Vi får mycket frågor på stan och via meddelanden, därför har vi nu sammanställt en lista med vissa vanligt ställda frågor som brukar uppkomma.

Vad vill Vaken.se?

Vaken.se strävar efter att belysa information som annars inte skildras via ordinarie massmedia men som är av grundläggande betydelse för den enskilda människans fria beslutsprocess. Vi önskar att ett mer transparent nyhetsrapporterande med större mångfald ska leda till ett friare och öppnare samhälle. I ett samhälle utan korruption och där alla får utrymme att utvecklas, kan vi leva i bättre samförstånd med varandra och jorden.

Vad är målet med Vaken.se?

Att stödja alla människor, oavsett kön, etnicitet eller religion att få kunskap och frihet genom att delge kritisk information som tidigare varit svårtillgänglig för allmänheten.

Vilka är Vaken.se?

Vaken.se är en av Sveriges främsta alternativmedia sedan 2004 med cirka 80 000 unika besökare per månad. Vårt besöksrekord är Januari 2015 med 172 000 unika läsare på sidan. Den 11:e juli 2019 firade Vaken.se 15 år. Vaken är också en ideell gräsrotsrörelse som är helt politiskt och religiöst obunden. Inom denna rörelse finns ett tvärsnitt av befolkningen. Gräsrotsrörelsen är inte en homogen grupp utan representeras av människor med vitt skilda intressen. Vaken.se är en naturlig del i det alternativa informationsnätverk som nu hjälper till att göra tidigare svårtillgänglig information mer nåbar för alla människor.

Vad gör Vaken.se?

Vi arbetar undersökande och gör intervjuer med olika röster som ej blir hörda i samhället. Vi arrangerar möten, föreläsningar med både svenska och internationella föreläsare, filmvisningar och utdelning av informationsmaterial. På nyhetsportalen Vaken.se kan du ta del