Sedan lanseringen av nya vaken.se så läser fler människor dagligen alternativa nyheter via oss. Detta kan vara nyheter som massmedia inte rapporterar om alls, eller inte ger tillräckligt med utrymme. December 2014 kommer bli en ny rekordmånad för vaken.se, och vi har redan i mitten av månaden över 50 000 unika besökare som läst våra artiklar. Den mest lästa artikeln på vaken.se under ett dygn har nu blivit denna: ”De fem värsta sakerna du kan äta”. Aktiviteten och diskussionerna i den öppna facebookgruppen har också ökat och där är det snart 10 000 medlemmar.

Vi vill skicka ett stort tack till alla er som under senaste året hjälpt oss med nyhetstips, stöttat oss med donationer och annat för att denna helt ideella verksamheten ska kunna fortsätta. Samtidigt vill vi skicka ut vår önskan om att fler nyhetsredaktörer och artikelförfattare ska ta och höra av sig till oss, samt skicka in material för publicering. Vaken.se är något levande som skapas tillsammans med er, det är vi alla som gemensamt letar fram viktiga nyheter och skriver artiklar inom ämnen som annan media inte vågar röra vid. Under 2014 har vi utöver nyhetssidan jobbat med både informationsutskick samt på plats bevakat bilderbergmötet i Köpenhamn.

De första 10 åren är nu genomförda, sedan vaken lanserades under 2004. Vi planerar för nästa 10 år vilket är då den gamla typen av massmedia stegvis kommer avveckla sig själva, p.g.a sin likformighet och bristfälliga inställning till att verkligen rapportera från alla sidor av en händelse. Med systematisk självcensur och agenda att styra läsares åsikter har den moderna journalistiken hamnat i en återvändsgränd där nyhetssajter så som vaken.se tar över trots obefintliga resurser i jämförelse med mediejättarna.