Var fjärde minister i den nyvalda regeringen är medlem i elitsällskap

musikindustrin myterna energimässig manipulation teori om en konspiration rapport om konspirationsteorier

Detta visar en enkätundersökning där Metro har frågat ministrarna om vilka föreningar och sammanslutningar som de är medlemmar i.

Här kan man läsa om vilka i våra svenska maktelit som besöker bilderbergmötena:

Bilderberg Mötet i Bryssel, Belgien, 1-3 Juni 2000
– S, Barnevik, Percy; Chairman, Investor AB
– INT, Bildt, Carl; Special Envoy of the Sec.-General for the Balkans,UN
– S, Johansson, Leif; President and CEO, Volvo AB
– S, Petersson, Lars-Eric; President and CEO, Skandia
– S, Wallenberg, Jacob; Chairman of the Board, SEB

Senast i Ottawa, Kanada den 8-11 Juni 2006:
– S – Bildt, Carl Former Prime Minister
– S – Reinfeldt, Fredrik Chairman Conservative Party
– S – Wallenberg, Jacob Chairman, Investor AB
– S – Stråberg, Hans President and CEO, AB Electrolux

Metro – Var fjärde minister i den nyvalda regeringen är medlem i elitsällskap.

ELITISM. Var fjärde minister i den nya regeringen är medlem i slutna sällskap. Detta visar en enkätundersökning där Metro har frågat ministrarna om vilka föreningar och sammanslutningar som de är medlemmar i.

Minst fem ministrar i regeringen är medlemmar i Rotary och en i Frimurarna.
– Det är ett elitfenomen, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Hon tror inte att det är medlemskapet i organisationerna som gjort att ministrarna har hamnat på den position de har i dag.
– Jag skulle säga att det snarare är en bieffekt. Vill man rekrytera folk med hyggligt stor erfarenhet från till exempel näringslivet får man det här på köpet, säger hon.

I Sverige utgör rotarianerna bara några promille av befolkningen. Men i regeringen är organisationen välrepresenterad. Socialminister Göran Hägglund, handelsminister Sten Tolgfors, jordbruksminister Eskil Erlandsson, integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson är rotarianer.

Migrationsminister Tobias Billström uppger i Metros enkät att han är medlem i ordenssällskapet Frimurarna. Det är inte första gången som en minister i en svensk regering är frimurare. Före detta försvarsminister Anders Björck (m) har tidigare fått uppmärksamhet för sitt frimureri.

Det har tidigare rapporterats i media om att Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt på det internationella planet har deltagit i möte med den hemlighetsfulla Bilderberggruppen tillsammans med bland annat USA:s före detta utrikesminister Henry Kissinger.

Marie Demker säger att gemenskapen på elitnivå i sällskap som Rotary och Frimurarna kan ha både positiva och negativa effekter för samhället.
– Det kan vara positivt på så sätt att personer ur makteliten träffas och att det skapar möjlighet för kompromisser över de politiska gränserna, säger hon.

En risk som Marie Demker ser med elitsällskapen är i fall det bland medlemmarna finns en dominerande åsikt om hur till exempel välfärdssystemet ska organiseras. Medlemmarna kan då svetsas samman ytterligare och klyftan till oliktänkande i övriga samhället öka.

Hemlighetsmakeriet skulle kunna göra att en ministers medlemskap i Frimurarna är ett större problem än medlemskapet i det mer öppna Rotary, enligt Marie Demker.
– I många andra länder finns det en utbredd misstänksamhet mot Frimurarna, säger hon och påpekar att det till exempel i Frankrike har ställts krav på att makteliten ska redovisa sina medlemskap i den typen av ordenssällskap.

Anders Westholm, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, säger även han att slutna sällskap som Rotary och Frimurarna kan fungera som en kontaktyta för personer i makteliten. Frågan om det utgör ett demokratiskt bekymmer beror på hur kontakterna utnyttjas, menar han. Han påpekar också att långt ifrån alla medlemmar i Frimurarna och Rotary tillhör makteliten i samhället.

Medlemskap i Frimurarna väcker andra frågor än medlemskap i Rotary, enligt Anders Westholm.
– Rotarys verksamhet är öppen för insyn. Frimurarna är en mer sluten organisation. Men även ministrar får vara med i vilka föreningar de vill. Jag kan inte säga att det skulle hota demokratin att en minister är medlem i Frimurarna, säger han.
– Det har ibland funnits uppgifter om att viktiga beslut i samhället fattas i slutna sällskap. Men för att det ska vara en realitet krävs det dels att personerna är beredda till det, dels att de är många, säger han.

FOTNOT: Två ministrar har inte svarat på Metros enkät. Infrastrukturminister Åsa Torstensson lät genom sin pressekreterare hälsa att frågorna var av för privat natur. Handelsminister Sten Tolgfors uppgav genom sin pressekreterare att han har som princip att inte svara på enkäter utan hänvisade i stället till uppgifter om sig själv på regeringens hemsida.

Länk till orginalartikel

 

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here