Vakens infokampanj mot HPV-vaccinet har haft stor effekt. I SVT Rapport berättar en HPV-vaccinationskoordinator att en anledning till att så få vaccinerat sig bl.a. beror på Vakens flygbladskampanj. Att folk tar del av alternativ information som skiljer sig från myndigheternas okritiska hållning till vacciners biverkningar och verkliga skyddseffekt verkar bekymra myndigheterna.

Läs och beställ bladet här