Vanlig influensa mer dödligt för barn än covid-19

säsongsinfluensa säsongsinfluensan Vanlig influensa

Varje år dör barn i Sverige av virussjukdomar och ofta handlar det om luftvägsinfektioner som cirkulerar i samhället. Generellt kan det konstateras att fler barn dör av vanlig influensa i jämförelse med covid-19, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Under 2019 dog 10 barn av virussjukdomar. Av dessa var 7 orsakade av vanlig influensa och de resterande 3 av luftvägsinfektioner från andra virus.

Under första halvan av 2020 dog två barn av vanlig influensa, men inget av covid-19. Under andra halvan av 2020 har fyra barn diagnosticerats ha avlidit med covid-19 som underliggande orsak enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Läs mer på nyadagbladet.se

1 kommentar

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here