Vi får mycket frågor på stan och via meddelanden, därför har vi nu sammanställt en lista med vissa vanligt ställda frågor som brukar uppkomma.

Vad vill Vaken.se?

Vaken.se strävar efter att belysa information som annars inte skildras via ordinarie massmedia men som är av grundläggande betydelse för den enskilda människans fria beslutsprocess. Vi önskar att ett mer transparent nyhetsrapporterande med större mångfald ska leda till ett friare och öppnare samhälle. I ett samhälle utan korruption och där alla får utrymme att utvecklas, kan vi leva i bättre samförstånd med varandra och jorden.

Vad är målet med Vaken.se?

Att stödja alla människor, oavsett kön, etnicitet eller religion att få kunskap och frihet genom att delge kritisk information som tidigare varit svårtillgänglig för allmänheten.

Vilka är Vaken.se?

Vaken.se är en av Sveriges främsta alternativmedia sedan 2004 med cirka 80 000 unika besökare per månad. Vårt besöksrekord är Januari 2015 med 172 000 unika läsare på sidan. Den 11:e juli 2019 firade Vaken.se 15 år. Vaken är också en ideell gräsrotsrörelse som är helt politiskt och religiöst obunden. Inom denna rörelse finns ett tvärsnitt av befolkningen. Gräsrotsrörelsen är inte en homogen grupp utan representeras av människor med vitt skilda intressen. Vaken.se är en naturlig del i det alternativa informationsnätverk som nu hjälper till att göra tidigare svårtillgänglig information mer nåbar för alla människor.

Vad gör Vaken.se?

Vi arbetar undersökande och gör intervjuer med olika röster som ej blir hörda i samhället. Vi arrangerar möten, föreläsningar med både svenska och internationella föreläsare, filmvisningar och utdelning av informationsmaterial. På nyhetsportalen Vaken.se kan du ta del av viktiga nyheter. Du kan se dokumentärfilmer, läsa artiklar och ta del av aktuella nyheter. Du kan kommentera och dela vårt material främst via våra kanaler på Twitter och Facebook. Dessutom gör vi utskick av informations-folders till aktivister och allmänheten.

Ställer ni upp på intervju?

Ja, kontakta oss. Tidigare har Vaken medverkat i TV4 Kalla Fakta, deltagit i SVT Debatt, lokalradioprogram och i flera svenska dagstidningar och månadsmagasin.

Vad är ”sanningsrörelsen”?

Sanningsrörelsen är ett begrepp som TV4:s ”Kalla fakta” lanserade första gången de gjorde ett tv-program om vaken.se och ”the 911-truthmovement” den 8 november 2009. Det är alltså eventuellt en förkortning av ”9/11-truth movement”, vilket är av varandra helt oberoende och löst organiserade personer samt grupper över hela världen som kräver en ny utredning av händelserna den 11:e september. Inom 9/11 Truthmovment finns det flertalet teorier till hur attentatet gick till och hur tornen demolerades. Det kortare begreppet ”Sanningsrörelsen” har aldrig använts som term innan TV4:as program 8 november 2009. Vaken.se har själva aldrig titulerat sig ensamt som ”sanningsrörelsen”, utan detta är ett massmedialt ord skapat av TV4:s ”Kalla Fakta”. Begreppet fastnade i det allmänna rummet, även om vaken.se inte varit direkta förespråkare av det. I artiklar på vaken.se blev begreppet normalt att använda för det var något folk kände igen. Mikael Cromsjö, skapare av vaken.se använder ibland begreppet ”vakenrörelsen” som inkorporerar större ideal likt medvetenhet, närvaro och medkänsla. Läs mer om TV4 och Kalla fakta här.

Hur många besökare har ni på vaken.se?

Vaken.se har cirka 80 000 unika besökare per månad (Unika IP-anslutningar). Rekordet är 172000 unika läsare.

Finns ni på Facebook?

Ja, här hittar du Vakens officiella Facebook-sida. Vi gillar också om tar dig tid du gillar vår sida på Facebook. No pun intended.

Hur bekostar Vaken.se sin verksamhet?

Vi erhåller inget statligt eller kommunalt bidrag eller annan ekonomisk ersättning utan är uteslutande beroende av dig och andra av Vaken.se:s besökare – utan ert stöd finns inte Vaken.se. Personer som sympatiserar med vår verksamhet och uppskattar de projekt vi genomför donerar pengar för att verksamheten ska kunna fortsätta. Vi bekostar allt arbete med donationer från dig och/eller ur egna fickor. Donationer kan göras via Plusgiro-konto: 30 06 87-1. Du kan även överföra pengar via swish 123 668 29 00 och banköverföring (kontakta oss för kontonummer).

Främlingsfientlighet?

Vaken.se har alltid tagit avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet. Det är en av våra grundprinciper. SVT Agenda har bl.a. blivit fällda av granskningsnämnden för att ha spridit felaktig och osaklig information om Vaken.se där de försökte koppla ihop oss med antisemitism. Granskningsnämnden tvingade därför SVT Agenda till att be om ursäkt för denna kränkning och lögn. I förlängningen bevisade det även att alla tidigare skildringar av Vaken.se från bl.a. EXPO och övriga tidningar varit falska förtal angående antisemitism, de har varit rena fabrikationer. Det är dock bara SVT Agenda som hittills blivit fällda för denna typen av ryktesspridning och förtal. Läs mer om det här.

Vad betyder symbolen som ni använder?

Pyramiden är symbol för härskarstrukturer, men även för kunskap och uppvaknande. Genom att vända upp och ned på pyramiden vänder vi bort från den gamla ordningen. Pyramiden är inte helt uppochnedvänd för att visa att det nya inte är en motpart mot det gamla. Sprickan symboliserar hur den gamla ordningen vittrar sönder inifrån och utifrån. Lotusen runt symboliserar en vakenhet och visdom som växer sig starkare. Solen som strålar ut från centrum symboliserar kraft och länkar samman det gamla och det nya.

Vad är Illuminati?

Illuminati är namnet på ett slutet ordenssällskap som grundades 1 maj 1776 av Adam Weishaupt. Det är tveksamt om orden är aktiv idag. ”Illuminati” används i nutid ofta lite slarvigt som ett samlingsnamn för den globala makteliten.

Är Vaken.se religiöst?

Nej, Vaken.se är helt religiöst och politiskt obundet och vi respekterar alla individers rätt till att utöva sin egen religion eller livsåskådning.

Är Vaken.se politiskt?

Att ta ställning för och emot eller att inte välja alls, är i sig politik. I den kontexten sysslar Vaken.se med informationsspridning i olika ämnesområden som ligger till grund för hur den politiska arenan och dess aktörer fungerar. Vaken.se är politiskt och religiöst obundet. Vi vill att fler människor granskar den information som idag finns tillgänglig men som inte alltid kommer upp till debatt och granskning i befintlig massmedia. Det är upp till dig själv att göra en egen självständig värdering av innehållet.

Vilka sköter Vaken.se?

Vaken.se underhålls och drivs av Vaken.se:s administrationsgrupp. Administrationsgruppen har till uppgift att säkerställa att Vaken.se håller sig till dess vision och målsättning. Du kan kontakta redaktionen genom att skriva till oss.

Varför finns Vaken.se inte på Wikipedia?

Artikelmoderatorer på Wikipedia anser inte att Vaken.se är relevant eller tillräckligt stort för att omnämnas där. Det räcker inte att vara med på SVT Debatt, Kalla Fakta, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Metro, Focus, NRK, Danske TV, FOX TV och många många fler artiklar i både månadsmagazin och svensk samt internationell dagspress. Se Wikipedias raderingshistorik: //www.sv.wikipedia.org/wiki/Vaken.se Här finns några av de gånger vaken.se figurerat i vanlig media. Detta ignoreras dock av artikelmoderatorer på Wikipedia som även vägrar att besvara frågor om varför nyhetsportalen Vaken.se inte får bli publicerad där. 100 000 unika besökare per månad i snart 10 års tid som Sveriges främsta alternativ media räcker inte för att omnämnas, kort och gott.

Varför lägger Vaken.se så stor vikt vid 11:e september 2001?

Många som engagerar sig via Vaken.se vill få till en vetenskaplig utredning av händelserna den 11:e september 2001. Den befintliga utredningen har inte lyckats förklara det som hänt på ett vetenskapligt sätt och innehåller många felaktigheter. I skrivande stund organiserar sig cirka 3600 professionella arkitekter och ingenjörer för att en ny och vetenskaplig utredning ska tillkomma. Här går att se video från några av de manifestationer som Vaken.se arrangerat [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006].

Stödjer ni den vetenskapliga metoden?

Ja, den vetenskapliga metoden för att fastställa vad som är sant och inte sant är mycket viktig. Tyvärr så attackeras, hånas och förtalas vetenskaplig information i många lägen om den inte går i linje med rådande konsensusuppfattning. Problemet är inte den vetenskapliga metoden utan det hierarkiska system som på ett selektivt sätt låter viss information spridas när annan information bli mer svårtillgänglig och ignorerad. Exempelvis arbetar cirka 2300 arkitekter och ingenjörer i organisationen ”Architects and Engineers For 911 Truth” för att få en ny utredning kring 11:e september 2001, men detta kommer inte upp till debatt eller granskning utan vetenskaplig information möts med förtal, hån, personangrepp och karaktärsmord.

Hur kan jag hjälpa till?

Är du grafiker eller designer? Kan du använda en skruvmejsel? Kan du programmera PHP? Kontakta oss och berätta vad du vill genomföra! Du kan komma till möten, aktivism samt manifestationer och där träffa andra engagerade människor.

Jag har inte tid att vara aktivist men jag vill hjälpa till. Hur gör jag?

Genom att donera din inkomst från någon arbetstimme per månad kan du jobba för frihet via Vaken. På det sättet gör du en värdefull insats för dig själv och andra. Som finansiär är du delaktig, du har möjlighet att styra hur dina resurser används och delta i beslutsprocesser. Du kan finansiera projekt via Vaken.se med hjälp av donationer via Swish: 123 668 29 00, Plusgiro 30 06 87-1 eller Paypal: paypal.me/Vaken. Informera oss om vilket projekt dina pengar ska användas till eller bidra till ett befintligt projekt. Du kan också skicka ditt stöd direkt till:

Exoteriska Föreningen
Box 7131
Renstiernas gata 23
11631 Stockholm

Bifoga information att ditt stöd gäller vaken.se samt om du har någon ytterligare önskan.

Varför gör inte Vaken.se mer?

Vaken.se möts ofta av massor av goda idéer som vi antingen själva kommer på eller som människor som träffar oss har med sig och vill genomföra. Vi möts inte sällan också av ”varför gör inte Vaken.se ditt eller datt”. Vi har försökt adressera problematiken kring det i denna artikel som du kan läsa här. Glöm inte: Be the change you want to see in the world!

Jag vill veta mer!

Om du har frågor, funderingar, idéer eller andra önskemål så skriv en rad till – ta kontakt!