konsekvenser detta leder till men ändå anses det vara säkert att äta?

Ser du några andra stora risker mot folks liv och hälsa p.g.a. den mat som livsmedelsindustrin producerar förutom GMO? Hur borde matproduktionen se ut istället för dagens system?

-Maten borde förenklas. Återgång till en större naturlighet. Maten idag är till hög utsträckning processad. Processad mat har generellt lägre näringsvärde.

Storskaligheten och effektiviteten bör också ses över. Djurhållningen är en industri och de levande varelser som processas i denna industri ses som produkter.

Vi som människor kommer längre och längre ifrån det som är naturligt, och jag tror att det påverkar vår hälsa, mental som fysisk, mer än vi kan ana.

Kommer du och de andra som var med och arrangerade March Against Monsanto i Stockholm gå vidare med andra manifestationer eller projekt, hur får man i så fall reda på detta om man är intresserad?

-Nya projekt är redan på gång. Just nu jobbar vi på att ordna vår hemsida. Tills dess lägger vi upp information om kommande projekt på vår Facebook sida: facebook.com/MAMsweden eller på eventsidan.

Vi är många admins/organisatörer som bidrar till sidorna, inte bara från Stockholm marschen, men även de som finns i Göteborg och Falkenberg. Dock så finns det härliga människor som lägger upp länkar och leder oss till ny information om maten vi äter. Många hjälper med att sprida eller kommentera på bilder, och andra diskuterar och bollar idéer om hur vi ska förbättra och skydda vår värld. Vi som organisatörer har vanliga heltidsjobb, familjer och andra vardagliga plikter och hade inte kunnat göra allt på egen hand. Det som fick March Against Monsanto att vara så lyckad i Sverige var tack vare att det var en kollektiv insats.

Har du några tips till hur man kan vara med och påverka hur maten man äter produceras, många är medvetna om att det man äter ofta innehåller farliga tillsatser, bekämpningsmedel eller GMO men tycker att det är för svårt att göra något åt det.

-Lösningen är enkel. Mat kostar pengar. Billig mat är billig av någon anledning. Istället för att akta sig för vissa märken och producenter, se till att bidra till ditt samhälle. Hur var och en väljer att spendera sina pengar, är ett sätt vi alla kan visa och bidra till den utvecklingen vi vill ha. Men det krävs att man informerar sig själv och andra hela tiden.

Fler artiklar i ämnet: Interview with Gela Amini after marching against Monsanto in Stockholm 25 May

VAKEN.SE Intervjuar en av arrangörerna till March against Monsanto Stockholm

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här